Kur’an’da Zikredilen Hz. İdris Peygamber’in Hayatı

Kuran Contributor
Photo 193555828 © Tanja Voigt - Dreamstime.com

Hz. İdris Peygamber’in hayatı nasıldı? Kur’an-ı Kerim’in iki farklı ayetinde doğrudan bahsedilen bir peygamberdir. İlgili ayetlerde, “Kitapta İdris’i de an. Hakikaten o, pek doğru bir insandı ve peygamberdi.” (Meryem Suresi, 56. Ayet) ve “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de yadet. Hepsi de sabreden kimselerdendi.” (Enbiya Suresi, 85. Ayet) buyrulur.

Hz. İdris, Kur’an-ı Kerim’de yer aldığı gibi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in bir hadisinde de zikredilir. İlgili hadiste Hz. Muhammed’in Miraç’a yükseldiğinde semanın bir katında Hz. İdris ile karşılaştığı bilgisi verilir.

Hz. İdris Peygamber’in hayatı

Hz. İdris, Şit aleyhisselam’ın torunlarından bir kimsedir. Kendisi Allahü Teala tarafından; hikmet, sultanlık ve peygamber olmak gibi üç ayrı nimetle donatılmıştır. Bu bakımdan, üç nimet verilen sıfatıyla anıldığı da olur. Hz. İdris’in annesinin adının Berre ya da Eşvet olduğu tahmin edilir. Babasının ismiyse Yerd’dir.

Hz. İdris’in kavmi kimlerdir? İslami kaynakların bazılarında Hz. İdris’in Babil’de doğduğuna dair çeşitli rivayetler vardır. Kendisi, Kabil soyundan gelen bir kavmin peygamberi olarak tayin edilmiştir. Bu topluluk; Allah’ın günah saydığı işlere devam etmekte, kötülük yapmakta ve sürekli bir isyan halinde olmasıyla tanınırdı.

Hz. İdris, kavmine peygamberlik yaptığı süre boyunca Allahü Teala’ya iman etmelerini söylemiş ve insanları O’na kulluk etmeye davet etmiştir. Bu sırada Cebrail aleyhisselamın, Hz. İdris’i dört defa ziyarete geldiği ve Allah’ın emirlerini kendisine tebliğ ettiği bilinir.

Allahü Teala tarafından kendisine toplamda otuz suhuf gönderilmiştir. Hz. İdris, kendinden sonra meydana gelecek birtakım bilgileri de kavmiyle paylaşmıştır. Bunlar arasında büyük Nuh Tufanı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed son peygamber olarak gönderilmesi de vardır. Ancak, kavmi içerisinde İdris Peygamber’in davet ettiği şekilde Allah’a iman eden pek az kimse olmuştur. Bunun üzerine Hz. İdris ve onun dinini kabul eden kavmi, Babil çevresinden ayrılarak Mısır’a hicret etmiştir.

Hz. İdris’in göstermiş olduğu mucizeleri nelerdir?

Allahü Teala tarafından İdris Peygamber’e pek çok nimet verilmiştir. Bu bağlamda, kendisine on iki farklı dil öğretilmiştir. Hz. İdris kendisine öğretilen bu diller sayesinde, kavimlere kendi lisanlarıyla hitap etmiştir.

On iki dilin yanında, İdris Peygamber’e idarecilik ve muhtelif diğer ilimler de öğretilmiştir. Buna göre kendisinin; tıp, fen bilimleri ve yıldızları kapsayan konularda da dersler verdiği bilinir. İdris Peygamber ve kavminin yaşamış olduğu zaman tahmin edildiğinde, bu bilgilerin insan aklıyla ve yalnızca bir ömürde öğrenilemeyeceği kanaatine varılmıştır.

Hz. İdris’in uzun yıllar boyunca dünyada kaldığı ve insanları Allahü Teala’ya davet ettiği bilinir. Kur’an-ı Kerim ayetlerinden ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’den aktarılan hadise göre de kendisinin canlı olarak göğe kaldırıldığına dair bazı yorumlar yapılır.

Hz. İdris hangi işle meşgul olmuştur? İslam inancında insanlardan her birinin dünyadaki geçimini sağlamak için çalışması gerektiği kabul edilir. Bu bakımdan dinimizde hane halkını geçindirmek için çalışmak ve helal yoldan para kazanmak da bir tür ibadet olarak kabul edilir. İnsanların mertebe bakımından en üstünü sayılan peygamberlerin dahi dünya yaşamında bir mesleği icra ettiği bilinir.

İdris Peygamber de yaşamını bir meslekle icra etmiştir. Buna göre, kendisi dikiş işleriyle alakadar olmuştur ve böylece dünyada da ilk kez terzilik mesleği ortaya çıkmıştır. Bazı kaynaklarda Hz. İdris’in insanları dine davet etmek dışında; yazı öğretmek, terzilik yapmak ve seneleri hesaplamak gibi işlerle uğraştığına da yer verilir. Hatta meleklerin de gruplar halinde kendisini ziyaret ettikleri söylenir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.