istihare namazının hükmü nedir?

Namaz İpek Atacan
cami
Seyit Nizam Camii, Zytinburnu, İstanbul. Yunlutaş-Dreamstime

Doğruluğu konusunda karar verilemeyen olaylarda istişareden sonra istihare namazının hükmü geçerlidir. Bu nedenle dara düşen, Allah’tan yardım isteyen herkes bu namazı kılabilir. Namazda görülenler ve hissedilenler sayesinde kişinin doğru yola ulaşması, hayırlı kararları uygulaması sağlanır.

İslam’da istiharenin yeri nedir?

Zor ve hayatın büyük bölümünü etkileyen bazı kararlar vardır. Bunlar eş seçimi, iş değişikliği, eğitim hayatı, gayrimenkul alım satımı gibi konular olabilir. Kişileri hem maddi hem manevi olarak etkilediği için bu önemli kararlarda yapılması gerekenler vardır. Öncelikle insanlara danışmak, ardından çare bulunamamışsa istihare namazı kılmak.

Hz. Muhammed verilecek kararlarda sürekli olarak istihare namazı kılmayı önerirdi. Gelecek en büyük yardımın Allah’tan olduğunu göstermek için bir konuda yedi kez namaz kılınmasını istediği olurdu. Hz. Muhammed sahabelerine şöyle önerirdi:

“Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman, iki rekat namaz kılsın.” (Buhari)

Hadiste bahsedilen namaz istihare namazıdır. Bu namaz iki rekattır ve istihare duasının okunmasıyla kılınır. Allah’ın yardımını isteyen kimse kıbleye dönüp uyuyarak rüyasında kendisine gösterilecek hayırlı yolu görmeyi amaçlar. Ancak rüyalar kadar bir kişinin rüyasında hissettiği duygular da önemlidir.

Karar aşamasında kılınan istihare namazının hükmü nedir?

Kullarını bir an bile yalnız bırakmayan Allah, onlara çeşitli kolaylıklar sunar. Bu kolaylıklardan biri de zor vakitlerde kılınabilecek istihare namazının hükmü olarak bilinir. Ancak her zorluğun karşısında namaz kılarak Allah’ın yardımını istemek doğru değildir.

Bir zorlukla karşılaşıldığı, önemli bir karar verileceği zamanlarda öncelikle istişare etmek gerekir. Hatta istişare müminlerin hayatında bir alışkanlık olacak kadar yer edinmelidir. En doğru kararı verebilmek adına tecrübeli, deneyimli, o konuda uzman olan kimselere sormak gerekir. Kişinin çevresinde böyle insanlar yoksa yol gösterecek bir büyüğüne danışmasında fayda vardır.

İnsanlar kendi başlarına karar verememiş, konunun hayırlı olup olmadığını çözememişse istihare namazı kılınmalıdır. Bu namazı kılarken Allah’tan hayırlı olanı yakınlaştırmasını, hayırsız olanı uzaklaştırmasını istemek gerekir. Kalben inanarak namaz kılmak, uyurken yalnızca bu konuyla alakalı düşünmek daha kesin sonuçlar verir.

Görülen istihare rüyaları nasıl yorumlanmalıdır?

Bazen insanların gördüğü rüyalar kendileri için yol gösterici ve uyarıcı olur. Allah’ın bir kelamını sunduğu için dikkate alınır ve uygulamaya koyulurlar. Tıpkı o anlarda olduğu gibi istiharede görülen rüyaların da doğru şekilde yorumlanması ve uygulamaya koyulması gerekir.

İstihare rüyalarının anlaşılabilmesi için bazı renkler vardır. Bu renklerden bir kısmı hayırlı işleri temsil ederken diğer kısım istenilenin şer olduğunu gösterir. Örnek olarak siyah ve kırmızı renkleri şer olarak, beyaz ve yeşil renkleri hayırlı olarak yorumlanır. Ancak rüyada hangi olayların yaşandığı, kişinin nasıl hissettiği de önemli konular arasındadır.

Her istihare namazı kılan rüya görmek zorunda değildir. Görülen rüyayı unutmak, tam olarak anımsayamamak da mümkündür. Böyle anlarda kişi isterse namazını tekrarlayabilir, isterse kendi duygularına göre hareket edebilir. Kalbinde ferahlık bulunan, huzurlu hisseden kişiler o olayın hayır olduğunu düşünebilir. Ancak tüm rüyalarda olduğu gibi bilgin bir kimsenin rüya hakkındaki görüşünü almak gerekir.

Kısaca, istihare namazı yeterli istişare yapılamadığı durumlarda kılınması gereken bir namazdır. Hakkında konuşulan işin hayırlı veya hayırsız olduğunu Allah’a sormak anlamına gelir. Bu namazdan sonra görülen rüyalar, kişinin hissettikleri, olayların ilerleyişi sayesinde en doğru kararlar verilir. Böylelikle Allah’ın yardımı her zaman olduğu gibi kullarına yetişerek onları rahatlatır.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.