Kalu bela kavramı ne demek?

Kuran Contributor
kalu bela kavramı
Mandy Choi-Unsplash

Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen alemlerden biri kalu bela kavramı olduğu için anlamının bilinmesi gerekir. Bu alemde insanlar ve Allah arasında geçen bir muhabbet vardır. Öyle ki, insanların dünyaya gelmeden önce kalu belada bulunduğu kabul edilir. Ancak ölümden sonra gidilecek yer kalu bela değildir.

Kalu bela kavramı ne anlama gelir?

İnsanın bedenine kavuşmadan önce bulunduğu alemdir. Ruhlar alemi olarak kabul edilen bu yerde, Allah ve kulları arasında yaşanan bir sohbet vardır. Kalu belanın, dünyadan bile eski olduğu kabul edilir. Bu nedenle günlük sohbetler esnasında da kalu bela kavramı kullanılabilmektedir.

Aslında Kalu beladan beri kavramı, dünyanın yaratılmasıyla birlikte anlamına gelir. Uzun zamanları ifade etmek için kullanılır. Ayrıca yeni tanışılmasına rağmen samimi bulunan, iyi anlaşılan kişiler için de kalu beladan beri tanıştıkları öne sürülür. İnsan doğduktan sonra önceki dünyaya ait bilgileri unutur, bu tanışıklık kesin kabul edilememektedir.

İnsanların hangi zamandan beri Müslüman oldukları sorusunun cevabı da kalu bela sayesinde verilir. Kalu bela, insanların Allah’ın varlığına ve birliğine şahitlik ettiği mekandır. İmanın şartlarından ilki Allah’a iman etmek olduğu için insanın kalu beladan beri Müslüman olduğu kabul edilebilir.

Kur’an-ı Kerim’de nasıl geçer?

Kur’an-ı Kerim’de yer alan kavramlardan biridir. Ayetlerde, insanlar ve Allah’ın konuşmasının ruhlar aleminde geçtiği kabul edilir. Çünkü insanın henüz vücut bulmadan önceki halinden bahsedilir. Kur’an-ı Kerim’de kalu bela hakkında şöyle buyrulur:

“Rabbin Ademoğullarından -onların sırtlarından- zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu: Ben sizin rabbiniz değil miyim? “Elbette öyle! Tanıklık ederiz” dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde, “Bizim bundan haberimiz yoktu” demeyesiniz.” (Araf, 7/172)

Alimler, tefsir yaparken ayette bahsi geçen sohbetin kalu belada yapıldığını kabul eder.

Araf Suresinde yer alan ayet hakkında yapılan bir diğer tefsir, insanın anne karnındayken Allah’la yaptığı sohbet olarak değerlendirilir. Ancak her iki durumda da tam bir vücuda sahip olunmadığı için kalu bela olarak kabul edilebilir.

Kalu belada verilen sözün önemi nedir?

Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmesini sağlar. İnsanlar, Allah’ın tüm canlıların rabbi olduğunu henüz dünyaya gelmeden önce kabul eder. Bu nedenle kıyamet koptuktan sonra hiçbir insan Allah’ın varlığını yalanlayacak kanıta sahip olmaz.

Esasen Kalu belada verilen söz sayesinde insanların nefsine yenik düşmesine engel olunur. Meleklerin ve Allah’ın şahitlik yaptığı bu olayda insan yalan söyleyemeyecek hale gelir. Allah’a iman etme sorumluluğu oluşur, bu nedenle dünyada yapılan her işin hesabının verilmesi gerekir.

İnsanlar yaptıkları her davranışta Allah’ın emir ve yasaklarına uymakla yükümlüdür. En büyük kılavuz olarak peygamberlerin ve Kur’an-ı Kerim’in kabul edilmesini sağlar. İnsanların tamamı Allah’ın varlığına şahitlik ettiği için şirk koşmak gibi eylemlerin yükümlülüğü ağır olur.

Kalu belada gerçekleşen bu olay sayesinde doğan her bebek Müslüman kabul edilir. Yetişkinlik çağına gelip dinini değiştirmesi kalu belada yaşanan olayı kabul etmediği anlamına gelir. Ancak İslam akıl ve bilgiye dayanan bir din olduğu için amellerden sorumlu olunan zaman dilimi yetişkinlik çağında başlar.

Kısaca, ruhlar alemini temsil eden kalu belada her insan Allah’ın varlığına şahittir. Dünya yaşamında yapılan işlerle bu şahitliği yok saymak mümkün değildir. Ahiret gününde kalu belada yaşanan olay insana yeniden hatırlatılacaktır. Böylelikle insanın hareketlerinden neden sorumlu tutulduğu ve Allah’a iman etmesi gerektiği gösterilecektir.

YAZI: İPEK ATACAN

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.