Kavgayı bitiren sözler hangileridir?

Toplum Contributor
kavgayı bitiren sözler
Alistair Dent-Unsplash

Hararetli bir tartışma halinde olan kişiler kavgayı bitiren sözler yardımıyla bu durumu kolaylıkla sona erdirebilir. Haklı ya da haksız olmaktan bağımsız şekilde, kavga ve tartışmalar kişilere zarar veren eylemlerdir. Dolayısıyla olası bir durumda hem öfke kontrolü sağlamak hem de kavganın nasıl bitirileceğini bilmekte yarar vardır.

İslam inancında tartışmaya nasıl bakılır?

Tartışma ve kavgalar; eşler, kardeşler, arkadaşlar ve hatta yabancı kişiler arasında yaşanan bir durumdur. Harareti ve ciddiliği duruma bağlı olarak gelişen kavganın neticesinde fiziksel ve sözel zarar görmek mümkündür. Bu sebeple, dinimizde kavgayı bırakın münakaşaya girmek bile hoş görülmez. Konuyla alakalı pek çok hadisle karşılaşmak mümkündür. Bunlardan birinde şöyle buyrulur:

“Mücadele ve münakaşayı terk edin, çünkü iki taraftan birinin söylediği yanlıştır. Neticede iki taraf da günaha girer.” (Ramuz)

Bu hadisi şeriften de anlaşılacağı üzere bir tartışmanın kazananı olmaz. Diğer hadislerde de münakaşayı terk etmenin iyiliğine değinildiği görülebilir. Yani, İslam’da haklı ya da haksız olmasına bakılmaksızın kavga ve münakaşaya girmek hoş karşılanmayan bir durumdur.

Kavganın zararları nelerdir?

İnsanlar arasında vuku bulan kavgaların, büyük ya da küçük olsun, çokça zararı vardır. Bu zararların başında kavganın haset ve kin doğurması yer alır. Buna göre kavganın galibi üstünlük hissedebilir, kaybedeni de karşı tarafa karşı kin besleyebilir. Her iki durum da İslam’da haset olarak nitelendirilir. Oysa salih bir Müslümanda haset ve kin gibi kötü hasletlere yer yoktur.

Tartışma ve kavgaların neticesinde kusur aranmaya çalışılır ve çevredeki insanlar için de gıybet yapacak bir mevzu açılmış olur. Kavganın tarafları haklılığını kanıtlamak için gizli kusurları deşmeye başlar. Bu kimi zaman fiziksel bir farklılık da olabilir. Neticede, alay ve küçümseme gibi çirkin davranışlara yönelim artar.

Kavga anı bittikten sonra dahi zararları devam eder. Buna göre, kavganın tarafları durumları kendi yakın çevrelerine anlatmaya başlar. Sözler doğru iletilse dahi insanlar gıybete girmekten kurtulamaz. Kavganın zararlarına farklı örnekler vermek de mümkündür. Ancak bu örneklerin tümünden anlaşılacağı üzere kavga, hem tarafları hem de çevredeki diğer insanları günaha sürükleyen bir olgudur.

Söylendiği zaman kavgayı bitiren sözler nelerdir?

Tartışma ve kavgayı bitiren sözler konunun daha fazla uzamamasını ve tarafların bundan zarar görmemesini sağlar. Bu bakımdan, kimi zaman haksızlığı kabul ederek özür dilenmesi gerekirken; kimi zaman da haklı bile olunsa olayı başlamadan bitirmek gerekir.

Herhangi bir kavgayı sonlandırmak için kullanılabilecek cümleleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Özür dilerim, seni anlıyorum, önemli değil, canın sağ olsun, hakkını helal et. Aslında yalnızca birkaç kelimeden oluşan bu küçük cümleler, doğru zamanda kullanıldığında oldukça hayırlı olabilirler.

Neticede, kavga ve tartışma insanın olduğu her yerde vuku bulabilecek olaylardır. Bu noktada öneli olan, kavga başlamadan bitirmek ya da başladıysa bile sona erdirmenin bir yolunu bulmaktır. Kavganın insana zarardan başka katabileceği bir şey yoktur. Bu sebeple dinimizde, tartışma ve münakaşadan dahi imtina edilmesi tavsiye edilmiştir.

Kavga eden kimseler arasında kin ve düşmanlık büyür. Çevrede dönen dedikodular da bu duygu ve düşünceleri alevlendirir. Oysa, dünya yaşamı kalp kırmayacak ve kul hakkına girilmeyecek kadar kısadır. Burada yapılması gereken kişinin hem kendi hem de çevresindeki diğer insanlar için kavgadan uzak durmasıdır. Tatlı dilin her şeyi çözebileceği de akıllardan çıkarılmamalıdır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.