Kabe hakemliği olayı nedir?

Tarih İpek Atacan
Kabe
Hikrcn-Dreamstime

Hz. Muhammed’in henüz peygamber olmadan önce güvenirliğini gösteren durumlardan biri Kabe hakemliği olayı için verdiği karardır. Verilen karar yeniden inşa edilen Kabe’de anlaşmazlıkları çözerek Kureyş kabileleri arasındaki sıkıntıları bitirdi. Böylelikle Hz. Muhammed’in peygamberlikten önce de dürüst, adaletli ve güvenilir biri olduğu yeniden anlaşıldı.

Hangi durumlardan dolayı Kabe’nin yeniden inşa edilmesi gerekti?

Uzun yıllardır olduğu gibi duran Kabe, doğa olaylarından ötürü hasar aldı. Yangın, sel ve yaşanan eskimelerden dolayı Kabe’yi yeniden inşa etmek gerekti. Bu sebeple Kureyşli kabileler kendi aralarında iş bölümü yaparak Kabe’yi yıkmak ve yeniden inşa etmek istedi.

Allah’ın Kabe’nin yıkılması olayına nasıl baktığı bilinmediği için Kureyş aileleri tereddüt içindeydi. Ancak niyetleri zarar vermek değil güzelleştirmek olduğu için eskiyen duvarları yıktılar. Kıyıya oturan bir gemiden ucuz fiyata malzemeler alarak kura yoluyla iş bölümü yaptılar. Bu sayede Kureyşli aileler Allah’ın yardımıyla zorlanmadan Kabe inşasına başlamış oldular.

Hz. Muhammed’in Kabe hakemliği olayı nedir?

İnşaat sırasında tüm aileler geçim içinde olsa da inşaat bitmeye yakın bir sorun oluştu. Bu sorun, Kabe’nin kalbi gibi olan Hacer-ül Esved taşının yerine nasıl yerleştirileceğiydi. Öyle ki, bazı ailelerin çocukları bu kutsal görevi yapabilmek için savaşmayı, ölmeyi göze almışlardı. Ancak bu olayın içinde bulunan Ebu Ümeyye farklı bir teklifte bulundu.

Ebu Ümeyye, Kabe’ye gelecek olan ilk kişinin bu taşı yerine koymasını teklif etti. Tüm aileler bu durumu kabul ederek kan dökülmesinin önüne geçti, beklemeye başladı. İçeri giren ilk kişi Hz. Muhammed olduğu için ailelerin tamamı sevindi. Henüz 35 yaşında olan Hz. Muhammed, emin lakabına sahip olduğu için aileler ona güvenerek hareket etmeyi seçti.

Olay Hz. Muhammed’e anlatıldıktan sonra adaleti sağlamak ve Hacer-ül Esved’i yerleştirmek onun görevi haline geldi. Kendisi de çıkardığı bir örtüyü yere sererek çözüm üretti. Buna göre, kabilelerden birer kişi örtünün bir ucundan kaldıracak, Kabe’deki yerine konulacağı zaman yerleştirme görevi Hz. Muhammed’in olacaktı.

Herkesin kabul ettiği bu fikir kusursuzca uygulandıktan sonra gönlü razı olmayan kimse kalmadı. Böylelikle Hz. Muhammed’in Kabe hakemliği olayı tüm müminler için örnek gösterilen bir olay olarak kaldı. Öne çıkan özellikleriyle birlikte Hz. Muhammed’in daha iyi tanınmasını sağladı.

Yaşanan olay Hz. Muhammed’in hangi özelliğini vurgular?

Hz. Muhammed hayatı boyunca güvenilirliği ve dürüstlüğüyle ön planda olan biriydi. Bu sebeple Kureyşliler onun önerisine saygı duyarak karşı çıkmadan uyguladı. Aileler arasında yaşanabilecek olan bir kavganın daha önüne geçilerek hem Kabe inşası tamamlandı hem de huzur sağlandı. Çıkması mümkün olan kan davaları engellenerek insanlar arasında bütünlük oluşturuldu.

Adalet ve doğruluk, Hz. Muhammed’in bu olayda en çok öne çıkan iki özelliği oldu. Her aileye örtüden bir parçayı taşıtması ve taşı yerine kendisinin koyması onun ayrımcılık yapmadığını gösterir. Aynı zamanda aileler arasında husumet oluşmasını engellediği için Hz. Muhammed’in barışçıl biri olduğunu anlatan bir olaydır.

Kısaca, Hz. Muhammed 35 yaşındayken hasar gören Kabe’nin yeniden inşa edilmesi gerekti. Bu inşaat esnasında Hacer-ül Esved taşını yerleştirmek büyük bir sorun oluşturdu. Hz. Muhammed, Kureyşlilerin kendisine gelmesiyle birlikte yardımseverliğini gösterdi, taşın doğru şekilde yerine yerleştirilmesini sağladı. Böylelikle henüz Allah’ın elçisi olacağını bilmese bile onun razı gelmeyeceği bir işi yapmadı. Kureyşliler arasında huzuru sağlarken Kabe’nin inşasının bitmesine yardımcı oldu.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.