Dabbetül Arz Nedir? Kıyamet Alametlerinden!

İslam Contributor

Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Peygamber Efendimiz’in hadislerinde Kıyamet Günü alametleri büyük ve küçük işaretler olarak tanımlanır. Bu alametlerden birisi de Dabbetü’l Arz çıkışıdır. Bu bağlamda Dabbetül arz nedir? Kıyametin büyük alametleri arasında yer alan bir olaydır.

Kur’an-ı Kerim ve Dabbe kavramı: Dabbe, terim olarak Kur’an-ı Kerim’in dört farklı ayetinde zikredilir. Bunlar; Hud Suresi 6 ve 56. ayetleri, Nur Suresi 45. ayet ve Neml Suresi 82. ayettir. Ayetlerden anlaşıldığı üzere dabbe kelime manası ile yeme ve içme ihtiyacı bulunan varlıktır. Dabbetü’l arz kavramı ile de yerden çıkacak olan bir canlıya işaret edilir.

Kur’an’da Dabbetü’l arz nedir? Ne şekilde geçer?

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Dabbetül arz kavramı şu şekilde buyrulmuştur:

“Söylenen başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur.” (Neml Suresi, 82. Ayet)

Bu ayetten anlaşıldığı üzere söylenen vakitten kasıt, kıyamet günüdür. Dabbetü’l Arz ile ilgili detaylar ise İslami kaynaklarda tam olarak netleştirilmemiştir. Yani bunun bir tane hayvan mı yoksa dünyaya yayılan bir tür mü olduğu konusu netleşmemiştir.

Peki, Dabbetü’l Arz’ın geliş vakti ve yapacakları… Öte yandan Dabbetü’l Arz’ın ne zaman vuku bulacağı konusunda kesin bir rivayet bulunmaz. Ancak Peygamber Efendimiz’in bazı hadisleri içerisinde Dabbetü’l Arz ile ilgili detaylar verdiği görülür. Bu bağlamda, kendisi bir hadisinde şöyle buyurur: “Üç şey vardır ki onlar çıktığı vakit, önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmayan kimseye, artık imanı fayda vermez. Bunlar; Güneş’in battığı yerden doğması, Deccal ve Dabbetü’l Arz’dır.” (Müslim)

Aslında Dabbetü’l Arz ile ilgili bilinen en net özellik yerden çıkacak olmasıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, onun Hz. Süleyman’ın mührü ve Hz. Musa’nın da asası ile geleceğini bildirir. Bu canlı mümin ve kafirleri yüzünden tanıyacaktır. Kendisi asa ile müminlerin yüzünü aydınlatacak, mührü kullanarak da kafir kimselerin burnunu kıracaktır. (Tirmizi) Buradan anlaşılacağı üzere Dabbetü’l Arz, insanları ikaz edecek ve İslam dışında kalan tüm dinlerin batıl olduğunu ilan edecektir.

Geldiği nasıl anlaşılır?

Esasen Dabbetü’l Arz, kıyametin yaklaştığının habercisi olan büyük alametlerden biridir. Kendisinin tam olarak neye benzediği ve ne zaman geleceği konusu ise belirsizdir. Ancak, Peygamber Efendimiz Dabbetü’l Arz’ın gelişini şu şekilde ifade eder: “Ortaya çıkış itibariyle kıyamet alametlerinin ilki, Güneş’in battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanlara Dabbetü’l Arz’ın çıkmasıdır. Bunlardan hangisi önce çıkarsa, diğeri de hemen onun peşinde ve yakındır.” (Müslim)

Hz. Muhammed’in hadislerinden ev Kur’an’da yer alan ayetlerden anlaşılacağı üzere Dabbetü’l Arz kıyametin büyük habercilerindendir. Güneş’in tersten doğması ve Dabbe’nin çıkışı art ardına ve yakın zamanlarda vuku bulacaktır. Allah, Dabbetü’l Arz’a konuşma becerisi verecek ve müminler ile kafirleri ayırt etmesini sağlayacaktır. Dabbetü’l Arz’ın çıkışı ve kıyamet gününün başlaması ile de bundan sonra iman edenlerin, tövbe inançları kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır.

Kıyamet nedir? Kıyamet, mahşer günün başlangıcı demektir. Bu günde evrende yer alan tüm düzen bozulacak, yok olacak ve ölen şeyler de diriltilecektir. Yani kıyamet tam anlamıyla genel bir yok oluş ve ardından da tekrar dirilişi kapsayan bir terimdir. Kıyamet günü, Kur’an-ı Kerim içerisinde sıklıkla dile getirilir. Bu gün geldikten sonra iman etmenin bir faydası olmayacağı için de insanlar bundan önce iman etmeye davet edilir. Kıyamet gününden emin olan ve ahirete iman eden kimseler ise yaşamlarına bu bilinçle devam ederler.