Kibirli İnsan Özellikleri Neler?

Toplum Contributor
Photo 104066062 © Alberto Jorrin Rodriguez - Dreamstime.com

İnsan için hasletlerden biri kibirli olmaktır. Kur’an’da kibir ile ilgili ayetlerle kibri yenmek için yol gösterici olmuştur. Peki, kibirli insan özellikleri nelerdir? Dile getirilmeden kibirli olmak mümkündür, kibir davranışlar ile belli edilir. Kur’an’da kibir hakkında pek çok ayet bulunmaktadır.

Kibir nedir? Kibir, üstünlük ve büyüklük duygusuna verilen isimdir. İnsan için zararlı ve kontrol altına alınması gereken bir duygu. Kibirli olmak insan ilişkilerini bozar, huzursuzlukların ortaya çıkmasına sebep olur bu yüzden kibri yenmek gerekir.

Kibir, neredeyse her insan içinde olan bir duygudur. Bu duygu özellikle kişi sinirli hissettiği zamanlarda ortaya çıkar. Kavga ve sohbet anında kibir sahibi olan kimseler kendilerini yüceltmeye çalışır. Her durumda kibirli olmak zararlı ve kibri yenmek gerekir.

Kibirli insan özellikleri nelerdir?

Kibirli insan davranışları ile kibirlerini belli ederler. Açık açık başkalarını aşağılamaktan kaçınırlar. Kibirli olmak farklı davranışlar ile meydana gelebilir.

Kibirli insan soru sormaz. Her şeyi bildiğini iddia eder ve bilmediklerinin anlaşılmasını istemez. Daima merkezdeki kişi olmak için çabalarlar. Kur’an’da kibir ile ilgili ayetleri bilseler bile umursamazlar.

Kibirli olmak; emir verici konuşmak, bilmediklerini sormamak, kendini hep en üst mertebeye layık görmektir. Kur’an’da kibir kötü görülen bir davranış olarak görülmüştür. Kibirli olmak yalnızca insan için değil, çevresindekilere de zararlı.

Kibirlenme ve böbürlenmeye karşı duran ayeti kerimeler nelerdir? İslam inancında her kötü şey yasaklanmıştır, haram kılınmıştır. Kötü olan tüm duygu ve davranışlardan kaçmak gerekir. Bu sebeple Kur’an’da kibir yasaklandığı için kibri yenmek gerekir.

Kur’an’da kibir hakkında birçok ayet bulunur. Bu ayetler kibirli olan kişilere birer uyarı ve tavsiye niteliğindedir. Kur’an’da kibir kavramı; böbürlenmek, büyüklenmek, büyüklük taslamak olarak geçebilir. Kibirli olan kimseler için müstekbir de denmektedir.

Kur’an’da kibir Bakara suresi 34. ayette, Nisa suresi 172. ayette, Araf suresi 13. ayette bulunur. Ayrıca Kur’an’da kibir, Nahl suresi 22-23. ayetlerde, Nahl suresi 49. ayette, İsra suresi 4. ayette, Saffat suresi 35. ayette yer almaktadır. Birçok ayette kibirli olmak ve kibirli olanların davranışlarından da bahsedilmektedir.

Kur’an’da kibir taslayan kişilerin en büyüğü olarak şeytan bildirilmiştir. Kur’an’da kibir ile ilgili ayetlerden şeytan, kibri sebebi ile Hz. Adem’e iman etmediği öğrenilir. Kendini daha üstün, diğerlerini ise daha aşağıda görmek kibirli olmak olarak kabul edilir. Bu sebeple kibirli olmak, şeytana benzeyerek onun yolundan gitmektedir. Şeytana benzememek; kibri yenmeyi gerektirir!

Kötü hasletlerden biri olan kibir nasıl yenilir?

Kur’an’da insan için zararlı bir huy olan kibir sahibi olan insan için bir kaçış yolu gösterilmiştir. Bu kaçış yolu tövbe etmek ve aynı hatayı yeniden yapmamaktır, kibri yenmek için yapılması gereken en önemli husus budur.

Kibirli olmak, insan için arabozucu ve zararlı bir özelliktir. İnsan kibri yenmek niyetiyle Allah’ın yüceliği kabul etmeli. Kur’an’da kibir sahibi olanların sonu öğrenilmelidir. İnsan yalnızca takvaları ile birbirinden üstündür. Bu sebeple kibirli olmak yalnızca insan için kendisini kandırmaktan başka bir şey değildir.

Böbürlenmekten kurtulmak ve kibri yenmek maksadıyla Allah’a mutlaka dua edilmelidir. Hz. Muhammed’in sünnetleri örnek alınmalıdır. Hadis-i şeriflere uygun olarak yaşamaya çalışmak, kibri yenmek gerekir. Özellikle öfke anlarında kibri yenmek gerekir.

İnsan huzurlu olmak istiyorsa kibri yenmeli. Aile ve arkadaş ilişkilerini düzenler ve daha güzel bir sosyal hayat sağlayarak mutluluk verir. İnsan cennete yakınlaşmak amacıyla kibrini yenmeli. İnsan ve cenneti uzaklaştıran şey ise kibirli olmak olarak bildirilmiştir.

Kibirli olmak, sözle olabileceği gibi davranışla da olabilir. Kibirli kişiler yaptıkları işlerde hayırla karşılaşmazlar. Allah’ın emirlerine uymadıklarından dolayı kibirleriyle sorguya çekilirler. Tövbe etmek ve daha iyi bir Müslüman olmak için kibri yenmek gerekir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.