Kamette yer alan ifadeler nelerdir?

Dua İpek Atacan
namaz kamette yer alan ifade
Alexey Emelyanov Eanstudio-Dreamstime

Namaz öncesi okunan kamet ve kamette yer alan ifadeler Müslümanlar tarafından araştırılan bir konudur. Türkçede yer edinen kamet teriminin anlamı ikamete benzerdir. Bu bakımdan, terimin kelime manası yerine getirmek ve devam ettirmek olarak ifade edilir.

Kamet nedir ve ne zaman okunur? İslami sünnetlerden biri olan kamet, yalnızca erkekler tarafından okunur. Sözlerinin çoğu ezana benzediği için zaman zaman ezanla karıştırıldığı da olabilir. Kamet; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere farz namazların her birinden evvel getirilir.

Kamet, sünnet sayılan işler arasında yer alır. Bu bakımdan yerine getirildiği müddetçe sevap sayılır, yerine getirilmediği takdirdeyse kişinin bu sevaptan mahrum kalmasına sebebiyet verir. Kamet, ezandan daha hızlı okunmasıyla da kolayca fark edilebilir.

Farz namazları öncesinde erkeklerin okuması sünnet sayılan kamet, farklı zamanlarda da okunabilir. Buna göre, Cuma namazı ve kaza namazlarında da kamet getirilmesi mümkündür. Ancak; vitir namazı, bayram namazları, cenaze ve nafile namazları bu durumların dışındadır.

Kamette yer alan ifadeler nelerdir?

Kamet getirilirken ezanla oldukça benzer sözlere yer verilir. Bu ikisi arasında farklı olan tek şey kamette yer alan ifadeler arasında “Hayye ale’l-felah” denildikten sonra üst üste iki kez “Kad Kameti’s Salah” denmesidir. Kamette bulunan ifadeler sırasıyla şu şekildedir:

“Allah-u ekber (4 kez), Eşhedu en la ilahe illallah (2 kez), Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah (2 kez), Hayye ale’s salah (2 kez), Hayye ale’l felah (2 kez), Kad Kameti’s Salah (2 kez), Allah-u ekber (2 kez), La ilahe illallah (1 kez)”

Kamet okurken söylenen ifadelerin Türkçe anlamlarıysa şu şekildedir:

“Allah en büyüktür, Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir, Haydi namaza, Haydi kurtuluşa, Namaz başladı, Allah en büyüktür, Allah’tan başka ilah yoktur”

Ezan ve kamet ne zaman meşru kılınmıştır?

Kamet ve ezan farz namazların sünnetleri arasında yer alan unsurlardır. Bu bakımdan her ikisi de namazın geldiğini haber veren çağrılar olarak kabul edilirler. Hadislerde bahsi geçtiği üzere Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, namazın geldiğini ezanla duyurmayı buyurmuştur.

Mekke döneminde farz kılınan namaz ibadeti için başlarda ezan okunmamıştır. Ancak hicret sonrasında cemaatin artmasıyla birlikte namazı haber veren bir işarete ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve arkadaşları ne yapılması gerektiği konusunda fikir üretmeye başlamışlardır. Eş zamanlı olarak bazı sahabiler rüyalarında ezanı görmüş ve ezan Hz. Muhammed’e vahiy ile iletilmiştir. Söz konusu sahabiler arasında Hz. Ömer ve Abdullah bin Zeyd’in de yer aldığı rivayet edilir.

Kamet de içerisinde yer alan ifadeler ve okunma tarzıyla ezana benzer. Bu ifadelerde de tıpkı ezanda olduğu gibi namazın geldiği haber verilir. Bazı rivayetlerde kametin de ezanla eş zamanlı olarak sahabilere öğretildiği bilgisi yer alır. (Ebu Davud)

Sonuç olarak, ezan ve kamet sıklıkla karıştırılan iki ayrı İslami terimdir. Bunlardan ezan, namaz öncesinde müezzinler tarafından okunarak; namazın geldiğini duyuran bir işarettir. Kamet içerisinde de ezanla aynı ifadelere yer verilir. Aradaki tek fark “Kad Kameti’s Salah” ifadesidir.

Kametle ezanın her ikisi de sünnettir. Ancak kamet yalnızca erkeklerin yerine getirmesiyle ve biraz daha hızlı okunmasıyla namazdan ayrılır. Her iki sünnette de yalnızca namazın geldiğine değinilmez, buna ek olarak Allah’ın birliği ve Hz. Muhammed’in elçiliği de anılır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.