Kitap Okumanın Önemi Hayatı Anlamada Gizli

Kültür Contributor
Çimlerde kitap okuyan bir çocuk.

Okuryazarlık, yazının icadıyla birlikte ortaya çıkan kişisel bir değeri ifade eder ve kitap okumanın önemi ortaya çıkar. Kağıt üzerine işlenen sembollerin, telaffuz edilmesi olarak açıklanan okuma, insanlık tarihi açısından da bir dönüm noktası olmuştur. İslam’ın ilk emrinin de okuma üzerine olması, bu becerinin göz ardı edilemeyecek derecede önemli olduğunun bir işaretidir.

Okuma eylemi; kutsal kitaplar, gazete, dergi ve kitaplar üzerinden sürdürülebilmektedir. Günümüz dünyasında hem kağıda dokunarak hem de dijital ortamlarda okuma aktivitesi gerçekleştirilebilir. Her ne şekilde olursa olsun okuma alışkanlığı kazanmak, kişinin hayatını çok yönden etkileyen bir davranış biçimidir.

Kitaplarla iç içe olmanın ve kitap okumanın önemi nelerdir?

Tabii ki sayısız faydası bulunur. Bu faydaların başında kişisel gelişim gelir. Buna göre okuma alışkanlığı kazanmış bir birey; genel kültür açısından gelişir, kelime dağarcığını büyütür ve kendini daha iyi ifade edebilir.

Okuma eylemi, beynin sürekli olarak çalışmasını sağlar. Dolayısıyla okuma halindeyken zihin bir tür egzersiz halindedir. Bunun doğal bir sonucu olarak da birey, pratik düşünme becerisi kazanır.

Okumak; insanın yaşamış olduğu stres, kaygı ve yalnızlık gibi hislere karşı sığınılabilecek bir limandır. Bu alışkanlığı edinmiş bireyler için boş zaman diye bir kavram yoktur. Onların en iyi arkadaşları kitaplardır ve bu arkadaşlar ruhsal bakımdan rahatlamaya da yardımcı olurlar. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere kitap okumanın önemi oldukça büyüktür.

Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?

Aslında küçük yaşlarda başlandığında daha sürdürülebilir olan bir durum. Ancak okumaya başlamak için herhangi bir yaş kriteri bulunmaz. Okuma alışkanlığı kazanmak isteyen biri öncelikle kendi ilgilerine hitap eden bir kitap seçmelidir.

Ağır bir dile sahip ve kalın kitaplar ilk etapta kişinin motivasyonunu düşürebilir. Doğru kitaba karar verildikten sonra yapılması gereken tek şey günlük okuma rutini oluşturmak ve buna uymaktır. Kitap okumaya başladıktan sonra bunun ilgi çekici olmadığına karar verilirse, kitabı yarıda bırakmak bir seçenektir. Burada ortaya çıkan sıkılma hissi, kişinin diğer kitaplara olan ilgisini de azaltabilir.

Çocuklara kitap okutma alışkanlığı kazandıracak eğlenceli aktiviteler nelerdir? Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için öncelikle okuyan ebeveyn veya kardeş olunması gerekir. Çünkü çocuklar belirli bir çağa kadar aile bireylerinden gördüklerini taklit etme eğilimindedir. Bu noktada çocuklar alışkanlık kazanana kadar özellikle anne ve babalara büyük sorumluluklar düşer. Ancak bu sorumluluğu eğlenceli bir şekilde yerine getirmek mümkündür.

Çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak için ev içerisinde uygun olan bir alan “okuma köşesi” olarak seçilebilir. Ardından her gün olabildiğince yakın saatlerde burada ailecek okuma yapılabilir. Küçük yaş gruplarındaki çocukların eğlenebilmesi için kitap karakterleri aile bireyleri arasında bölüşülüp sırayla okunabilir.

Kitap okuma saatlerinde aralıklarla rutin değiştirilip, okuma yerine anlatmaya geçilebilir. Buna göre, herkes son ay içerisinde okuyup beğendiği bir kitabı diğer aile üyelerine anlatabilir. Bunun dışında ortak bir kitap belirleyip, diğer üyelere kitap hakkında sorular sorulabilir. En çok soruyu bilene ufak hediyeler vermek de çocuğun daha dikkatli okuma yapmasına katkıda bulunur.

Sonuç olarak, okuma eyleminin kökleri binlerce yıl öncesine dayanır. Bu beceriyi alışkanlık haline getirebilen bireyler de bilgi ve kültür birikimi açısından oldukça zengin olurlar.

Diğer alışkanlıklarda olduğu gibi okuma alışkanlığı da ne kadar erken yaşta kazanılırsa o kadar uzun soluklu olur. Öyleyse kitap okumanın bulaşıcı olduğunu akıllardan çıkarmayalım ve okuyan ebeveyn, kardeş, arkadaş olmaya özen gösterelim.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.