İstanbul Tıp Fakültesi’nde Covid-19’a Karşı Yeni Bir Test Bulundu

Türkiye Buket Cengizalp 28-May-2020
Coronavirus blood test concept - laboratory desk
© Olga Vynnychenko | Dreamstime.com

Türkiye’de Covid-19 pandemisine karşı aşı ve ilaç bulma çalışmaları sistemli bir şekilde devam ediyor. İstanbul Tıp Fakültesi Koronavirüs Laboratuvarı’nda antikor testi çalışmaları başladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılmaya başlanan bu test sayesinde ”yalancı negatif” sonuçların önüne geçilebilecek ve hastalığı hiçbir belirti olmadan atlatanlar tespit edilecek. Test, başta sağlık çalışanları olmak üzere pek çok kişiye uygulanacak.

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan, “Antikor testleri İstanbul Üniversitesi Viroloji ve Temel İmmunoloji Bilim Dalı Koronavirüs Laboratuvarı’nda başlamış durumda. Bu testlerin özelliği, hastaların bu virüsle temas edip etmediğini belirlemektir. Testin pozitif çıkması, o insanın Corona virüsle bir ilişkisinin olduğu manasını taşır. Salgın başladığından beri PCR testlerini uygulamaya başladık. Bu iki testle kliniği yönlendirmemiz ve laboratuvar açısından son derece önemli.” açıklamasında bulundu.

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan üniversitede yürütülen antikor testi çalışmaları sayesinde PCR testlerinin doğrulandığını ve ”yalancı negatifliğin” önüne geçildiğini belirtti. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ağaçfidan konuyu, “PCR testi negatif çıktığı anda bunun gerçek negatif olup olmadığı sorgulanması gerekir. Bu evrede serolojik testler önem taşımakta. Antikor testlerine bakmak, hastalığı geçirmekte olduğu ya da geçirmiş olduğu hakkında bilgi verir. PCR testi negatif çıkmışsa ve serolojik testlerde bir pozitiflik elde edilmişse o zaman PCR testini tekrarlamak gerekir. Bu yalancı negatiflik anlamına gelir. Seroloji yani antikor testleri bir doğrulama testi gibidir.” şeklinde açıkladı.