Korku ve vesvese nasıl yenilir?

Psikoloji Contributor
korku ve vesvese
Allef Vinicius-Unsplash

İnsanı olumsuz olarak etkileyebilecek iki duygu arasında korku ve vesvese yer alır. Korku, insanın yönlendirmesine bağlı olarak kontrol edilebilirken vesveseyle baş etmek daha zordur. Ancak her iki duygunun da kötü yönlerinin yenilmesi gerekir.

İnsan yaşamını nasıl etkiler?

Vesvese şeytan tarafından insana verilen kötü bir duygudur. Bu bağlamda, şeytan insanın hata yapmasını istediği için olumlu etkileri bulunmaz. Diğer bir adıyla kuruntu olan bu durum, insana yanlış kararlar verdirebilir. Yaşamın daha olumsuz ilerlemesine, insan ilişkilerinin bozulmasına neden olabilir.

Korku, Allah tarafından verilen bir duygudur. Olumlu ve olumsuz özellikleri bulunduğu için kontrol edilmesi vesveseye göre kolaydır. Ancak fazla korku ve vesvese sebebiyle insanlarda çeşitli ruh hastalıklarının oluşması görülebilir. Böyle durumlarda uzman kişilerin yardımı alınarak tedavi olunması gerekir.

Korkuyla vesvese, insanın sürekli kendisinden ve çevresindekilerden şüphe etmesine neden olur. Karar verirken doğru düşünememe, tereddüt etme, gerçekleşme ihtimali olmayan sonuçları değerlendirme gibi etkileri bulunur. Bu etkiler kişinin kendisinden uzaklaşmasına, ruh sağlığına zarar vermesine neden olur.

Korku ve vesvese yenmek için hangi yollar izlenmeli?

Korku ve vesvesenin yenilebilmesi için pek çok farklı yol izlenebilir. İlk yapılması gereken ibadetleri bırakmamak ve devam etmektir. Allah’tan gelen duygular imanın artmasını sağlar, azalmasına yardımcı olmaz. Bu bağlamda insanların içindeki ses ibadet etmemesini söylerse onu dinlememelidir.

Korkuyla vesvese pek çok durumda ortaya çıkabilir. Ancak insan şeytandan gelen vesveseyi fark ettiği anda hissettiklerinden uzaklaşmalıdır. Düşüncelerini değiştirebilen ve gereksiz korkuları bırakan kimseler vesveseyi yenmiş olurlar. Böylelikle içlerindeki korku da yerini sakinliğe bırakır.

İnsana korkuyu ve vesveseyi veren başka insanlar olabilir. Böyle kimselerden uzak durmak hayatın farklı alanlarında iyileşmeye yardımcı olur. Bir kimsenin arkadaşı, ahbabı veya komşusu ona kötülük ediyorsa; o kimseyle daha fazla görüşülmesi doğru değildir. Ancak özür dilenirse affedilmesi oldukça faziletlidir.

Allah, insanın her an en yakınında bulunur. Korkulan ve şüpheye düşülen, kuruntu yapılan, tedirgin olunan konularda Allah’a başvurmak gerekir. Bu bağlamda, Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifleri okumak insanın doğruyu bulmasını sağlar. Okuma yapabilecek durumda olmayanların Kuran dinlemesi de ruh sağlığına kavuşmaya yardımcı olur.

Günlük yaşamda sık sık Allah’ı anmak ve onun takdirini kazanmak için çabalamak gerekir. Bir kimse içinde bulunduğu durumdan hoşnut değilse Allah’tan yardım istemelidir. Sık sık zikirlerde bulunmak kişiyi hem sakinleştirir hem de doğru yolda ilerletilir.

İman üzerindeki etkileri nelerdir?

İmanda korkunun ve vesvesenin etkisi oldukça büyüktür. Kişinin yenik düştüğü duygular sonunda iman zayıflarken, savaşarak yendiği duygulardan sonra iman artar. İmanı doğrudan etkileyen korku ve vesvesenin olumlu yönlerinin bulunduğu ayet ve hadisler vardır. Hz. Muhammed bu konuda şöyle buyurmuştur:

“İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez).” (Müslim)

Hadisten de anlaşılacağı gibi korkunun imanla ilgili olması zarar vermez. Örneğin bir kişinin günah işlemekten korkması, imanını kaybetmekten korkması bir kuruntu olabilir. Ancak insanı salih amele yönlendireceği ve Allah’a yakınlaştıracağı için hayırlı bir durumdur.

Kısaca, insan iradesi korkuyla vesveseyi alt edebilecek güçtedir. Doğru şekilde yaşanan bu duygular imanın korunmasına ve arttırılmasına yardımcı olur. Ancak korkuya ve vesveseye yenik düşmek insanın hata yapmasına, akıl sağlığını kaybetmesine neden olabilir. Böyle durumlarda daha çok ibadet etmek, Allah’tan yardım isteyerek kuruntuları yenmek gerekir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.