Kişisel Gelişim Nedir? Asıl Kaynağı Nerede?

Kültür Contributor
dancing-rain-in-the-autumn-_KPuV9qSSlU-unsplash
Fotoğraf: Dancing Rain in the Autumn-Unsplash

Dünyaya gözümüzü açtığımız andan itibaren öğrenmeye başlarız. Her öğrendiğimiz yeni bilgi bizi bir adım daha iletiye götürür. Edindiğimiz her yeni bilgi, bir başka bilgi alemine açılır ve sürekli nasıl gelişeceğimiz konusuna kafa yorarız. Kişisel gelişim nedir? Çünkü bilgi, yeme içime gibi temel ihtiyaçlarımız dışında en fazla tükettiğimiz şeydir. İnsanın ayakta kalması için gereklidir. Herkes hayatında merak ettiği konuları öğrenmek için farklı yöntemler dener. Okuyarak, seyahat ederek, izleyerek, deneyimleyerek, araştırarak bilgiye ulaşır ve kendisini geliştirir.

İnsan, doğduğu andan, ölünceye kadarki ana kadar bedensel, zihinsel, duyusal, sosyal, kültürel ve dil olarak gelişmeye devam eder. Her şeyin hızla değişip tüketildiği dünyada insanın bilgiyi yakalamak ve zamanının gerisinde kalmamak için gelişmesi şarttır. Değişimle gelişim arasında orantısal bir bağ vardır.

Kişisel gelişim nedir?

İnsanın kendisine belirlediği hedefler doğrultusunda başarıya ulaşmak ya da içindeki potansiyel beceriyi ve nitelikleri ortaya çıkarmak için başvurduğu bir eğitim yöntemidir. Kişinin isteğine bağlı, kendisinde eksik gördüğü ya da merak ettiği alanlarda aldığı ve temel eğitim sisteminden bağımsız evrensel kuralı olmayan alandır.

Kişisel gelişime ihtiyaç duyan insan, öncelikle kendisini bilen insandır. İnsanın kendisini tanıması, iyi analiz etmesi, eksik ve zayıf yönlerini bilmesi gerekir. Belirlenen hedefler ve amaçlar bu yoldaki rotayı oluşturmalıdır. Gelişmek istediğimiz alanda kendimize rol model seçmemiz bizi ileriye götürecek bir unsurdur. Bildiğiniz gibi herkesin yetenekleri ve becerileri farklıdır ama amaçları ve değerleri ortak olabilir. Gelişim için hedeflediğimiz yolda bizden daha öncekilerin neyi nasıl yaptıklarını inceleyerek onları örnek almamız ve kıyaslama yapmamız zayıf yönlerimizi belirlememize yardımcı olur.

Değişimin ilk aşaması, istemek ve harekete geçmektir. Siz değişmeye veya gelişmeye karar verdiğinizde tüm evren sizinle beraber hareket edecek ve bu yönde ilerlemeniz için gerekli olan envanteri size verecektir.

Mükemmel olmadığımızı bilmek bir kabulleniştir

Eksik yönlerimizi keşfedip daha iyisini yapmak için çalışmaya başlamak gelişimin bir parçasıdır. Gelişim için gerekli olan bilinçsel kararları verdikten sonra atılacak ilk adım planlama yapmaktır. Yeni bir dil öğrenmek, yazı yazmak, iş kurmak gibi gelişmek istediğiniz alan her ne ise öncelikle büyük düşünmeli ancak adımlarınızı da yavaş atmalıyız.

Birdenbire büyümek imkansızdır. Parçala, böl ve yönet tekniğini kullanarak bütüne varın. Her başarınızı not edin. Bu sizin motivasyonunuzu artıracaktır. Potansiyelinize ulaşmak için konfor alanınızdan çıkmanız şarttır. Konfor alanından çıkan insan, rutini dışında hareket ettiği için korku duyar; ancak bu korku çok normaldir. Gelişmeye çalıştığımız konuda, kendimize zaman vermek ve sabırlı olmak bu sürecin püf noktasıdır.

Destek almak da gelişim için önemlidir. İnsan kendisine objektif olamaz onun için arkadaş çevremizden ve ailemizden geri bildirim almamız eleştiriye açık olmamız ilerlememize yardımcı olacaktır.

Kişisel gelişim insanın huzur ve mutluluğunu yakalaması için gerekli olan anahtardır. Günümüzde kişisel gelişim hakkında yazılan birçok kitap vardır. İnsanların bu kitapları okumaya iten sebepler arasında duygusal eksikliklerini giderme, sosyal hayatta davranışsal başarıyı yakalama, öz benliklerindeki eksiklileri giderme gibi maneviyatlarını geliştirme istekleridir. Kariyer sahibi, refah düzeyi yüksek, bu dünyada her şeye sahip olan birçok insanın bu kitapları okumasının tek nedeni maneviyat eksikliği ve mutluluk arayışıdır. İnsan uhrevi bir varlıktır. Dünya malına bağlı kalarak yaşamak geçici mutluluk kaynağıdır. Bunu fark eden insan o ihtiyacını karşılamak için bu kitapları okumaya yöneliyor. Bu kitapların dinle ortak olan yönleri; dini terminolojiyi kullanmadan insana ahlaki ve manevi birtakım değerleri öğretmeye çalışıyor olmasıdır.

Kur’an-ı Kerim’de de iyi, iffetli, dürüst, şerefli, saygın yani ahlaklı insan olmanın yolları öğretilir, Kur’an-ı Kerim aslında en kusursuz kişisel gelişim ve toplumsal ahlak kitabıdır. Öyleyse buradan şunu anlıyoruz ki; “Oku” emriyle başlayan İslam dininde Kur’an-ı Kerim’i okumak ve anlamak insanı hem ilim irfan sahibi yapar hem de ona ahlaki değerleri öğretir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.