Kuran’ı Anlama Üslubu Nasıldır?

İslam Contributor
ID 94976136 © sanfar azeez | Dreamstime.com
ID 94976136 © sanfar azeez | Dreamstime.com

Kuran’ı anlama üslubu nasıldır? İslam’ı yaşamak için Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in sünnetleri örnek alınarak yaşanmalıdır. Yalnızca Kur’an-ı Kerim’i okumak bir ibadettir fakat Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumak daha önemlidir.

Kur’an-ı Kerim’i okumanın insana kazandırdıkları nelerdir? Kutsal kitabımızı okumak insanlara yalnızca İslam’ın emir ve yasaklarını bildirmez. Onlara nasıl yaşamaları gerektiğini, Allah’a güzel kulluk etmeyi, Hz. Muhammed’i ve ondan önceki peygamberlerin hayatlarını da anlatır.

Kuran’ı anlama üslubu ve hayatımız

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okumak insanların içinin huzurla dolmasını sağlar. Derdi, sıkıntısı, sorunları ve sorularına cevaplar arayan kimseleri Allah’a yönlendirir. Her türlü kazadan ve beladan Allah’a sığınmayı, ondan yardım dilemeyi öğretir. İnsanın kalbini ferahlatır ve vesveselerden korur.

Kur’an-ı Kerim’i okumak insanların ahiret hayatlarının güzel geçmesine yardımcı olur. Allah’a dostluk etmeyi sağlar. Okuyan kişilerin ümitsizlikleri sonlanır, üzüntülerini siler. Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in okunduğu yere melekler gelir, şeytan gelmez.

Kur’an-ı Kerim’i anlamanın insana kazandırdıkları nelerdir? Kur’an-ı, Arap topraklarında indiği için dili Arapçadır. Bu sebeple Arapça bilmeyen kimseler, Kur’an okuduklarında anlayamazlar. Kur’an-ı Kerim, Müslümanların anlaması ve Kur’an’ı hayatlarında yaşayabilmeleri için farklı dillere çevrilmiştir.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i anlamak için yalnızca mealini okumak yetmeyebilir. Ayetler kapalı anlamlar içerebilir, asıl anlatılmak istenen şeyler başka olabilir. Bu sebeple ayetler okunurken bir yandan da din alimlerinin kelam ve fıkıh kitapları da okunmalıdır.

Kur’an-ı Kerim, insanlar için bir yol göstericidir. Gösterdiği yol, Allah’a giden yoldur. Allah’ın rızasını kazanmak isteyen kimseler Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumalıdır. Bu sayede emir ve yasaklar anlaşılır, Kur’an’ı yaşamak mümkün hale gelir.

Kur’an-ı Kerim’i anlamanın ve yorumlamanın temel ilkeleri nelerdir?

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim insanlara emir ve buyrukların açıkça bildirildiği kutsal kitaptır. İçindeki her ayet ise insanlara açık açık anlatılmamış, Hz. Muhammed’in önderliğinde Müslümanlara açıklanmıştır. Bu ilkeler yanlış anlaşılmaların ve doğru olmayan yorumlamanın önüne geçmek için vardır. İlkelere uymadan yapılan yorumlar her Müslüman için yanlıştır. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve doğru yorumlamak için bilinmesi gereken 5 temel unsur vardır. Diğer kitaplar gibi okunup geçilmemesi gereken Kur’an-ı Kerim için yapılan tefsirler de bu ilkelere uygun olarak yapılır.

Arap diline hakim olmak Kur’an-ı Kerim’in ana dili olduğu için önem arz eder. Arapçanın yeterince bilinmemesi yanlış anlaşılmalar ve yorumlar doğurur. Başka dillere yapılan çevirilerde de hatalara sebep olur. Aynı zamanda dili yeterince bilmeden yapılan çeviri ve yorumlar Kur’an’ın değiştirilmesine de sebep olur.

Kur’an-ı Kerim hem Kur’an hem de sünnetler ile tefsir edilmelidir

Kitabımızı açıklamak için yine Kur’an-ı Kerim kullanılmalıdır. Yapılan yorumların sünnetlere ve hadislere uygunluğundan emin olunmalıdır.

Kur’an’ın indiği tarihi ve o dönemin şartlarını iyi bilmek, Kur’an yorumlarında yapılacak yanlışları azaltır. Kitabımız Kur’an-ı günümüze değil, günümüzü Kur’an’a göre yaşamak ve uyarlamak gerekir. O dönemin tarihini bilmeyen kimseler Kur’an’ı okurken yanlış yorumlarda bulunurlar.

Kur’an-ı Kerim bilimsel pek çok bilgi içerir. Bu sebeple Kur’an’ı açıklamak için bilimden faydalanmak hem kolaylık hem de doğruluk sağlayacaktır. Canlılar hakkındaki ayetler bilimle ilgilenen insanlar tarafından kolaylıkla açıklanabilir.

İnsanlar için Kur’an-ı Kerim bir yol göstericidir. Allah’a giden bu yolda Kur’an’ı anlamak ve Kur’an’a uymak, hem dünya hayatı hem de ahiret hayatı için önem arz eder. Kur’an-ı yaşayabilmek için anlamak, anlayabilmek için de okumak gerekir. Kur’an okuyan kimseler Allah’a yakın olur ve kötü işlerden uzak dururlar.