Kişisel Gelişim Kitapları Aslında Ne Anlatır?

Kültür Contributor
Захиритский мазхаб

Pozitif düşün, düşünce gücü ile başarı, yeter ki iste, sen değiş dünya değişsin… Sayısız başlıkta sayısız yayının olduğu kişisel gelişim kitapları hepimizin aşina olduğu belki birkaç tane alıp okuduğu kitaplar…

Adında gelişim olduğu için cazip gelen bu kitapların popüler kültür etkisi altında ilkinin ne zaman ve kim tarafından yazıldığını bilmem. Ancak çok eski tarihlerden bu yana her çağın düşünürleri insan ve insana dair kendisini nasıl geliştireceği, nasıl daha iyi bir hayat yaşayacağına dair düşüncelerini gerek yazıtları gerek özlü sözleri ortaya koymuşlardır. Buna bir örnek iki bin yıl önce yazılmış olan Sun Tzu’ya ait savaşmadan kazanmak öğretilerini içeren “Savaş Sanatı” kitabıdır. Kitapta kısaca insanın içgüdüleri ve yaratılıştan gelen zekası ve gücü ile maddi manevi değerleri arasında sürekli bir denge halinde olmasının gerekliliği, bu şekilde iyi ve mutlu bir hayatın nasıl olacağını anlatılır.

Kişisel gelişim kitapları neyin özetidir?

Fakat popüler kültürün dayatması sonucu ortaya çıkan bana göre bir sömürü sistemi haline gelen bu sektörün hızını alamayıp her önüne gelenin bir kişisel kitabı yazdığı bir mecra olmuştur. Modern hayatın tüm insanlığı acımasız bir rekabet içine sokarak nemalandığı her alan için kişisel gelişim kitabı da yazılır olmuştur sanki. Bu türden kitapların pazarlama taktiklerine baktığınızda size öyle akıl almaz şeyler sunuyorlar ki.

Rekabet ortamında güçsüzleşmiş ve hiç farkında olmadan oldukça aşağılanmış insana yapabilirsin, başarabilirsin nidaları ile bu kez de hayal ve kağıt satıyorlar adeta.  Şimdi gelelim kişisel gelişimin daha doğrusu kişinin önce kendini bilmesinin ve sonra geliştirmesinin önemine. İnsan içinde bulunduğu durum ya da şartlar ne olursa olsun sürekli bir imtihan dünyasında olduğunu önce bir kabul edecek.

Hayata geliş amacımız ne?

Hayata geliş amacını bilerek yüce ve en muhteşem kişisel toplumsal gelişim kitabı olduğuna inandığım Kur-an’ı Kerim’’i okuyacak. “Oku” emri ile başlayan bir kitaptan neleri okuyup hangi ilahi bakış penceresinden bakarak anlamaya çalışacak hayatı. Bizi en iyi tanıyan bizi yaratan mıdır, yoksa bizim gibi yaratılmışlar mı? Tabi bizi en güzel şekilde yaratan Rabbimiz en güzel şekilde nasıl yaşayacağımızın, mutlu başarılı ve nasıl insanlığa faydalı olacağımızın kuralarını da en güzel şekilde belirlemiştir. Nasıl mı? İşte kişisel gelişim için Kur-an’ı Kerim’den örnekler:

“Oku” “Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir.” (Alak Suresi, 1,2 ve 3. Ayet)

Aklını kullanmakla ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Yemin olsun, size bir Kitap gönderdik ki, öğüt ve uyarınız/zikriniz/şerefiniz yalnız ondadır. Hâlâ aklınızı çalıştırmayacak mısınız?” (Enbiya Suresi, 10. Ayet)

Affetmeyi öğrenmekle ilgili Kur’an’da şöyle buyrulmuştur:

“Sizin lütuf ve imkan sahibi olanlarınız; akrabaya, çaresizlere, Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermemeye yemin etmesinler, affetsinler, hoş görsünler. Allah’ın sizi affetmesini istemez misiniz? Allah Gafur’dur, Rahim’dir.” (Nur Suresi, 22. Ayet)

İşin özüne inecek olursak aslında kişisel gelişim kitaplarını okumak yerine bizim en doğru hayat rehberimiz olan Kur’an-ı Kerim’i her daim okusak ve emirlerine uysak hayatımızın nasıl da kolaylaştığını görmeyecek miyiz?

YAZI: ŞEBNEM CENGİZALP

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.