Kiramen Katibin Melekleri ve Özellikleri Nelerdir?

İslam Contributor
glenn-carstens-peters-14-F8DTBKpU-unsplash
Fotoğraf: Glenn Carstens-Unsplash

Kiramen Katibin nedir? Kiramen Katibin, kelime manası ile “değerli yazıcılar” anlamı taşımakta olup, her insanda bulunan iki melek olarak kabul edilir. Bu meleklerden biri kişinin sağ tarafında bulunurken, diğeri de sol tarafında bulunur.

İslam alimleriKiramen Katibin meleklerinin, “Gece bir takım melekler, gündüz birtakım melekler size gelirler. Bunlar, sabah ve ikindi namazlarında bir araya gelip buluşurlar. Sonra sizinle kalmış bu meleklerden yukarıya çıkanlara, Rableri -onların hallerini en iyi bilen olduğu halde-kullarımı ne halde bıraktınız, diye sorar. Onlar da namaz kılarlarken bıraktık; namaz kılarlarken kendilerine gittik, derler.” (Buhari) hadisindeki melekler olduğunu savunurlar. Katibin sözcüğü ayrıca “yazan” anlamındadır.

Kiramen Katibin melekleri görevleri nelerdir?

Esasen Kiramen Katibin melekleri, Allah tarafından kulların iyi ve kötü tüm amellerini yazmak ile görevlendirilmişlerdir. Hz. Muhammed’in hadislerinden anlaşıldığı üzere sağ taraftaki melek kulun iyi amellerini yazmak ile yükümlüdür. Sol taraftaki melek ise sağdakinin emri altındadır. Kul, kötü bir amel işlese de sağdaki melek, soldakine beklemesini emreder. Kul, pişman olup tövbe ettiği takdirde bu iş günah olarak yazılmaz. Ancak durum iyi ameller söz konusu olduğunda tamamen farklıdır. Buna göre, kişinin iyi amalleri sağdaki melek tarafından hiç vakit kaybetmeden ve beklenmeden amel defterine işlenir.

Kiramen Katibin meleklerinin belli başlı özellikleri: Kiramen Katibin melekleri, kıyamet gününde kullara ve onların işledikleri tüm amellere şahitlik edeceklerinden dolayı oldukça önemli bir vazifeye sahiptir. Bu bakımdan her iki melek de müvekkel oldukları kimsenin hem iyi hem de kötü tüm amellerini ezberler ve unutmazlar. Çünkü, unutulan işlerde sabit bir hükümden bahsetmek söz konusu değildir. Kiramen Katibin melekleri kerim sıfatına sahiptirler. Yani, kendileri adil ve doğrudur. Çünkü yalancı bir şehadet ile hüküm sabit sayılmaz.

Her iki melek de katip olarak görev yapar ve kulun tüm amellerini deftere işler. Kiramen Katibin melekleri, kulun amellerini doğum ile ölüm arasındaki tüm süre boyunca ezberleyebilirler. Ancak, bunları yazıya dökmek daha sağlam bir iştir. Yazı ile birlikte söz konusu işlerde şüpheye yer verilmez ve ilim de aynı oranda sağlamlaşır. Sağ ve sol tarafta bulunan melekler, amalleri kulun işini bilerek yazar. Yani buradaki ilimde şuur ve idrak vardır. Bu bakımdan, kıyamet günü gelip çattığında Kiramen Katibin şahitlik ederken, her şeyin bilincinde olur ve kulun ne yaptığını çok iyi bilirler.

Kur’an-ı Kerim içerisinde nasıl bahsedilir?

Aynı zamanda “Hafaza Melekleri” olarak da bilinen Kiramen Katibin, hesap gününde kulun amellerine şahitlik etmekle yükümlü meleklerdir. Kendilerinden Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinde aşağıdaki şekilde bahsedilir.

“İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptığını) alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kaf Suresi, 17. Ayet)

“Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar.” (İnfitar Suresi, 10,11 ve 12. Ayet)

Kur’an-ı Kerim ayetlerinden de anlaşılacağı üzere, Allah kulları ve kendisi arasındaki ilişkiyi bazı usuller çevresinde düzenler. Şüphesiz, O’nun kullarının yaptığı her işten haberi vardır. Bunları bilmek için de herhangi bir kanıta ihtiyaç duymaz. Ancak kulların hak ve sorumlulukları düzenlenirken amelleri ve diğer işleri kayıt altına almak daha sağlam ve sağlıklı bir yoldur. Hesap günü gelip çattığında bu kayıtların ortaya konulması adaletin işlediğinin de bir simgesidir. Yani, kıyamet vakti geldiğinde hesaplaşma ve sorgu bu şekilde olacaktır.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.