Deccalden Korunmak için Ne Yapabiliriz?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor
ID 844466 © Petr Vaclavek | Dreamstime.com
Fotoğraf: ID 844466 © Petr Vaclavek | Dreamstime.com

Deccal, İslami kaynaklarda kıyamet yaklaştığı zaman ortaya çıkacak olan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı rivayet edilen kimsedir. Deccalden korunmak için ne yapılabilir? Esasen Kur’an-ı Kerim içerisinde doğrudan Deccal kavramına yer verilmez. Ancak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in ümmetine Deccal’den bahsettiği görülür.

Deccalden korunmak için…

Kıyamet, evrenin tamamen bozulması ve yeniden diriliş ile ahiret yaşamına başlanmasını kapsayan bir gündür. Bugünün alametleri küçük ve büyük olmak üzere ikiye ayrılır. Kıyametin büyük alametleri; Dabbetü’l arz, güneşin batıdan doğması, Yecüc ve Mecüc kavimlerinin gelişi, Hz. İsa’nın Dünya’ya indirilmesi, dünyanın farklı bölgelerinde ateş çıkması ve Deccal’in gelişidir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Deccal’den nasıl bahseder? Nevvas İbn-i Sem’an tarafından aktarılan bir rivayete göre, Hz. Muhammed sesini bir alçak bir yüksek tonda tutarak, sahabeye Deccal’den bahseder. Onun bu davranışı üzerine çevresindekiler Deccal’in çıkıp geldiğini sanırlar. Bunun üzerine de Peygamber Efendimiz, “Sizin adınıza Deccal’den başka şeylerden daha çok korkuyorum. Şayet Deccal, ben aranızdayken çıkarsa, onun oyununu bozar, delillerini çürütürüm. Eğer ben aranızdan ayrıldıktan sonra çıkarsa, artık herkes kendini ona karşı savunup korumalıdır. Zaten Allahü Telala müminleri onun kötülüklerinden koruyacaktır.” (Müslim) buyururlar.

Hz. Muhammed, konuşmalarında Deccal’in belirgin bazı özelliklerine de yer verir. Bu bağlamda Deccal; kıvırcık saçlı ve iri gözlü bir genç olarak gelecektir. Kendisinin ilah olduğunu söyleyecek ve insanlardan kendine iman etmelerini isteyecektir. Ona iman etmeyenlerin de tarlaları, bahçeleri kuruyacak ve hayvanları da helak olacaktır. (Müslim)

Deccale iman edecek kişiler kimler?

Son Peygamber Hz. Muhammed, Deccal’in insanların başına gelecek en büyük felaket olduğunu söyler. Kendisi bu konu hakkında “Hz. Adem’in yaratıldığı zamandan kıyametin kopacağı ana kadar Deccal’den daha büyük bir fitne yoktur” (Müslim) buyururlar. Buradan anlaşılacağı üzere, Deccal ahir zamanın büyük imtihanlarından biridir. Onun peşinden gidecek olan öncüler ise “İsfahan Yahudilerinden taysanlı yetmiş bin kişi Deccal’in ardından gider” (Müslim) hadisinden anlaşılır.

Deccal’in peşinden gitmek, İslam’ın tevhit inancı ile tamamen çelişen bir durumdur. Deccal’in kendini ilah olarak tanıtacağı, hadislerde açıkça belirtilir. Gerçek Müslümanlar ve salih olan kullar yalnızca Allah’a kulluk yaparlar. Deccal, hünerlerini yalnızca Allah izin verdiği için gösterebilir. Bu sebeple de ahiret yaşamında huzurlu olmak isteyen kimse Allah dışında kimse için iman etmez ve kulluk da yapmaz. Dünyada başa gelen imtihanları Allah’ın rızasını alarak atlatanlar, O’nun dostu olan kimselerdir. Onlar için ahirette de gidecekleri ebedi bir cennet ve türlü nimetler vardır.

Deccal gelmeden önce yapılması gerekenler neler?

Deccal, kıyamet gününün yaklaştığının büyük işaretlerinden biridir. Bu gün geldiğinde kişinin tövbesinin bir hükmü yoktur. Bu sebeple de kıyamet günü gelmeden evvel salih ameller yapılmalı ve ibadette de ısrarcı olunmalıdır. Peygamber Efendimiz, Deccal’den korunmak isteyen müminlere Kehf Suresi’nin bir kısmını ezberlemelerini tavsiye eder ve şöyle buyurur: “Kehf Suresi’nin baş tarafından on ayet ezberleyen kimse Deccal’den korunur.” (Müslim)

Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan ayetlerde kıyametin mutlaka geleceğinden bahsedilir. Müslümanlara da bu konuda kuşkuya düşmemeleri tembih edilir. Kıyametin yaklaştığı ahir zaman alametleri ile kendisini belli eder. Dünya yaşamının geçici olduğu bu günde anlaşılır ve ebedi yaşama da bundan sonra geçilir. Ahiret yaşamında cennete gitmeyi arzulayan bir kimsenin dünya yaşamını Allah rızasını umarak geçirmesi gerekir. Bu bağlamda, başa gelen her türlü imtihan için O’na şükredilmeli ve herhangi bir durumda Allah’ın rahmetine sığınılmalıdır.