Kendini Tanımak için Önemli Öneriler

Zihinsel Sağlık Contributor
ID 9855862 © Xxabi | Dreamstime.com
ID 9855862 © Xxabi | Dreamstime.com

Mutluluk kişinin kendini tanımasıyla erişebileceği bir duygudur. Mutluluğu yakalayabilen bir kimse; kendi ile yaşadığı iç çatışmadan kurtulur, iradesi ile mücadele edebilir ve tahammül seviyesini de artırmış bulur. Kendini tanımak için dış dünya ile manevi değerleri arasında bir denge bulabilmek gerekir. Bu anlamda kendini tanımak isteyenlerin deneyebilecekleri türlü yollar vardır.

Diğer insanların ne dediğini çok ciddiye almamak: Toplumun ahlaki değerlerine bağlı bir birey olmaya çalışmak, hem ferdi hem de toplumsal düzen açısından oldukça önemlidir. Kişinin; ailesinden, arkadaşlarından ya da çevresindeki diğer insanlardan eleştiri almaya açık olması da kişisel gelişim açısından önemlidir.

Kendini tanımak için saygı neden çok önemli?

Bu noktada diğer insanların düşüncelerine saygı duymak normal bir durumdur. Ancak bu eleştiriler karşında moral bozmak ya da aşırı üzülmek gereksizdir. İnsanlar kendi hayatlarını yönetilme becerisine sahiptir.

Allahü Teala da kullarını karar verebilecek irade ile yaratmıştır. Bu bağlamda, kişinin bazı zamanlarda kendisine güvenmesi ve diğer insanların düşüncelerine kulaklarını kapatabilmesi gerekir.

Olabildiğinde gelişmeye ve öğrenmeye açık olmak: Dünya her insan için çeşitli imtihanların yaşandığı fani bir ömürden ibarettir. Buna göre, insanlar bugünlerinde ve geçmişlerinde türlü olumsuzluklar yaşamış olabilir. Önemli olan bu olumsuzluklar karşısında ders çıkarabilmek ve bu yönde kendini geliştirebilmektir.

Kendine değer vermek: Kişinin dünya yaşamında mutluluğu ve huzuru yakalayabilmesi için öncelikle hem fiziksel hem de psikolojik anlamda olabildiğince sağlıklı olması gerekir. Bu bağlamda, sağlıklı beslenmek ve spor yapmak; fiziksel sağlığı yakalamanın ilk adımıdır.

Psikolojik sağlığı desteklemenin ise daha değişik yolları vardır. Düzenli uyku, gün içinde verilen ufak molalar ve ibadette devamlılık; kişinin psikolojisi üzerinde olumlu etkiler bırakan işlerdir.

Temel değerlerinin farkına varmak

Kişi, temel değerleri ile var olur. Değerler kavramı ile de kişin sevdiği ve asla ödün veremeyeceği bir takım işler kastedilir. Bu noktada, kişinin kendi değer yargılarını bir kağıda dökerek somutlaştırması oldukça iyi bir adımdır. Kağıda yazılacak maddelere başlangıç olarak ne olursa olsun ödün verilmeyecek davranışlar yazılabilir.

Temel değerler konusundaki ipuçları İslam’ın ahlaki kavramlarına bakılarak seçilebilir. Bu noktada; dürüstlük, sözünde durma, emanete sahip olma ve ilim öğrenmeye hevesli olmak; kişinin temel değerleri arasında sayılabilir.

Sevilen ve sevilmeyen şeyleri ayırmak: Kişiyi sevmediği işler yapmaya zorlamak ya da sevmediği insanlar içerisinde tutmak; mutluluğun önündeki en büyük engellerden biridir. Akraba ziyaretini kesmemek, dinimizin hükümleri arasındadır. Ancak kişi kendisine zarar veren ve doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışan her türlü insandan uzak durmakta serbesttir.

Eksiklikleri ile barışık olmak

Mevlana Celaleddin Rumi, “Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz” der. Bu büyük alimin sözünden yola çıkarak, kişinin eksikliğini bilmesinin ne büyük erdem olduğu anlaşılabilir. İnsanın kendini tanıması yalnızca iyi yönlerini bilmesi ile olmaz. Buna göre kendini bilen kişi eksik yönlerinin ve olumsuz taraflarının da farkındadır. İyisi ve kötüsü ile kendini kabul eden insan ise iç huzuru yakalama konusunda daha başarılı olur.

Doğru insanlardan destek almaya açık olmak: İnsan fıtratı gereği kalabalıkta yaşamaya ve çevresindeki insanlarla iç içe olmaya ihtiyaç duyar. Bu bağlamda, insanın zor zamanlarında yanında olacağı kişilere de ihtiyacı vardır. Güvenilir kimselerden alınan destek insanın daha güçlü ve özgüvenli olmasına yardımcı olur.

Diğer insanlarla sohbet etmek ve dertleşmek aynı zamanda kişinin kendine ayırdığı bir zaman dilimidir. Böyle anlar yaşamdaki ufak molalardır ve kişinin kendi hakkında bilgi toplamasına yardımcı olur.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.