Korku ve kaygı çözümleri nelerdir?

Psikoloji Contributor
korku ve kaygı çözümleri
İspanya. Quino Al-Unsplash

Yoğun derecede korku ve kaygı yaşayan kişiler, korku ve kaygı çözümleri olarak türlü yollar aramaya başlar. Bu iki duygu aşılamadığı takdirde bunaltıcı şekilde kişiye rahatsızlık verir. Kişiden kişiye göre değişse de korku ve kaygı seviyesi yavaş yavaş gelişen bir yapıdadır. Son seviyedeyse anksiyete olarak tanımlanır.

Korku ve kaygı arasındaki farklar nelerdir? Kaygı ve korku, zaman zaman birbiriyle karıştırılabilen ancak anlam bakımından oldukça farklı iki kavramdır. Bunlar arasında korku, temel bir duygu durumu olarak ifade edilir. Herkes tarafından gün içerisinde yaşanabilecek bir duygudur.

Kaygı da korkuyla benzer bazı tanımlamalara sahiptir. Ancak bu ikisi arasındaki en temel fark, kaygının genellikle gelecek bir zamana yönelik olmasıdır. Korku, genellikle aniden gelişen bir olay karşısında verilen tepkidir. Oysa, kaygıyı tanımlamak biraz daha zordur.

Korku duyan bir insanın bedeninde bazı fiziksel belirtiler görülmesi mümkündür. Kalp çarpıntısı, bulantı veya baş dönmesi; bu belirtiler arasında en yaygın olandır. Kaygının da korkuya benzer şekilde bir takım fiziksel belirtileri vardır. Buna göre, kas gerginliği ya da uykusuzluk kaygı durumuna bağlı olarak gelişebilen belirtiler arasındadır.

Çocuk ve yetişkinler için korku ve kaygı çözümleri nelerdir?

Stres, kaygı, korku ve buna benzer duygular; kişiyi zorlayan herhangi bir duruma tepki olarak doğan ve oldukça doğal kabul edilen unsurlardır. Ancak bu noktada duyguların esiri olmak yerine, onları yönetmek ya da yönlendirmek gerekir.

İnsanlar tarafından korku ve kaygı çözümleri aranırken daha çok kaygıya yönelik tavsiyeler verildiği dikkat çekebilir. Bu durum korkunun aniden verilen ve kısa süre sonra geçen bir tepki olmasından kaynaklıdır. Kaygıysa daha ağır şekilde ve uzun süreli bir duygu halidir.

Korku ve kaygıyla baş etme sırasında izlenebilecek yollar çocuk ve yetişkinler için benzerlik gösterir. Buradaki tek fark, çocukların duygularını anlatmak ve yönetmek konusunda yeterli iletişim becerisine sahip olmamasıdır. Dolayısıyla onların konuşmasını izin vermek ve kendilerini anlatmalarına yardımcı olmak da anne ve babalara düşmektedir.

Kaygıyla baş etmenin temel yolları nelerdir?

Kötü olarak nitelendirilebilecek veya kişinin negatif hissetmesine sebep olabilecek duyguları zihinden bir an önce atmak gerekir. Dolayısıyla yazı yazmak, kaygı ve benzeri negatif duygu durumlarıyla baş etmenin en temel yoludur. Bu alanda uzman sayılan kişilerin tavsiyesine göre kaygılı hisseden kişinin duygularını kağıda dökmesi, oldukça iyi bir seçenektir. Bu şekilde zihin boşaltılır ve kişi kendini daha rahat hissetmeye başlar.

Kaygıyı bir noktada vesveseye benzetmek mümkündür. Buna göre, vesvese yaşayan bir kimsenin odağını değiştirdiği gibi; kaygı yaşayan kişinin kendini durdurması mümkündür. Birdenbire zihnimizde oluşan kaygıya karşı “dur” demek bizim elimizdedir.

Kişinin kaygılandığı durumu ya da olayı değiştirip değiştiremeyeceğine karar vermesi de iyi bir baş etme yöntemidir. Çünkü insan, olayların kontrolü kendinde olduğunda güvende hisseden ve kaygı duymayan bir varlıktır. Bu durumda, değiştirilebilecek bir iş varsa yapılmalı; aksi halde de durumun kontrol altında olmadığı kabul edilmelidir.

Kısacası, korku ve kaygı herhangi bir yaş sınırı olmaksızın herkes tarafından yaşanabilecek duygu durumlarıdır. Bu duyguların dile getirilmesi ya da yazılıp bir kağıda dökülmesi, zihnin boşaltılması anlamı taşır. Çocuklar için buna yardımcı olabilecek başlıca kişiler, anne ve babalarıdır. Yetişkinlerse içinde bulundukları duruma uygun şekilde farklı baş etme yollarına yönelmekte serbesttir.

YAZI: İPEK ATACAN