Kadınların iş Hayatındaki Yeri Yükselişte!

Kadın Contributor
Photo 164998827 © Rido - Dreamstime.com

Kadınların iş hayatındaki yeri özellikle son yıllarda çok önemli bir aşama kaydetmiş durumda. Kadınlar son yıllarda iş hayatında daha fazla yer almaya başlamıştır. Eğitim düzeylerine, yeteneklerine, isteklerine göre çeşitli alanlarda kadınlar bulunur. Kadınların iş hayatındaki rolleri İslami açıdan çok önemlidir.

Kadınların iş hayatındaki rolleri nelerdir? Kadınlar, kendilerine verilen her role uygun davranabilir. Bu, onlar için bir yetenektir. Aynı zamanda maddi çıkarlar ve iş hayatı dolayısıyla büründükleri roller daha profesyoneldir.

Kadınları iş hayatındaki yeri çok geniş bir çerçevede yer alıyor. Onları artık her rolde bulmak mümkün. Hem çalışan hem de işveren olabilirler. Çalışanların müdürü, işverenlerin çalışanı olabilirler. Bu durumlarda, kadınların her role uyum sağladığı da gözlenebilir.

Kadınların iş hayatındaki yeri aile için çok kıymetli

Öyle ki kadınlar aynı anda anne, evlat, işçi, patron, eş, kardeş olmak gibi durumları yönetmek zorunda kalır. Bu sebeple hangi işte çalışırsa çalışsın, kadınlar kendi iş ve aile hayatlarının yöneticisi rolündedir.

İslam inancına göre kadınlar çalışabilir mi? Halk içinde kadınların çalışması yasak olarak bilinse de, kadınların çalışması dinen caizdir. Yalnızca uyulması gereken bazı kurallar bulunur. Bu kurallara uymayan kimseler haram işlemiş olurlar.

Kadınlar pek çok nedenden dolayı çalışmak isteyebilir. Kimisi mesleğini sever, kimisinin maddi durumu çalışmaya zorlar fakat kadınlar üstlendikleri her rolü başarıyla tamamlarlar. İş hayatında kadınların çalışması, çalıştığı kurum için de oldukça gereklidir.

Kur’an’da kadının çalışması ile ilgili ayet var mıdır?

Nisa Suresi vardırı ve şöyle buyrulur:

“Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah’ın lütfundan isteyin, şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir.” (Nisa, 4/32)

Kadınlar, iş hayatlarında nelere dikkat etmelidir? Kadınlar, çalıştıkları kuruma uygun davranmalıdır. O kurumun gerekliliklerini yerine getirirken, İslam’ın gereklilikleri unutmamalıdır. Kendisini harama sokacak işlerden kaçmalıdır.

İş yerinde bir kadın ve erkek yalnız çalışmamalıdır. Eğer o iş yerinde çalışan başka kimseler varsa, İslam’a göre kadının çalışmasında bir engel bulunmaz. Eğer erkek ve kadın yalnız ise, kadının başka bir iş araması gerekir.

Çalışarak helal kazanç elde etmek yalnızca erkeklere özgü değildir. Şartlardan dolayı çalışması gereken kadın çalışmalıdır. Dilenerek hazır kazanca konmamalıdır. Ödeyemeyeceği borçlar almamalıdır.

Hz. Muhammed, çalışmanın önemini sahabelerine bildirmiştir. Hadis-i şerifinde, “Sizden herhangi birinizin ipini alıp da dağdan sırtına bir bağ odun yüklenerek getirip satması, dilenmesinden daha hayırlıdır.” buyurmuştur. (Buhari)

Kadınlar ev içinde ve ev dışında çalışarak ailenin geçimine yardımcı olabilir. Fakat çalışmak kadınlar için zorunluluk değildir. Kadınlar istedikleri ve gerek gördükleri takdirde çalışmalıdır. Kendilerine uygun ve helal kazançlı işlerde çalışmaları gerekir.

Eve bakmak erkeğin sorumluluğunda olduğu için çalışmak istemeyen kadınlar için bir yükümlülük yoktur. Kocasının izin vermediği kadınların çalışması da İslam’da hoş görülmez. Çalışabilmek için kocanın rızası gerekir.

Koşullar kadının refahı için uygun olmalı

Çalışılan kurum, İslam’a uygun olmalıdır. Kadınların giyimine, tesettürüne mani olmamalıdır. Kişileri günaha yöneltmemelidir. Günah bir işte mecburiyetten çalışan kimseler, yeni bir iş bulduklarında o işi bırakmalıdır. Başka bir işte çalışmaya devam etmelidir.

Çalışma hayatında Kur’an-ı Kerim’e uygun olması; Kadınların iş hayatındaki yeri için çok önem teşkil eder. Hz. Muhammed’in sünnetlerini yerine getirmek ve hadislerine uygun davranmak gerekir. Harama bulaşan işlerden kaçılmalıdır. Kadınlar, ihtiyaç duydukları taktirde kendilerine uygun olan işlerde çalışırken Kur’an’a ve sünnete bağlı kalarak çalışmalıdır.

Gün geçtikçe kadın istihdamı da artmaktadır. Farklı bakış açıları, el yetenekleri, hayal gücü arayan kurumlar kadın çalışanlara ağırlık vermektedir. Özellikle kadınların hemcinsleri ile alakadar olmak istediği kurumlarda kadın çalışanlara ağırlık verilir. Bu sayede iş hayatında günahtan korunmak kolaylaşır. Çalışan kadınlar sayesinde ülkenin gücü de artmaktadır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.