Görüş 04-Haz-2020

Kişisel Gelişim Kitapları Bize Aslında Ne Anlatır?

Author
Şebnem Cengizalp
Yazar

Pozitif düşün, düşünce gücü ile başarı, yeter ki iste, sen değiş dünya değişsin… Sayısız başlıkta sayısız yayının olduğu kişisel gelişim kitapları hepimizin aşina olduğu belki birkaç tane alıp okuduğu kitaplar…

Adında gelişim olduğu için cazip gelen bu kitapların popüler kültür etkisi altında ilkinin ne zaman ve kim tarafından yazıldığını bilmem. Ancak çok eski tarihlerden bu yana her çağın düşünürleri insan ve insana dair kendisini nasıl geliştireceği, nasıl daha iyi bir hayat yaşayacağına dair düşüncelerini gerek yazıtları gerek özlü sözleri ortaya koymuşlardır.  Buna bir örnek iki bin yıl önce yazılmış olan Sun Tzu’ya ait savaşmadan kazanmak öğretilerini içeren “Savaş Sanatı” kitabıdır. Bu kitapta kısaca insanın içgüdüleri ve yaratılıştan gelen zekası ve gücü ile maddi manevi değerleri arasında sürekli bir denge halinde olmasının gerekliliği, bu şekilde iyi ve mutlu bir hayatın nasıl olacağını anlatılır.

Fakat popüler kültürün dayatması sonucu ortaya çıkan bana göre bir sömürü sistemi haline gelen bu sektörün hızını alamayıp her önüne gelenin bir kişisel kitabı yazdığı bir mecra olmuştur. Modern hayatın tüm insanlığı acımasız bir rekabet içine sokarak nemalandığı her alan için kişisel gelişim kitabı da yazılır olmuştur sanki. Bu türden kitapların pazarlama taktiklerine baktığınızda size öyle akıl almaz şeyler sunuyorlar ki. Bu rekabet ortamında güçsüzleşmiş ve hiç farkında olmadan oldukça aşağılanmış insana yapabilirsin, başarabilirsin nidaları ile bu kez de hayal ve kağıt satıyorlar adeta. Ben şu yaşıma kadar şu kişisel gelişim kitabını okudum ve hayatım şöyle değişti mucizevi şeyler oldu diyenini maalesef görmedim.

Şimdi gelelim kişisel gelişimin bence daha doğrusu kişinin önce kendini bilmesinin ve sonra geliştirmesinin önemine. İnsan içinde bulunduğu durum ya da şartlar ne olursa olsun sürekli bir imtihan dünyasında olduğunu önce bir kabul edecek. Hayata geliş amacını bilerek yüce ve en muhteşem kişisel toplumsal gelişim kitabı olduğuna inandığım Kur-an’ı Kerim’’i okuyacak. “Oku” emri ile başlayan bir kitaptan neleri okuyup hangi ilahi bakış penceresinden bakarak anlamaya çalışacak hayatı. Bizi en iyi tanıyan bizi yaratan mıdır, yoksa bizim gibi yaratılmışlar mı? Tabi bizi en güzel şekilde yaratan Rabbimiz en güzel şekilde nasıl yaşayacağımızın, mutlu başarılı ve nasıl insanlığa faydalı olacağımızın kuralarını da en güzel şekilde belirlemiştir. Nasıl mı? İşte kişisel gelişim için Kur-an’ı Kerim’den örnekler:

“OKU” “Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir.” (Alak Suresi, 1,2 ve 3. Ayet)

Aklını kullan: “Yemin olsun, size bir Kitap gönderdik ki, öğüt ve uyarınız/zikriniz/şerefiniz yalnız ondadır. Hâlâ aklınızı çalıştırmayacak mısınız?” (Enbiya Suresi, 10. Ayet)

Affetmeyi öğren: “Sizin lütuf ve imkan sahibi olanlarınız; akrabaya, çaresizlere, Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermemeye yemin etmesinler, affetsinler, hoş görsünler. Allah’ın sizi affetmesini istemez misiniz? Allah Gafur’dur, Rahim’dir.” (Nur Suresi, 22. Ayet)

Yalan söyleme: “Yalanı ancak Allah’ın ayetlerine inanmayanlar uydurur; yalancılar, işte onlardır.” (Nahl Suresi, 105. Ayet)

Çalışkan ol: “O halde, bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul!” (İnşirah  Suresi, 7,8. Ayetler)

Allah’tan kork, adaletli ol: “Ey inananlar, Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın, takvaya yakışan budur. Allah’tan korkun, kuşkusuz Allah yaptıklarınızı haber almaktadır.” (Maide Suresi, 8. Ayet)

Düşüncelerini paylaşmak ister misin?

Bizimle iletişime geç!

İlgili makaleler
Görüş
Görüş 19-Haz-2020
Author
Şebnem Cengizalp
Yazar

Eski Ahit’te Kral Davut’un krallığının merkezi olarak Kudüs şehri için “Siyon” ismi kullanılmıştır. Fakat zaman geçtikçe bu isim tüm İsrail topraklarına verilen isim olmuştur. İşte Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurma hedefini gerçekleştirmek üzere oluşturulan siyasi hareketin adı “Siyonizm” buradan gelmektedir.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 17-Haz-2020
Author
Şebnem Cengizalp
Yazar

Arapların 711-1492 yılları arasında hüküm sürdükleri İber Yarımadası’nda bulunan bölgelerin genel adıdır Endülüs. Dile kolay, 781 senelik bir hakimiyettir bu. Abbasilerin Emevi hakimiyetine son vermesinden sonra Emevi sülalesinden Hişam’ın torunu I. Abdurrahman’nın İspanya’ya giderek Endülüs Emevi Devletini kurması ile başlamıştır. Ve bu devletin merkezi Kurtuba’dır.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 16-Haz-2020
Author
Şebnem Cengizalp
Yazar

Allah katında din İslam’dır! Ancak zamanla medeniyetlerin çeşitliliği, yorum farklılıkları ve en önemlisi din alanında hakimiyet kurma istekleri bugün andığımız kitabi dinlerin ayrışmasına sebebiyet vermiştir. İlk vahiy zamanlarında tüm dinlerin mesajı aynı olup Hristiyanlık, Yahudilik gibi dinler günümüze kadar maalesef bağlıları tarafından tahribata uğramış ve ana hedeften şaşırtılmıştır.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 28-May-2020
Author
Şebnem Cengizalp
Yazar

Çocuk yetiştirmek ne meşakkatli ne zor ne çetrefilli bir yoldur. Çocuğumuzun tüm hayatını etkileyecek birçok davranış kalıbını bilgiyi öğrendiği aile ocağımızda onları pişirerek hayata hazırlamak bu hayatta aldığımız en büyük sorumluluk belki de. Tabii ki bu söylediklerimiz olaya bu göz ve hassasiyetle bakan ebeveynler için geçerli. Vatana millete hayırlı, çalışkan, dürüst çocuklar yetiştirmek çoğumuzun hayali.

Devamı Devamı