Kötü amel nedir? Nasıl önlenir?

İslam Contributor
çölde vaha
Mhmd Sedky-Pexels

Cennete gitmek için çalışanlar uzak durmak amacıyla kötü amel nedir sorusunu sorarlar. Amellerin iyi ve kötü olarak ikiye ayrılmasındaki sebep Allah’ın emir ve yasaklarına olan uygunluk durumudur. Bu nedenle kötü amellerden uzak durulurken iyi amellerin yaygınlaştırılması gereklidir. Allah, İslam’a bağlı kalarak dünya hayatını ahiret için değerlendirenleri mükafatlandırır.

İslam’da uzak durulması gereken kötü amel nedir?

Müminlerin kendilerine ve çevresine hayır getiren işlerde bulunması iyi amellerdir. Buna göre Allah rızası için yapılan her hareket insanlara güzel ameller kazandırır. Ancak Allah’ın emirlerine karşı çıkarak yapılan, İslam’a uygun olmayan her hareket de günahtır. İslam’da kötü amel nedir sorusunun cevabı, Allah’ın rızası olmayan iş ve davranışlar olarak verilebilir.

Yapılan her harekete bağlı olarak farklı derecede ameller kazanılır. Allah’ın terazisi o kadar hassastır ki en küçük ameller için bile insanlara sevaplar ve günahlar yazılır. Bu sebeple hayır getirmeyen her türlü işten uzak durulması gerekir. Günahın küçük ya da büyük olmasını düşünmek yerine onun nasıl işlenmeyeceği düşünülmelidir.

Kötü işlerle uğraşan kimseler Allah’ın yolundan ayrılarak hareket ederler. Yalnızca ahiret yaşamında değil dünyada da mutsuz olurlar. İmtihanlardan geçemeyecekleri için sorunlarla baş etmeleri zorlaşır. Bu bağlamda, insanın iyi ve hayırlı işlerle uğraşması ona iki dünyada fayda sağlarken; kötü ve zararlı ameller kazanması zarar verir.

Hz. Muhammed en kötü günahlar hakkında nasıl buyurur?

Bazı ameller vardır ki onları işlemek diğer günahlardan daha çok kötü amel kazandırır. Hadis-i şeriflerde de zaman zaman en kötü günahlardan bahsedilerek müminler uyarılır. Ancak hadislerde bu günahların neler olduğu hakkında zaman zaman değişik cevaplar alınmaktadır. Bunun sebebi Hz. Muhammed’in cevap verdiği kimselerin yaptığı işler, o an bulundukları durumla alakalıdır.

Günah işlemek, müminlerin kalplerinde bulunan imana zarar verir. Güzel işlerle ilgilenen kimselerin yüzünde bulunduğu gibi nur kalmaz. Hayatı zorlaştırarak insanları isyan etmeye, sürekli şikayette bulunmaya iter. Hz. Muhammed şöyle buyurur:

“En büyük günahlar: Allah’a şirk koşmak, sihir yapmak, haksız yere dam öldürmek, faiz yemek, yetim malını yemek, savaşı bırakıp kaçmak ve masum mümin kadılara zina suçunu isnat etmek.” (Müslim)

Hadisten anlaşıldığı gibi Allah’a ortak koşmak ve büyü yapmak en büyük günahlar arasında bulunur. Bunun yanında insanların mallarına ve canlarına zarar vermek, haksız kazanç elde etmek, iftira atmak da günahtır. Allah için savaşıldığı esnada savaştan kaçılması da İslam’a uygun olmayan hareketlerin arasındadır.

Büyük günah işledikten sonra ne yapılmalı?

İnsanların dünyaya gönderilme amacı imtihanlara girmektir. Bu nedenle zaman zaman imtihanları geçememek, şeytana ve nefse yenik düşerek yanlışlar yapmak mümkündür. Önemli olan kişinin yaptığı hatayı fark etmesi, bu konuda harekete geçmek istemesidir. Allah, müminlere kendisine şirk koşulmadığı sürece günahların tamamını affedeceğinin müjdesini verdi.

Günah işledikten sonra ilk yapılması gereken hareket tövbe etmektir. Yapılan hata için Allah’tan özür dilemek, bu hareketi yeniden tekrarlamamak için söz vermek gerekir. İşlenen günaha yeniden yaklaşmak yerine her an kaçmak için çaba harcanmalıdır. Allah, kişinin işlediği amel ne olursa olsun dilerse onu affeder.

Kısaca, Allah’ın rızasının alınamadığı ameller kötü, alındığı ameller iyi olarak tanımlanır. Her amelin derecesi farklı olduğu için insana fayda sağlamayan her işten uzak durulması, bilhassa büyük günahlardan kaçılması gerekir. Kaçılamadığı durumlarda tövbe edilirse, şirk haricindeki günahlar Allah isterse affedilebilir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.