Kişilik gelişiminde Kur’an öğrenmenin önemi

Kuran Contributor
kuran öğrenmenin önemi
Dotshock-Dreamstime.com

İnsanın kişilik inşasında Kur’an öğrenmenin önemini anlayabilmemiz için öncelikle Kur’an ışığında insanın genel yapısını ele almamız lazım. Varlık aleminin en saygını olarak tanımlanan insan, şüphesiz boş yere yaratılmadığı gibi başıboş da bırakılmamıştır. Kur’an-ı Kerim, her vesileyle insanın İslam çerçevesinde bir çizgiden ayrılmamasına, bu anlamda kişilik oluşumunun önemine dikkat çekmektedir.

“Biz onu başka bir yaratılışla inşa ettik.” (Mü’minun Suresi, 14. Ayet)

Bu ayetten anlaşılacağı üzere insan, yalnızca fiziki yapıdan ibaret değildir. Toprak ve sudan oluşan fiziki yapısının yanı sıra ruh yapısı da kazandırılmış ve bu özelliğiyle yaratılan tüm varlıklara üstün kılınmıştır. Fevri ya da ağırbaşlı, yardımsever ya da cimri, asabi ya da uysal, hassas ya da duyarsız, heyecanlı veya sakin olması gibi mizaç özellikleri onun ruh yapısıyla temelden ilgilidir.

Kişilik gelişimi nasıl olur?

Yaşadığı toplum, kültür, aile ve aldığı terbiye bu mizacın oluşumunda doğrudan etkilidir. Ancak her insan din duygusuyla yüklü olarak yaratılmıştır. Her doğan çocuk İslam fıtratı ile doğmakla birlikte ana-babası yoluyla da sonradan dinini belirlemektedir.

Yani çocuk doğduğu yapının şeklini almaktadır. Ailesi, yaşadığı toplumsal ve kültürel yapı insanın kişilik yapısının temellerini oluşturmaktadır. Bu sebeple iyi yetişmiş, ahlaklı, dini değerlerine bağlı nesiller yetişmesinde ailelerin ve toplumun rolü büyüktür. Kişilik inşasında çocuğun doğru şekilde yönlendirilmesi önemlidir.

Öncelikle İslami değerlere sahip bir anne babanın yaşayış tarzları, tutum ve davranışları ilk eğitim tecrübesidir. Neslimizin dürüst, çalışkan, kendi hakkını olduğu kadar başkasının hakkını da gözeten, vicdanlı, dini ve ahlaki değerlere sahip olarak yetişmesinde tüm insanlığa rehber olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’i okuyup öğrenmesi vazgeçilmez önemdedir.

Kur’an öğrenmenin önemi nasıl ortaya çıkar?

Hz. Muhammed (sav)’e ilk olarak “Oku” emriyle inen Kur’an’ın amacı; bütün insanları iman nuru ile aydınlatmak, doğru yola sevk etmektir.
Yüce kitabımız Kur’an, Allah’ın emir ve yasaklarını, hüküm ve sınırlarını, öğütlerini, iman edip salih amel işleyenlerin mükafatlarını, inkar ve isyan edenlerin nasıl cezalandırılacağını anlatır.

İnsanın kendisine, Rabbine, diğer insanlara, çevreye karşı görev ve sorumluluklarını bildirir. Geçmiş ve gelecek Kur’an-ı Kerim’dedir. Bu nedenle insanın kişilik inşasında, yönünü bulmasında en çok Kur’an’a ve Kur’an öğrenmeye ihtiyacı vardır. Çünkü dünya ve ahiretimizi saadete erdirecek olan Kur’an’dır. Kur’an, insanın var oluş gayesi olan kulluk görevlerine en iyi şekilde vakıf olmasını sağlayan ilahi kaynaktır. İman edip Rabbimizin öğütlerine, emir ve yasaklarına gereğince uyan insan ibadet görevini yerine getirmiş demektir.

“Gerçekten size Allah’tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Allah, kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, onları dosdoğru bir yola iletir.” (Maide, 15-16. Ayet)

Şüphesiz insan, günah işleme potansiyeline sahiptir; şehvete ve servete düşkünlüğü vardır. Şeytan ve nefis, insanı her daim kötülüğe sevk eder. Ancak insanın Rabbi katındaki değerini koruyabilmesi, onun kişiliğini, İslam’ın istediği istikamette geliştirmiş olmasına; bu sayede şeytanın ve nefsinin fitnesinden uzaklaşmasına bağlıdır.

Bir Müslüman’ın kişiliği, Kur’an ahlakı ile ortaya çıkar. Bu doğrultuda bir kimlik ve kişilik geliştirmesi, Kur’an öğrenmenin önemini ortaya koyar. Çünkü İslam toplumunun başvuracağı tek hidayet kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.