Kendini sevmenin yolları huzura çıkar

Zihinsel Sağlık Contributor
kendini sevme yolları
Bruce Mars-Unsplash

İç huzuru yakalamaya çalışan insanların maneviyata yöneldiği ve kendini sevmenin yolları hakkında araştırmalar yaptığı görülür. Bu yaklaşım, kalbin sevme duygusu üzerine yaratılan bir organ olduğunu destekler. Buna göre insan çevresindeki güzellikleri sevdiği gibi kendini de sevme eğilimindedir. Kendini seven bir insan da aşırılığa ve kibre kaçmadığı sürece, aslında topluma güzel etkiler bırakabilir.

İslam inancında sevgiye bakış açısı nasıldır?

Dinimiz; sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma gibi iyi hasletler üzerine kuruludur. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de insanları birbirini sevmeler konusunda tembihlemiştir. Kendisinin bir hadisinde konuyla alakalı şöyle buyrulur:

“Birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerine şefkat hususunda müminler adeta tek bir beden gibidirler. Ondan bir uzuv şikayet ederse uykusuzluk ve ateşle vücudun diğer uzuvları da ona iştirak ederler.” (Buhari)

Bu hadisten de anlaşılacağı üzere sevgi, insanları birbirine bağlar. Sevgisiz ve şefkatsiz kalan topluluklardaysa türlü şikayetler ve problemler baş göstermeye başlar. Kişinin kendini sevmemesi de buna benzer. Buna göre kendini sevmeyen bir birey zamanla huzurunu ve mutluluğunu, yani hayatının dengesini kaybetmeye başlar.

Kendini sevmenin yolları ne şekilde sıralanabilir?

Kişinin günlük yaşamda hem vücuduna hem de zihnine iyi gelen işlerle meşgul olması, aslında kendini sevmenin yolları olarak nitelendirilebilir. Bu bakımdan, bazı işler sıradan olarak görülse de kişinin öz sevgisi için oldukça önemlidir. Doğru uyumak, sağlıklı beslenmek ve spor yapmak bu işlerin başında gelir.

Uyku, beslenme ve stres durumu çağımızın en büyük psikolojik rahatsızlıklarını tetikleyen unsurlardır. Kişinin bu unsurları doğru şekilde yönetmesi aslında kendini sevmesi demektir. Buna ek olarak, sağlıklı bir zihne ve vücuda sahip olmak da kişinin kendini sevmesine nedendir.

Sevginin ilk adımı, kime karşı olursa olsun, olduğu gibi kabullenebilme halidir. Bu bakımdan çevredeki insanları içinde bulundukları durumla kabul ettiğimiz takdirde sevebiliriz. Bu durum bireyin kendisini sevmesi konusunda da oldukça baskındır. Yani; şartlarımızı, imkanlarımızı, bedenimizi, ailemizi ve çevremizi kabul ettiğimizde kendimizi sevmeye başlarız. Ancak kişinin kendini sevebilmesi için uygulayabileceği pek çok yöntem bulunur.

Şükür halinde olmak, bolca teşekkür etmek, negatif düşüncelerden ve eleştirel insanlardan uzaklaşmak; sevgiyi çoğaltmak adına atılabilecek adımlardır. Bunun dışında kişisel zaman dilimi ayırmak ve bazı zamanlar yalnız kalarak, kendini dinlemek de oldukça işe yarar.

Teşekkür eden bir birey olmanın getirileri nelerdir?

Teşekkür etmek, nezaket içeren birkaç kelimeden ziyade anlamlar taşıyan bir eylemdir. Buna göre teşekkürün altında yatan duygu aslında minnettarlıktır. Minnettar olan bir birey sosyal sermaye biriktiriyor demektir. Kişi teşekkür ederek çevresinin güvenini kazanabilir ve kendisini kıymet bilen bir sıfata taşıyabilir. Ancak minnettarlık her zaman bir başkasına yapılmak zorunda değildir. İnsan, kendisine de teşekkür edebilir.

Kişinin kendine teşekkür etmesi için pek çok neden sıralanabilir. Vücuduna iyi bakmak, birini affetmek, hatta güzel bir kitap okumak bile kişinin kendine minnettar olması için bir sebeptir. Bu sayede teşekkür, insan ilişkilerini sağlamlaştırdığı gibi; kişinin kendiyle olan barışıklığını da artırır.

Kısacası, sevgi tüm insanların fıtratına yerleşmiş olan en temel duygulardan biridir. Bu bakımdan, bir başkasına sevgi duyulduğu gibi kişinin kendi kendini sevmeye de ihtiyacı vardır. Sevgiyi paylaşmanın ve çoğaltmanın farklı yolları olabilir. Ancak bu noktada kişinin öz bakımı ve minnettarlığı daha baskın faktörler olarak görülür.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.