Kabe dünyanın merkezi mi?

İslam Contributor
Kabe dünyanın merlkezi
İbrahim Uz-Unsplash

Tüm dünyevi sınırları ortadan kaldıran Kabe dünyanın merkezi olmasıyla da bilim adamlarının dikkatini çekiyor. Müslüman aleminin kıblesi olan Kabe, ister zengin ya da yoksul, ister sultan ya da köle ya da hangi milletten olursa olsun bütün sınırları ortadan kaldıran, insanlar arasındaki birleştirici ve bütünleştirici tek merkez olmuştur.

“Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mabet), Mekke’deki Kabe’dir.” (Ali İmran, 96.Ayet)

Kabe, Eski Dünya olarak anılan Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının merkezi konumundadır. Üç kıtaya da yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan Kabe’nin bu sebeple stratejik önemi de büyüktür. Bir harita üzerinde Kuzey Amerika’dan Avustralya’ya ve Kuzeydoğu Asya’dan Güney Amerika’ya doğru birer çizgi çizildiğinde bunların kesişme noktalarının, yani merkezinin Mekke olduğu görülmektedir.

Bilimsel veriler ne diyor?

Dünya üzerinde herhangi bir noktayı en kolay ve en doğru biçimde bulabilmek için enlem ve boylamlardan yararlanılmaktadır. Enlem ve boylam çizgilerinin başlama noktaları, teorik olarak saptanmakla birlikte kesin bir bilimsel dayanağı yoktur. Örneğin Dünya’yı dikey olarak bölen boylam çizgilerinin İngiltere’deki Greenwich noktasından başladığı ve buranın sıfır noktası olduğu kabul edilir. Dünya’yı enine olarak tam ortadan ikiye böldüğü düşünülen Ekvator çizgisi de sıfır enlemi şeklinde kabul edilmektedir.

Buna göre, Ekvator’un tam merkezinden geçtiği varsayılan bir eksenin iki uç noktası da Kutuplar ve kutup noktaları olarak kabul edilir. Ancak bu durum fiziksel bir gerçek değil sadece Coğrafi bir kabuldür. Dünyamızın gerçek kuzey ve güney kutbu ise bundan farklı bir manyetik konumdadır. Yerküremiz, sıvı demir-nikel bir merkez üzerinde bir dinamo gibi dönmekte; bu dönüş sırasında yine dinamo gibi elektromanyetik alan ve elektrik oluşturmaktadır.

Karaların merkezi olan Kabe dünyanın merkezi midir?

Bu manyetik kuvvet, dünyanın kuzey ve güney kutup noktalarından çıkararak atmosferin en dış tabakası olan Manyetosfer adı verilen manyetik koruyucu tabakayı oluşturur. İşte bu nedenle kuzey yarım kürede pusulalar, her zaman kuzey kutbunu göstermektedir. Çünkü pusulalar Dünya’nın manyetik alanına göre çalışır.

Eliptik olarak Dünya, 23,27 derecelik bir eğime sahiptir. Şayet böyle bir eğim olmasaydı hep aynı mevsim yaşanır. Günler de mevsim değişmesiyle buna göre uzayıp kısalmaktadır. İşte bu eğim nedeniyle kutupların yeri de değişmektedir. Gerçekte enlem ve boylamlar çizilirken Yerkürenin bu eğimini, mıknatısların yöneldiği manyetik kuzey ve güney kutbunu dikkate alırsak, yeni bir Ekvator çıkar. O zaman gerçek Ekvator, Mekke’nin tam ortasından geçmekte bu da Kabe’nin Dünya’nın merkezinde olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Yerkürenin altın oran merkezi Mekke mi?

Matematikte üstün tasarım sayısı yani Altın Oran 1,618’dir. Altın oran doğal olan ve gözümüze mükemmel görünen her şeyin temelini oluşturur. Özellikle de yaratılışta en sık karşılaştığımız mucizevi bir ölçüdür bu. Allah’ın en güzel nimetlerinin üzerine vurmuş olduğu mührüdür adeta.

Bu noktadan hareket eden araştırmacılar, Mekke’nin Güney Kutbu noktasına uzaklığı ile iki kutup arasındaki uzaklığın birbirine oranı 1,618; gün dönümü çizgisine olan doğu ve batıya uzaklığı oranı da yine 1,618 olarak saptamışlardır. Bu da Dünya’nın Altın Oran noktasının Mekke olduğunu gösteren bir mucizeye işarettir.

“Kabeyi, insanlar için toplanma ve güven yeri kılmıştık.” (Bakara 2,125. Ayet)

Kabe’nin koordinatları da Kur’an-ı Kerim’de işaret edilen önemli bir noktadır. Kuran’da Kabe, yalnızca birkaç ayette geçmektedir. Bunlardan ilki 21°25′ dakika olarak Kabe’nin enlem değerini veren Bakara 2, 125. Ayettir. Yine Bakara 2, 142. Ayeti de aynı şekilde 21.42 Kabe’nin yüzdelik enlem değerini vermektedir.

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.