İslamiyet’te nifak nedir?

İslam Contributor
islam
Nikovfrmoto-Dreamstime.com

Nifak kelimesi günlük hayatta kullanılan bir kelime olsa da terim anlamı dolayısıyla “İslamiyet’te nifak nedir?” sorusunu akıllara getirir. Genellikle gerçekten Müslüman olanlar ve olmayanlar arasındaki farklılığı dile getirmek için kullanılır. Allah’a karşı işlenen suçlardan biri olduğu için bu işi yapan kimseler hoş görülmez.

Bir dini terim olarak İslamiyet’te nifak nedir?

Sözlükte arabozucu, ayıran, tükenmiş anlamlarına gelen nifak kelimesi düşmanlık oluşturan bir durumu temsil eder. Bu bağlamda, İslamiyet’te nifak nedir sorusunun cevabı hayırlı değildir. Dini anlamıyla nifak kelimesi, Allah’a inanmış gibi görünen ama kalplerinde onu reddeden kimseler için kullanılır.

Kalbinde nifak bulunan kimseler, İslam’da münafık olarak tanımlanır. Bu kimseler Allah’a, İslam’ın esaslarına ve peygamberlere inandıklarını dile getirirken yalan söylerler. Aslında Allah’ı ve peygamberlerini tanımaz, onlara inanmazlar. Ancak güç elde etmek, başarıya ulaşmak adına bu işlere girişerek insanları kandırırlar.

Büyük nifak ve küçük nifak olarak ikiye ayrılabilen bu durum farklı ameller kazandırır. Bu bağlamda büyük nifakta bulunan kimseler Allah’ı reddettikleri için Müslüman sayılmazlar. Yapılan küçük nifaklarsa yalnızca günah kazanmaya, imanın eskisi kadar güçlü olmamasına neden olurlar. Ancak küçük nifaklarda dinden atılma durumu söz konusu değildir.

Bir kimsenin münafık olduğunu gösteren alametler nelerdir?

Münafık kimseler, yaptıkları iş ve davranışlarından dolayı toplumda sevilen insanlar değillerdir. Yeterli düzeyde incelendiği zaman bir kimsenin münafık olup olmadığı anlaşılabilir. Ancak bu işleri yapan herkese münafık demek doğru değildir. İmanın gerçek olup olmadığı yalnızca Allah tarafından bilindiği için Müslüman olduğunu söyleyen herkesin öyle olduğu kabul edilmelidir.

Müminlerin arasını bozmak için hareket eden, onları küçük gören kimseler münafık olarak kabul edilir. Kafirlerle dost olan, Allah’ın emirlerine uygun yaşamayan kişilerde bu durum olabilir. Kalplerinde iyi duygular bulunmadıkları için fesat düşünerek bozgunculuk yapmaya çalışırlar. Ayrıca bu kimseler Kuran ve sünnete uygun yaşamayarak dünya hayatının kurallarına uyarlar.

Kötülük istemeleri, iyilikten uzak durmaları bazı kimselerin münafık olduğuna işaret edebilir. Bu kimseler iman etmek yerine Allah’a şirk koşmayı, küfür etmeyi tercih ederler. Ayrıca yalan yere Allah’ı kendilerine şahit tutup müminleri kandırmaya çalışırlar. Böyle insanlar Allah rızası için değil kendi menfaatleri için iş yaparlar.

Hangi durumlarda nifakla karşılaşmak mümkündür?

İslam’ın her döneminde münafıklar var olmuş, müminleri bozguna uğratmak için çabalamışlardır. Günümüzde de Allah’a iman ettiğini söyleyen ama insanlar arasında nifak çıkaranlar vardır. Bu kimseler kendi benliklerini ön planda tutarak çıkarlarına uygun şekilde yaşarlar, iman ettiklerini söyleyerek insanları kandırırlar.

Başarıya ulaşan bir durum veya düşünce oluştuğunda nifak da meydana çıkar. İslamiyet yükseldiğinde ve güç kazandığında oluşan nifakın sebebi, münafık kimselerin korkak olmalarıdır. Güç uğruna Müslüman gibi davranarak İslam’ın avantajlarından yararlanmaya çalışırlar. İbadetlerinde gösteriş yaparak aslında tek amaçlarının Allah rızası olmadığını gösterirler.

Bazı sorunlar meydana çıktığında münafık kimseler kendilerini belli ederler. Örneğin bir savaş durumunda Allah için savaşmak yerine o savaştan kaçmak isterler. Canlarının ve mallarının tehlikeye girdiği durumlarda taraf değiştirerek müminlere karşı cephe alırlar. Ayrıca, münafıkların kendi davalarına bile yeterince bağlı olmadıkları aşikardır.

Kısaca, müminlere zarar vermek amacıyla nifakta bulunan kimselere münafık denir. Böyle insanlar Allah’a bağlı yaşıyor gibi görünseler de aslında kendi amaçlarına göre şekil değiştirirler. Nifakta bulunmanın sonuçları dinden atılmak, haram amel kazanmak veya imanı zayıflatmaktır. Ancak nifakın alametlerine bakılarak toplum içinde bulunan münafıklardan korunmak, uzak durmak mümkündür.