Kalbi selim olmak ayetlerde nasıl açıklanır?

Felsefe İpek Atacan
Ahlak
suda oynayan çocuk
Frank Mckenna-Unsplash

İslamiyet’i doğru yaşamak ve yaşatmak adına kalbi selim olmak önemlidir. Allah’a olan bağlılığı selim bir kalple sağlamak, peygamberlerin izinden bu şekilde gitmek gerekir. Ayetlerde de yer alan bu durum bir kimsenin amellerini doğrudan etkilediği için o kimsenin cennete gitmesine yardımcı olur.

Derin manası nedir?

Bir kimsenin kalbinin selim olması, o kişinin ahlak kurallarına bağlı yaşaması anlamına gelir. Kalbinde kötülük bulundurmaması, yalnızca insanların iyiliği için çalışması bu durumun göstergeleri arasındadır. İnsanlarla olduğu gibi evrendeki tüm varlıklarla güzel ilişki kurulmasını sağladığı için bir kimsenin iyi olabilmesi için kalbinin selim olması gerekir.

Dünya yaşamı insana hem maddi hem manevi imkanlar sunarak, bu imkanları doğru değerlendirmesini ister. Yalnız Allah’ın rızasını düşünerek hareket eden kimseler kalplerini selim hale getirir. Doğruluktan şaşmayarak maneviyatı maddiyatın önünde tutar, buna göre davranırlar. Kendi benliklerinden öte olarak Allah’a ve insanlara faydalı bir kul olmak için çabalarlar.

Yapılan tüm işler insanların kalplerinde yer alan duyguları değiştirir. İyi işlerle uğraşan ve salih amel kazanan kimselerin kalbi güzelliklerle doludur. Aynı şekilde, kötü işlere yönelen ve sürekli günah kazanan kimselerin kalpleri iyi değildir. Bu sebeple kalbi selim olmak konuşmaları, davranışları, düşünceleri Allah yolunda kullanmak anlamına gelir.

Kalbi selim olmak için neler yapılmalı?

İnsanın amelleri ne kadar kötü olursa olsun içlerinde bulunan iman tüm kötülüklerin üstesinden gelebilir. Allah’ın yardımı ve rahmeti sayesinde yapılacak işler bir kimsenin kalbini selim yapabilir. Bu bağlamda, kalb-i selim olabilmek için Allah yolunda uğraşmak, çalışmak ve kazanmak önemlidir.

Kuran okumak, insanı Allah’a en çok yaklaştıran ibadetlerden biridir. Okunan Kuran’ı yaşama uygulamak, Allah’ım emir ve yasaklarına tabi olmayı kolaylaştırır. Tüm ibadetleri vaktinde, doğru şekilde yapıyor olmak insanların kalbini güzelleştirir. Bu bağlamda, kendini Allah’a adayan kimseler ibadetlerine ve Kuran okumaya özen göstermelidir.

Kişinin sahip olduğu ahlakı güzelleştirmesi, bu ahlakı bozacak insanlardan ve ortamlardan uzak durması önemlidir. Vakti dünya işleriyle değil ahiret işleriyle geçiriyor olmak kalpteki güzelliğin büyümesini sağlar. Özellikle gece vakitlerini yalnızca dinlenmek için değil ibadet için de kullanmak gerekir. Böylelikle kalbin selim olması adına ayrılan süre giderek kısalır.

Hz. Muhammed’i ve diğer peygamberleri örnek alarak yaşamak gerekir. Aksi taktirde bir kimsenin selim kalbe sahip olması beklenemez. Kıssalardan ders çıkarmalı, Allah’a boyun eğerek yaşamaya çalışmalı, iyi bir mümin olabilmek için çaba harcanmalıdır. Allah’ı sık sık zikretmek de kalbi selim olan insanların yaptığı işler arasında yer alır.

Ayetlerde kalbi selim olmak nasıl geçer?

Kullarının kendisine bağlı olarak yaşaması, kalplerinde kötülük bulundurmaması Allah’ın hoşuna giden işlerdendir. Bu kimseler kendilerini ahiret yaşamına hazırlayarak yalnızca salih ameller peşinde koşmak için vakit harcarlar. Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in duası şöyle buyrulur:

“İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme!” (Şuara, 26/89)

Ayetten anlaşılacağı gibi mutlak son tüm insanların Allah’a döndüğü ve yeniden diriltildiği gündür. O gün kalbi selim olmayan kimseler Allah’a mahcup olarak dirilir, kimseden hayır göremezler.

Tüm insanlar selim bir kalbe sahip olmak için çalışmalı, çaba harcamalıdır. Kalplerini ve nefislerini terbiye ederek kıyamet koptuğu vakit zor duruma düşenlerden olmamalıdır. Allah’ın rahmetini kazanmak, gazabından korunmak yalnızca bu şekilde mümkün olur.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.