Kız çocuklarında eğitimin önemi nasıldır?

Çocuklar Contributor
eğitimin önemi
Zahra Amiri-Unsplash

Erkek ve kız çocuklarında eğitimin önemi, global boyutta tartışılan bir konudur. İstatiksel verilere göre, kız çocuklarında eğitime ulaşma oranı günümüzde dahi erkeklerden daha düşüktür. Dolayısıyla kız çocuklarının eğitiminde hem resmi sorumlulara hem de ebeveynlere daha çok sorumluluk düşer.

Dinimizde kız çocuğuna karşı bakış açısı nedir?

İslamiyet öncesi Arap yarımadasında Cahiliye olarak nitelendirilen bir dönem yaşanıyordu. Bu dönemde artarak devam eden eziyetlerin bir tarafı da kız çocuklarıydı. Buna göre, kız çocuğu olanlar utanma duygusuna kapılıyor, hatta yeni doğan bebekleri henüz yaşarken gömüyorlardı. Ancak İslamiyet sonrasında özellikle kız çocuklarına karşı olan tutum tersine döndü.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, kız babası olarak Müslümanlara oldukça güzel bir örnek oldu. Kendisi zaman zaman konu hakkında sahabeyi uyarırdı. Hz. Muahmmed’in hadisi şeriflerinden birinde şöyle buyrulur:

“Kız çocuğunu güzelce terbiye edip, Allahü Teala’nın verdiği nimetlerle bolluk içinde yedirir giydirirse, o kız çocuğu onun için bir bereket olur. Cehennemden kurtulup kolayca cennete girmesine vesile olur.” (Taberani)

Bu hadisten de anlaşılacağı üzere dinimizde kız çocuklarına değer verilir. Bu değerin büyüklüğü de hadis içerisinde bahsi geçtiği üzere, cennete girmekle örneklendirilir.

Kız çocukları açısından eğitimin önemi nedir?

İslam inancında, erkek ve kız çocukların eğitimi en başta anne ve babaya sorumluluk olarak verilmiştir. Burada bahsi geçen eğitim çoğunlukla ahlaki ve dini boyuttadır. Ancak dinimizde bununla birlikte ilim öğrenmenin ve öğretmenin önemine de değinilir.

Dini kaynaklarda ve İslami haber içeriklerinde dinde kadının yeri sıklıkla işlenen bir konudur. Bu noktada kız çocuklarının okumasıyla alakalı da birtakım yorumlar yapılır. İslam’da kadın; çocuk, evlat, kardeş ve anne olmak üzere farklı niteliklere sahiptir. Ancak kadın, çalışma yaşamında da yeri olan bir olgudur.

İslamiyet’in tebliğ edildiği dönemlerde kadınların, haramdan uzak kalmak kaydıyla, iş yaşamında var olduğu bilinir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in ilk eşi Hz. Hatice, bunun büyük bir örneğidir. Kaynaklarda kendisinin ileri yaşlara kadar ticaretle uğraştığına dair bilgiler yer alır. Hz. Hatice dışındaki bazı kadınlar da geçimlerini sağlamak için bu dönemde türlü işler yapmışlardır. Terzilik ve benzeri diğer işler kadınların faaliyet alanlarıdır. Bu örneklerden anlaşılacağı üzere İslam’da belirli ölçülerle kadının çalışmasına izin verilir.

Ebeveynlerin eğitim üzerindeki rolü nedir?

Toplumun refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artmasında eğitimin önemi büyüktür. İnsan eğitim alırken mutlaka bir başka eğitmene de ihtiyaç duyar. Bu eğitmen de kimi zaman anne ve babalar kimi zaman da öğretmenler olur. Dolayısıyla ebeveynlerin çocuk eğitimi üzerindeki rolü göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.

Yapılan son araştırmalar eğitimde zekanın olduğu kadar bu zekanın doğru yönlendirilmesinin de etkili olduğunu kanıtlamıştır. Bu noktada özellikle okul öncesi dönemde hane içerisinde verilen eğitimin rolü büyüktür. Çünkü zekanın kullanılmasında bireysel özellikler ve diğer alışkanlıklar devreye girer.

En kısa haliyle, eğitim erkek ve kadın ayrımı yapılmaksızın ihtiyaç duyulan bir konudur. Dinimizde ilme ve ilmi öğretmeye verilen önem de zaten herkes tarafından bilinen bir bilgidir. Bu doğrultuda, özellikle anne ve babalara büyük görevler düşer. Kız ve erkek çocuklarını eğitmek konusunda aynı özverinin harcanması gerekir.

Toplum her iki cinsten bireylerin bir arada tuttuğu bir yapıdır. Dolayısıyla kadınların da erkekler gibi eğitimli ve bilgili olması gerekir. Haram ve helal ayrımıysa hem erkeğin hem de kadının yükümlülüğündedir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.