Kleptomani nedir? Kleptomanlar günaha girmiş sayılır mı?

Psikoloji Contributor
kleptomani nedir
Mag Pole-Unsplash

Birçok kez pek çok yerde karşımıza çıkan kleptomani nedir? İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli şey zihinleridir. Esasen psikolojinin tanımı yapılırken hayvan ve insan zihin, ruh bilimi olarak bir arada belirtilse de bilim, henüz hayvanların ruh bilimini irdeleyecek kadar kapsamlı bir hale gelmiş durumda değildir.

İnsanların zihinleri o kadar karmaşık o kadar kapsamlıdır ki işinin uzmanı psikologlar bile hiç kimsenin zihninin tamamına hakim olamaz. Dolayısıyla tamamen iyileşebilen hastalıklar olduğu kadar ne yazık ki çok zor tedavi edilen ya da tedavi edilemeyen hastalıklar da mevcuttur. İşte kleptomani bu hastalıklardan biridir.

Kleptomani nedir?

Terim olarak kleptomani, gerçekte gerek duyulmayan şeyleri çalma dürtüsü olarak tanımlanır. Halk arasında çalma hastalığı olarak da bilinen bu hastalık nadir olarak görülür. Hasta tarafından gizli tutulur. Ancak kişi herhangi bir yasal sorun yaşarsa o vakit toplum tarafından ayyuka çıktığı da olmuştur.

Neden olur? Tam olarak nedeni bilinmemektedir. Beyindeki birtakım elektrotlar arasındaki bağlantıların zayıflığından ötürü bu hastalığın oluştuğuna dair teoriler yer alır. Hastalığın tanımı ilk olarak 1816 yılında konmuştur. Psikolojik bir hastalıktır. Ve psikologlar ya da psikiyatristler tarafından tedavi edilmelidir. Bilinen anlamda hırsızlık olayıyla doğrudan bağlantı yoktur. Ciddi ve tedavisi çok zor olan hatta bazı durumlarda tedavisi mümkün olmayan bir rahatsızlıktır.

Toplumda kleptomani görülme oranı sadece % 0.3-0.6 oranlarındadır. Normal hırsızlıktan en önemli farkı bunun bir hastalık olmasıdır. Ayrıca maddi kazanım için yapmazlar. Bozuk psikolojilerinden dolayı çalarlar.

Kleptomanlar günahkar sayılır mı?

İslam dininde haksız kazanç, hırsızlık, çalma büyük günahlardan sayılır. Ancak kleptomani bir hastalıktır. Bu nedenle hastalığı nedeniyle tedavi altında olmasına rağmen iyileşmeyen ve çalan bir kişi günaha girmez. İslam dininde hastaların, meczupların günah anlayışı ve amel defteri farklı yazılır.

İslam araştırmacılarına göre kleptomanlar hasta oldukları için çalma işini yaptıklarından dolayı günaha girmiş sayılmazlar. Öte yandan kleptomanlar tedavi olabilecekken tedavi redderlerse ve bu nedenle hastalığı iyileşecekken tedavi olmazlarsa o zaman günaha girebilirler.

Tedavisi nasıl olur?

İki yöntem kullanılır. İlki ilaç tedavi ikincisi ise terapidir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi hastalığın neden kaynaklandığı bilinmemekle birlikte kesin bir tedavi yöntemi söz konusu değildir. Ne yazık ki tamamen iyileşen kleptomanlar çok azdır.

Kaldı ki bir kleptomanın kendiliğinden tedavi olmak istemesi de bile tedavi için çok önemli bir gelişmedir. Çünkü çoğu zaman kleptomani hastası bu durumunu gizler ve hatta hasta olduğunu fark etmez. İnkar eder. Zaten istatistikler de kedi rızası ile tedavi olmak isteyen hasta sayılarının yok denecek kadar az olduğunu göstermektedir. Genellikle vakadan sonra rahatsız olan aileleri tarafından uzmana götürülürler.

Bu hastalığın en ilginç yanlarından biri de kleptoman olan kişilerin genelde maddi durumlarının iyi olmasıdır. Ve neredeyse tüm hırsızlık vakalarında çalınan şeyin maddi olarak hiçbir değeri yoktur. O kişi istese çaldığı şeyin kat kat fazlasını satın alabilecek maddi olarak yeteri kadar satın alım gücüne sahiptir aslında.

Kanun önünde yüz kızartıcı suçlardan sayılan kleptomani hastalığının kanun hükmünde suç sayılıp sayılmadığı ise karmaşık bir durumdur. Ancak yaşanan vakalar doğrultusunda genelde çalınan şeyler , maddi değeri çok düşük olan şeyler olduğu için genellikle karşı taraf bu durumdan şikayetçi olmaz. Karakola intikal etmez. Karakola taşınan kleptomani vakalarında da tıp doktorlarından alınan heyet raporu ile hastalığın ispatı yapılıp cezai indirimden yaralananlar olmuştur.