Üzerine Yemin Edilen Zamanın Önemi Tartışılmaz!

Kuran Contributor
ID 154445762 © Mark Gusev | Dreamstime.com
ID 154445762 © Mark Gusev | Dreamstime.com

Kur’an-ı Kerim ayetlerinin bir kısmının yemin ile başlandığı görülür. Yemin içeren şeylerin ise insanlar tarafından reddedilen ya da öneminin ihmal edildiği şeyler olduğu dikkat çeker. Üzerine Allahü Teala tarafından yemin edilen kavramlardan biri de zamandır.

Kur’an-ı Kerim’de zaman kavramının geçtiği ayetler: Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Kararmakta olan geceye andolsun! Ağarmakta olan sabaha andolsun ki…” (Tekvir Suresi, 18 ve 19. Ayet)

Bu ayetten de anlaşılacağı üzere akşam ve sabah vakitlerine yemin edilir. Zamanın önemi vurgulanır. Ancak ayeti kerimelerdeki zaman kavramı bunlarla sınırlı kalmaz.

Zamanın hızını ve önemini belirten bir diğer ayet de şöyledir:

Allah, rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lütfundan rızkınızı arayasanız ve bunlara şükredesiniz.” (Kasas Suresi 73. Ayet)

Zamanın önemi ve değerini bilmek kulluk görevidir

Kur’an-ı Kerim ayetlerinden anlaşılacağı üzere, Allah insana gündüzü çalışıp kazanması; geceyi ise dinlenmesi için vermiştir. Bu bağlamda, ömrünü verimli geçirmek isteyen bir kimse zamanını iyi yönetir. Basit birtakım prensipler edinerek zaman yönetimi yapmak mümkündür.

Performans eğrisi oluşturmak: İyi bir zaman yönetimi yapabilmek için öncelikle kişinin kendini tanıması gerekir. Günün hangi saatinde verimli çalıştığını fark etmek, alışkanlıkları gözden geçirmek ve rutinleri listelemek zaman yönetiminin ilk adımıdır. Sonucunda verim alınmayan her türlü iş, boşa geçen vakit demektir. Bunları yapmaya bir son vererek, gün içerisinde yararlı işler için kullanılabilecek fazladan zaman elde edilir.

Her işte düzeni yakalamak: Düzensiz bir dolap ya da karışık bir masa, herhangi bir nesne aranırken boşa vakit kaybedilmesine sebep olabilir. Oysa düzenli bir yaşam tarzı benimseyerek bu kaybın önüne geçebilmek mümkündür. Kıyafetleri ütülü ve katlı bir biçimde dolaba yerleştirmek ya da mesai sonlarında masayı düzenlemek kişiye artı vakit yazdıran davranışlardır. Bunlara benzer şekilde bilgisayar ve telefonlarda düzenli bir dosyalama yapmak da işe yarayabilir.

Planlı hareket etmek ve hedef belirlemek: Hedef belirlemeden zamanı yönetmek mümkün değildir. Bu sebeple herhangi bir işe başlamadan önce ulaşılmak istenen sonuç belirlenmelidir. Bu esnada belirlenen hedeflerin; gerçekçi, ulaşılabilir ve kısa vadeli olmasına özen göstermek gerekir. Aksi takdirde hedefe giden yolda uzayan süreç, kişinin motivasyonunu kaybetmesine sebep olabilir.

Planlı yaşamak neden önemli?

Yalnızca hedef belirlemek ile zaman yönetilmez. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlendikten sonra uygun bir zaman planlaması yapılması da gerekir. Bu planlamalar yapılırken bir ajanda ya da dijital takvimden yardım alınabilir. İlerlemeyi yazılı halde görmek, beynin bunu somut bir biçimde anlamasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra yapılan her işi not almak da kişiye yeni işleri bitirmek için fazladan enerji ve motivasyon verir.

Kişisel ihtiyaçlara vakit ayırmak: Doğru zaman yönetimi bütün günü çalışarak geçirmek anlamına gelmez. Bunun aksine zaman yönetiminin verimli olması için iş ve özel yaşam arasında bir denge kurulması gerekir. Bu bağlamda, önceden karar verilen aralıklar hem bedenin hem de zihnin dinlenmesi için kullanılabilir. Bu molalar dinlenmenin yanı sıra iş için ayrılan sürenin de daha verimli kullanılmasına destek olur.

Bilim adamları zaman yönetiminde “8,8,8 Kuralı” kullanılmasını tavsiye ediyor. Bu kurala göre gün eşit aralıklarla üçe ayrılıyor. Bu dilimlerden 8 saatin uyku, 8 saatin iş ve geriye kalan 8 saatin de özel yaşama ayrılması öneriliyor. Mesai saatlerine tam uyum sağlamasa da yaklaşık bir dilimleme yöntemi ile br günü en verimli şekilde geçirmek mümkün.