Kadınlar Camide Nasıl İbadet Etmelidir?

Camiler Contributor
Fsstock-Dreamstime
Fsstock-Dreamstime

Kadınların camide ibadet etmesi ile ilgili hadisler nelerdir? İslam dini erkekleri nasıl camiye çağırıyorsa, kadınları da çağırmaktadır. Hz. Muhammed döneminde kadınlar pek çok kez camide bulunmuştur. Hz. Muhammed’i dinlemişlerdir. Ancak bazı durumlarda kadınların camiden uzak durması gerektiği buyrulmuştur.

Kadınların camideki konumu nedir? Kadınlar, istedikleri zamanda camiye gitmekte ve ibadet etmekte özgürdür. Fakat kadınları camiye çağıran şeyler olduğu gibi camiden uzaklaştıran unsurlar da bulunur. Camiye giderken, çıkarken ve ibadet ederken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

Kadınlar, Hz. Muhammed’i dinlemek, namaz kılmak, zikir çekmek gibi pek çok sebepten camide bulunurdu. Hatta camide otururken bazı ufak işlerini de yapardı. Hz. Muhammed’in vefatından bir süre sonra kadınların camiye gitmesi tartışma konusu halini aldı. Çünkü kadınlar riyakar davranmaya başlamışlardı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed zamanında nasıldı?

Hz. Muhammed’in zamanında kadınların camide rahat ibadet edebilmesi için bazı önlemler alınmıştı. Bu önemlerden biri kıyafetlerinin eksikliklerinden dolayı açık yerleri bulunan kadınlar için, erkeklere secdeden başlarını daha geç kaldırmaları öğütlenmiştir.

Kadınlar, camiden erken çıkardı. Selam verildikten sonra camiden ayrılırdı. Erkekler ise kadınlarla karşılaşmamak için daha sonra çıkarlardı. Eğer ibadetine devam etmek isteyen olursa camiden istediği zaman ayrılabilirdi.

Kadınlar camide nasıl ibadet etmelidir? Kadınların camide ve mescitte ibadet ederken dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar İslam’a uygun namaz kılmak için gereklidir. Kadın ve erkek ilişkileri açısından da kurallara uyulması gerekir.

Kadınlar camiye giderken gösterişten uzak olmalıdır. Diğer kimselerin dikkatini çekecek kıyafetler giymemelidir. Tesettürüne tam olarak riayet etmelidir. Koku sürünmemelidir. Hz. Muhammed camiye ve mescide giden kimselerin koku sürünmesini hoş bulmazdı.

Kadınlar erkeklerin arkasında saf tutmalıdır. Arada en az bir kişinin namaz kılabileceği kadar boşluk bulunmalıdır. İmam hutbe vermeye başladıktan sonra hem erkekler hem de kadınlar konuşmamalıdır. Konuşan kişiye susması bile söylenmemelidir.

Kadınların camide ibadet etmesi ile ilgili hadis-i şerifler nelerdir?

Hz. Muhammed, kadınların evde ve mescit, cami gibi yerlerde ibadet etmeleri hakkında pek çok hadis buyurmuştur. Kadınlar hem camide hem de evlerinde namaz kılabilmektedir. Camide namaz kılmak ve ibadet etmek kadınlar için İslam inancına göre caizdir.

Hz. Muhammed, kadınların mescit ve camilere gitmesini hoş görürdü. Hz. Muhammed bu konu hakkında erkekleri de uyarmıştır. Hz. Muhammed, “Kadınlarınız mescitlere gitmek için sizden izin istedikleri zaman onları mescitlerden menetmeyiniz.” buyurmuştur. (Müslim)

Hz. Muhammed kadınların evlerinde ibadet etmesi ve namaz kılmasının daha hayırlı olduğunu buyurmuştur. Hz. Muhammed, “Kadının evinin içinde kıldığı namaz, evinin avlusunda kıldığı namazdan daha eftaldir. (daha faziletli, daha makbuldur.) Evinin avlusunda kıldığı namaz (mahalle) mescidinde kıldığı namazdan daha efdaldir. Evleri onlar için daha hayırlıdır.” buyurur. (Mecmaü’l-Enhür)

Kadınlar, Hz. Muhammed’i dinlemek için veya vakit geçirmek için pek çok kez camide bulunmuştur. Kendilerine ayrılan kısımda uygun şekilde ibadet etmişler ve mescitleri terk etmişlerdir. Hz. Muhammed de kadınların camide bulunmasına karşı çıkmamıştır.

Hz. Muhammed, çeşitli sebeplerden dolayı camilere gönderilmeyen kadınların yanında olmuştur. Hakkıyla ve layıkıyla ibadet için gelen kadınları camiden çevirmemiştir. Hz. Muhammed, mescit ve camilere gelemeyen kadınlar için “Allah’ın kulları olan kadınların camilere gitmelerine engel olmayınız.” buyurmuştur. (Müslim)

Kadınlar uygun davranışları ve koşulları sağladıkları sürece cami ve mescitlerde ibadet edebilirler. İslam inancında kadınların camiye gitmesi caiz bir durumdur. Ancak yalnızca ibadet için gitmeyen, riyakar davranan kadınların camiye gitmesi hoş bulunmaz. Bu kişiler için evlerinde namaz kılmaları tembihlenmiştir.