Kamuda Esnek Çalışma Uygulaması Gündemde

Türkiye Buket Cengizalp 26-Ağu-2020
Photo 94384463 © Psisaa - Dreamstime.com

Yeni tip Corona virüse karşı birtakım tedbirler alınmıştı, alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri yürürlüğe girecek.

Yeni tip Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri başlatılacak.

Genelge, Resmi Gazete’nin 26 Ağustos 2020 tarihli sayısında “Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” başlığı ile yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeni tip Corona virüs (Covid-19) pandemisinin yayılımının en aza indirilmesi amacı ile bu pandemi ile mücadeleyi ve pandeminin tesirlerinin en aza indirilebilmesine yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla esnek çalışma saatleri sağlanacak. Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacak.

Ayrıca dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ise idari izinli sayılacak. Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

Dönüşümlü ya da uzaktan çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan ya da dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak.