Kullar için Allah’ın vaatleri nelerdir?

İslam Contributor
Allah'ın vaatleri
İzlanda. Andreas M-Unsplash

İnsanların işlediği her amele göre Allah’ın vaatleri bulunur. Kuran’da iyi işlerle uğraşan kimseler için mükafatlar bildirilirken günahkar kişiler için cehennem azabı anlatılır. Allah, vaatlerinde yalnızca ahiret yaşamını değil dünya yaşamını da göz önünde tutar. Böylelikle insanın iki yaşamında Allah’ın hediyeleri ve cezaları bulunur.

Salih kullar için Allah’ın verdiği vaatler nelerdir? Allah rızası ve dostluğu için işlenen ameller salih amellerdir. Bu amellerin içinde kötü niyet bulunmaz, yalnızca Allah aşkı bulunur. Kişinin imanını güçlendirerek ahiret yaşamını cennette geçirebilmesi için fayda sağlar. Salih amel işleyen kulları için Allah cennetten köşkler vaat eder.

Dost olabilen, imanını kalpten hissederek yaşayan kimseler için dünya yaşamının dertsiz geçmesi Allah’ın bir vaadidir. Bu kişiler yaşadıkları korkudan sonra refaha kavuşur, dertlerine kolayca çözüm bulur, imtihanlarını başarıyla tamamlar. Günahlardan uzak durarak Allah’ın dostluğuyla kaza ve belalardan korunurlar.

Verilmiş olan her vaat hak olarak bildirilir. Bu bağlamda sürekli zikretmek, ibadetleri eksiksiz yapmak, günahlar için tövbe etmek hakkı kazanmayı sağlar. Ahlaklı davranmak, sünnetleri yerine getirmek, güvenilir olmak, dünya hayatına aldanmamak insana Allah’ın vaatlerini müjdeler.

Mutlu olan, sıkıntılara rağmen sabreden, Allah yolundan ayrılmayan kimseler salih kullardır. Bu mutluluklarını ibadetlerinde ve imanlarında samimi oldukları için kazanırlar. Daima ahiret yaşamı için çabalayarak Allah’ın cennetle müjdelediği kişiler arasında yer alırlar.

Müslümanlar için Allah’ın verdiği sözler nelerdir?

Allah’ın verdiği sözler, insanların birbirlerine verdiği sözlerden daha üstündür. Çünkü insanlar yalnızca Allah isterse sözlerini tutabilirler ancak Allah verdiği her sözü yerine getirebilecek kudrete sahiptir. Kur’an-ı Kerim’e uygun yaşayan, peygamberlere iman edenler için verilen sözler güzelken bunlara ters yaşayan kimseler için Allah’ın cezaları da bulunur.

İbadetlerini yerine getiren, sabreden, Allah yolunda vakit harcayan kimseler için en büyük vaat cennettir. Ancak bu kimseler yalnızca ahiret yaşamında değil dünyada da ödüllendirilir. Allah’ın koruması altına girerek bir ömür sürme şansına nail olurlar. İbadetlerde devamlı olmayan, Allah’a sırt çevirenlerse bu dostluğu kaybeder.

İşlenen günahlardan dolayı tövbe etmeyen ve ısrarcı olan kimseler için de farklı yaptırımlar bulunur. Bunlardan ilki, dünya yaşamının sıkıntılı geçmesi ve kişilerin refaha ulaşamamasıdır. Ayrıca cehenneme gidecek kişiler arasında bulunulması dünya hayatının çilesini arttırır. Allah, verdiği vaatlerde münafıklar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, onları doğru yola davet eder.

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın vaatleri nasıl geçer?

İnsanlara rehberlik etmesi için indirilen son kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Allah’ın cümlelerini insanlara iletme özelliği sayesinde Kuran okuyarak Allah’ın vaatleri öğrenilebilir. Bu vaatlerden biri Kur’an-ı Kerim’de şöyle geçer:

“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!” (Mümin, 40/60)

Ayetten anlaşıldığı gibi Allah dua eden her kuluna cevap vereceğini, kibirli kimseler için de cehennem olduğunu vaat eder. Hangi yolda ilerleyeceğini seçmekse insana bırakılır.

Kuran, insanlara çeşitli tavsiyelerde bulunarak amellerine dikkat etmesi gerektiğini öğütler. Yapılan her işin sonucunda bir bedel ya da mükafat olduğunu gösterir. Hem iyi hem kötü davranışların tamamında Allah’ın dostluğunu veya düşmanlığını kazanma ihtimalini bildirir.

Kısaca, Allah tüm insanlığa indirdiği Kuran’da çeşitli vaatlerde bulunur. İnsanın tercihlerine göre bu vaatlerden istediğini kazanma şansı olduğunu göstererek bir yol ayrımına sokar. İmanı güçlü olan, Allah’ı seven ve sayan kimseler için mükafatlar verilirken münafıklar için cehennem azabı olduğu anlatılır.

YAZI: İPEK ATACAN