Kısa vadeli hedefler için ipuçları

Psikoloji Contributor
dreamstime_s_130374381
Weerapat Wattanapichayakul-Dreamstime.com

Planlama, kişiye ve işletmeye göre değişir ancak kısa vadeli hedefler belirlemek her zaman işe yarar. Bu noktada, ulaşılmak istenen hedef belirlendikten sonra nasıl bir yol izleneceğine karar verilmesi gerekir. Hedefe ulaşmada öngörülen süre ne kadar kısa olursa kişi ve kurumun motivasyonu da o kadar yüksek olur.

Kısa vadeli bir plan yapmak için bazı aşamalara uymak mümkündür. Bu aşamaları; mevcut durum analizi, kısa vadeli iş koşullarının tahmini, zaman yönetimi ve hedefe ulaşmak şeklinde sıralamak mümkündür. Hedefe ulaşma aşamasında zaman yönetiminin büyük bir önemi vardır. Zaten dinimizde “zaman” üzerine yemin edilmesi de vaktin kıymetini kanıtlar niteliktedir.

Örneklerle kısa vadeli hedefler nelerdir?

Yeni bir yıla hazırlık yaptığımız şu günlerde hem kişisel anlamda hem de işletme bazında yeni planlar yapıldığı görülebilir. Bu esnada kısa vadeli hedefler belirlemek daha akıllı bir adımdır. Uzun vadeli işlerde, motivasyon kaybına daha sık rastlanır. Bu sebeple işe kısa süreli planlarla başlamak gerekir. Kısa süreli hedefler gerçekleştirildikçe, bunların uzun vadeli hedeflere aktarılması daha rahat olur.

Kısa vadeli planlar genellikle 6 aylık zaman dilimi için yapılır. Buna göre; belirli bir birikim yapmak, seyahat molası vermek, yeni iş ortakları tanımak, sağlık sorunlarının üzerine gitmek ya da yatırım yapma kararı almak; kısa süreli hedefler arasında gösterilebilir. Bu hedeflere ulaşmak aslında küçük birer adım atmaktır. Zaman içerisinde orta vadeli ve uzun vadeli diğer hedeflere yönelmek de mümkündür.

Planlama türleri neler?

Planlama, hedefe ulaşma süresi bakımından; kısa, orta ve uzun vadeli olarak üç farklı şekilde ele alınabilir. Buna göre, kısa vadeli planlar en az 3 ay en fazla 6 ay olmak üzere yapılır. Orta vadeli planlarsa genellikle uzun vadeli planların gerçekleştirilebilmesi için ufak önlemler olarak nitelendirilir.

Uzun vadeli planlar söz konusu olduğundaysa artık aylık eğil yıllık hedefler belirlenir. Bu bakımdan orta vadeli planlar 1 ile 5 yıl arasında, uzun vadeli planlar ise 5 ile 15 yıl arasında yapılabilir. Ülkelerin ekonomik kalkınma paketleri bu planlar için bir örnek olarak gösterilebilir.

Planlama yapmanın ve planlı çalışmanın önemi nedir?

Planlama yapmak ve bunu bir prensip haline getirmek, her bakımdan yararları olan bir eylemdir. Buna göre, planın var olduğu bir düzende emek ve zaman israfı olmaz, değişen çevre şartlarına hızlıca adapte olunur ve kontrol şartları sağlanır.

Planlama yapıldığı takdirde kişilere düşen tüm görevler ana hatlarıyla belirlenir. Dolayısıyla hedef çakışması yaşanmaz ya da kimse birbirine engel olmaya çalışmaz. İşlerde adım adım ilerlendiği için de etkin olan işlerle etkisiz işler arasında genel bir ayrım yapılması mümkün olur. Böylece faydası olmayan işler için emek, zaman ve hatta para israf edilmez. Kişi planlama sayesinde bir gemiye yön verir gibi dalgalarla boğuşmayı öğrenir.

Kısacası, planlı çalışma yaşamın her alanında iyi bir strateji ile yola çıkılmasını sağlar. Bu noktada hedeflerin özel ya da resmi olmasının bir farkı yoktur. Kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerle hem kişisel hedeflere hem de iş yaşamı hedeflerine ulaşmak mümkündür. Ancak planlamaya kısa vadeli işlerle başlamak her zaman daha iyi sonuçlar verir. Çünkü uzunca süre ulaşılamayacak olan hedefler bir müddet sonra motivasyon kaybına ve hayal kırıklığına neden olabilir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.