Görüş 04-Haz-2020

Kişisel Gelişim Kitapları Bize Aslında Ne Anlatır?

Author
Şebnem Cengizalp
Yazar

Pozitif düşün, düşünce gücü ile başarı, yeter ki iste, sen değiş dünya değişsin… Sayısız başlıkta sayısız yayının olduğu kişisel gelişim kitapları hepimizin aşina olduğu belki birkaç tane alıp okuduğu kitaplar…

Adında gelişim olduğu için cazip gelen bu kitapların popüler kültür etkisi altında ilkinin ne zaman ve kim tarafından yazıldığını bilmem. Ancak çok eski tarihlerden bu yana her çağın düşünürleri insan ve insana dair kendisini nasıl geliştireceği, nasıl daha iyi bir hayat yaşayacağına dair düşüncelerini gerek yazıtları gerek özlü sözleri ortaya koymuşlardır.  Buna bir örnek iki bin yıl önce yazılmış olan Sun Tzu’ya ait savaşmadan kazanmak öğretilerini içeren “Savaş Sanatı” kitabıdır. Bu kitapta kısaca insanın içgüdüleri ve yaratılıştan gelen zekası ve gücü ile maddi manevi değerleri arasında sürekli bir denge halinde olmasının gerekliliği, bu şekilde iyi ve mutlu bir hayatın nasıl olacağını anlatılır.

Fakat popüler kültürün dayatması sonucu ortaya çıkan bana göre bir sömürü sistemi haline gelen bu sektörün hızını alamayıp her önüne gelenin bir kişisel kitabı yazdığı bir mecra olmuştur. Modern hayatın tüm insanlığı acımasız bir rekabet içine sokarak nemalandığı her alan için kişisel gelişim kitabı da yazılır olmuştur sanki. Bu türden kitapların pazarlama taktiklerine baktığınızda size öyle akıl almaz şeyler sunuyorlar ki. Bu rekabet ortamında güçsüzleşmiş ve hiç farkında olmadan oldukça aşağılanmış insana yapabilirsin, başarabilirsin nidaları ile bu kez de hayal ve kağıt satıyorlar adeta. Ben şu yaşıma kadar şu kişisel gelişim kitabını okudum ve hayatım şöyle değişti mucizevi şeyler oldu diyenini maalesef görmedim.

Şimdi gelelim kişisel gelişimin bence daha doğrusu kişinin önce kendini bilmesinin ve sonra geliştirmesinin önemine. İnsan içinde bulunduğu durum ya da şartlar ne olursa olsun sürekli bir imtihan dünyasında olduğunu önce bir kabul edecek. Hayata geliş amacını bilerek yüce ve en muhteşem kişisel toplumsal gelişim kitabı olduğuna inandığım Kur-an’ı Kerim’’i okuyacak. “Oku” emri ile başlayan bir kitaptan neleri okuyup hangi ilahi bakış penceresinden bakarak anlamaya çalışacak hayatı. Bizi en iyi tanıyan bizi yaratan mıdır, yoksa bizim gibi yaratılmışlar mı? Tabi bizi en güzel şekilde yaratan Rabbimiz en güzel şekilde nasıl yaşayacağımızın, mutlu başarılı ve nasıl insanlığa faydalı olacağımızın kuralarını da en güzel şekilde belirlemiştir. Nasıl mı? İşte kişisel gelişim için Kur-an’ı Kerim’den örnekler:

“OKU” “Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir.” (Alak Suresi, 1,2 ve 3. Ayet)

Aklını kullan: “Yemin olsun, size bir Kitap gönderdik ki, öğüt ve uyarınız/zikriniz/şerefiniz yalnız ondadır. Hâlâ aklınızı çalıştırmayacak mısınız?” (Enbiya Suresi, 10. Ayet)

Affetmeyi öğren: “Sizin lütuf ve imkan sahibi olanlarınız; akrabaya, çaresizlere, Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermemeye yemin etmesinler, affetsinler, hoş görsünler. Allah’ın sizi affetmesini istemez misiniz? Allah Gafur’dur, Rahim’dir.” (Nur Suresi, 22. Ayet)

Yalan söyleme: “Yalanı ancak Allah’ın ayetlerine inanmayanlar uydurur; yalancılar, işte onlardır.” (Nahl Suresi, 105. Ayet)

Çalışkan ol: “O halde, bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul!” (İnşirah  Suresi, 7,8. Ayetler)

Allah’tan kork, adaletli ol: “Ey inananlar, Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın, takvaya yakışan budur. Allah’tan korkun, kuşkusuz Allah yaptıklarınızı haber almaktadır.” (Maide Suresi, 8. Ayet)

İlgili makaleler
Görüş
Görüş 12-Eyl-2020
no-woman-photo-150x150
Şebnem Cengizalp
Yazar

Kur’an-ı Kerim terimi olan “vesvese”, varlığı şeytan varlığı ile özdeşleşen zihnine sinsice yerleştiği insan için kurtulması gereken kötü telkinlerdir. İlahi kılavuzumuz Kur’an-ı Kerim’de vesvese, şeytan ya da nefsin insana fısıldadıkları olarak tanımlanır. Ve bu fısıltılar insan için saptırıcı, şüpheye ve tereddüde düşürücü, dine aykırı davranışlara sürükleyicidir.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 27-Ağu-2020
Şebnem Cengizalp
Yazar

Günümüzde, teknoloji ile oldukça hızlanan hayatlarımıza gelen yenilikler yanında nelerin kaybolup gittiğini bazen hatırlıyor bazen de modern çağ denizinin hırçın dalgaları arasında umursamadan akıp gidiyoruz. Hatırladığımız zamanların klasik cümlesi ise nerede o eski bayramlar, nerede o eski günler gibi cümleler oluyor.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 18-Ağu-2020
no-woman-photo-150x150
Şebnem Cengizalp
Yazar

“Din” kelimesi Kur’an-ı Kerim’de doksan iki farklı yerde geçmekte ve zül, yönetme, itaat, hüküm, tapınma, tevhit, İslam, şeriat, adet, ceza, hesap gibi anlamlarına örnekler vererek açıklanmaktadır.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 03-Ağu-2020
Author
Şebnem Cengizalp
Yazar

Pek çok tanımı bulunan kültür kavramı, genel bir tanımı ile bireyin yaşadığı toplum içinde öğrendiklerini nesilden nesle aktardığı bir bilgi mirasıdır diyebiliriz. Toplumun yaşadığı coğrafya ve iklime göre dil ve dinin de içinde bulunduğu unsurlarla gelenek göreneklerin oluşturulmuş halidir.

Devamı Devamı