Müslümanlıkta Evlilik Şartları Nelerdir?

Evlilik Contributor
ID 107649805 © Mulikov | Dreamstime.com
ID 107649805 © Mulikov | Dreamstime.com

Evlilik, insanların nesillerini devam ettirebilmesi için bir araçtır. Müslümanlıkta evlilik şartları nelerdir? Dinlerde kendilerine uygun eş bulan kimselerin evlenmelerine önem verilir. Pek çok dinde bir kadın ve bir erkek arasında gerçekleşen evlilik anlayışı, kendi içinde farklılıklar barındırır. Fakat her dinde evlilik kutsal ve özeldir.

Müslümanlıkta evlilik şartları nasıldır?

Evlilik insani bir vazifedir. Müslümanların nesillerini devam etmesini, doğan çocuklar ile İslam’ın yayılmasını sağlar. Aynı zamanda mümin kimseleri günahlardan uzak tutan bir araçtır. İslam’da çok eşlilik bulunur. Zina, aldatmak gibi durumlar birer boşanma sebebidir. Boşanma hakkı erkeklere verilir. Gerektiği durumlarda boşanma hakkı kadınlara da verilir.

Kur’an-ı Kerim’de evlilik hakkında şöyle buyrulmaktadır:

“Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır.”  (Rum, 30/21)

Hristiyanlıkta evlilik anlayışı nasıldır? Allah, insanı kadın ve erkek olarak iki türden yaratmıştır. Bu durum Hristiyanlıkta evliliğin kaynağı olarak kabul edilir. Ahlakı korumak ve nesli devam ettirmek için Hristiyan olan kimseler evlenmelidir.

Hristiyanlıkta boşanmak zina sayılır. Bu sebeple ayrılan kimselere hoş gözle bakılmaz. Katolik kiliselerde aldatma ve sapkınlık haricinde boşanmak yasaktır. Protestanlarda bu durum daha esnektir. Bakire kalmak ise kutsal kabul edilir.

Yahudilikte evlilik anlayışı nasıldır? Yahudiliğin kutsal kitabı olan Tevrat’ta, “…semereli olun, çoğalın ve yeryüzünü doldurun.” buyrulur. (Ahd-i Atik, Tekvin 1/28) Bu sebeple dini bir görev kabul edilir. Ailede mutlu olabilmek için samimiyet ve sadakat ararlar. Evlilik, Yahudiler için övülmeye değerdir. Bekar kimseler çok sevilmezler. Evlenilen kişiler, eşlerinin iffetli olmaması durumunda ayrılırlar. Boşanma hakkı yalnızca kocaya aittir.

Beşeri dinlerde evlilik anlayışı nasıldır?

Müslümanlıkta evlilik şartları konusunun dışında beşeri dinlerde nasıldır? Beşeri dinler, insanların kendi inançlarına göre oluşturduğu dinlerdir. Bu dinler Allah tarafından indirilmediği için beşeri dinlerdir. Allah’ın emri olmadığı için, evlilik hakkındaki tüm görüş ve uygulamalar insanın kendisine aittir.

Hinduizm: Evlilik, kadın ile erkek arasında bir bağ kurmaktır. Bu bağ, o kişiler ölene kadar devam eder. Çok eşlilik normal bir durum kabul edildiği için serbesttir. Evlilikte eşler için bekaret ve iffet önemlidir. Zina ve aldatma durumlarında boşanmak serbesttir.

Şintoizm: Neslin devamı için yapılması şart görülen evlilik, toplumun yapıtaşı sayılmaktadır. Diğer dinlerde olduğu gibi Şintoizm’de de zina yasaktır. Zina bir boşanma sebebidir ve bu sebepten ayrılan kimseler yeniden evlenemezler. Evlilikler kendi kutsal tapınaklarında rahipler ile beraber yapılır.

Konfüçyüsçülük ve Taoizm: Çin’de milli ve oldukça yaygın olan bu dinlerde evlilik duygusal bağ kurmaktan biraz uzaktır. Eşlerin arasında bir ittifak vardır ve yapılan evlilikler mantık evliliği sayılır.

Nesli devam ettirmek ve aile kurmak için evlenmek gerekir. İnsanların evlenmeden ölmesi kendi anlayışları için büyük bir günah sayılır. Zinanın haram olduğu bu dinde tek eşlilik uygulanır. Eşlerden kadın kısmına oldukça değer veren bu dinlerde, evlilik aşaması ve sonrasında kadınlar için verilmesi gereken bazı hediyeler vardır. Kadınların ise erkeklere hediye alma zorunluluğu yoktur.

Evlilik, tarihin bütün dönemlerinde kutsal görülmüş ve insanlar tarafından benimsenmiştir. İlahi dinlerde olduğu gibi beşeri dinlerde de evlilik iffeti korumak için bir araç olarak görülür. Toplumun inanç ve kültürüne göre değişiklikler gösteren evlilikler için çok eşlilik nadiren kabul edilir. Fakat çok eşliliğin olduğu durumlarda bile zina yasaktır, haramdır ve boşanma sebebi sayılır. Eşlerin birbirine olan saygısızlığını gösteren aldatma olayı, aile hayatını bitirmek için geçerli bir sebeptir.