Kur’an-ı Kerim’de Yeşil, Dünyada Yeşil, Cennet Yeşili

Doğal Çevre Contributor
dreamstime_s_146934111

Ne güzel bir kavramdır cennet yeşili… Yüce Rabbimizin nimetlerinden biridir renkler, dünya algımızdaki önemlerinin yanında öte alem için özellikle yeşil renkle özdeşleşen cennet tasavvurumuzu oluşturmada önemlidir. Allah’ın fayda ve işlevlerini saymakla bitiremeyeceğimiz renk cümbüşünü yaratışındaki muhteşemlik, görmek için bakanları cezbeder. Yüce Rabbimiz, yarattığı her şeyde fiziksel farklılıkların yanı sıra renk farklılıklarını da yaratmıştır. Bu farklılıkların ahengini görmemizin, kalplerimizin yumuşaması, öğüt alınması için önemli olduğu Kur’an-ı Kerim’de birçok şekilde vurgulanmıştır. Yapılması gereken her şeye, her renge, doğanın süsüne, gökyüzünün ihtişamına Allah’ın gör dediği yerden bakabilmektir.

Cennet yeşili ve doğa mucizesi

Görme eylemi başlı başına bir mucize iken, dağları, denizleri, ormanları, hayvanları, çiçekleri, sayılamayacak kadar farklı tonlarda rengarenk görmek de ayrı bir mucizedir. Her yaratışında bir hikmet olan alemlerin Rabbi, elbette renkleri de bir hikmetle yaratmıştır. Kur’an-ı Kerim’de kalbin kararması iman ışığını, dolayısı ile ışık içinde yer alan yedi renk cümbüşünü görememe halidir adeta. Oysa cennet yeşili ne makbuldür. Kararan kalplerde, renklerin kalpte yarattığı yumuşaklık ve ahenkle Allah’ın yüceliğini, eşsizliğini hissetme yok olmuştur. Oysa renk değiştiren bir bukalemun gördüğümüzde yaratışındaki sınırsızlığı görerek yüce Rabbimizi anmak ne yüce bir duygudur.

Renkler, fizik biliminin bir dalı olmakla birlikte insanda yarattığı etkiler açısından sadece fiziki, nesnel bir olgu değillerdir. Işıkla ısı nasıl nursa renklerin de özü nurdur. Belli dalga boyutlarında görülebilen renklerin insan gözüyle algılanamayan boyutları olduğu da bilinmektedir. Bilimsel olarak üç ana renk kırmızı, mavi ve sarıyken, beyazla siyah renk olarak sayılmazlar.  Çünkü beyaz, tüm renklerin karışımı, siyahsa hiçbir rengin bulunmaması halidir. Her şeyin zıddıyla kaim olduğu dünyamızda beyaz varlık, siyah yokluktur.

İnsan için dünya hayatının renkli ahengi içinde cennet arayışı, hayali hiç bitmez. Yemyeşil ormanlar, bahçeler bize cenneti hatırlatır. “Cennet gibi” deriz. Çünkü cennet algımız Kur’an-ı Kerim’de yeşil renk ile özdeşleştirilmiştir. Ayetlerde yemyeşil cennetlerden, dünya hayatının sınavını başarıyla vermiş cennet yurduna yerleşmiş müminlerin, yeşil giysilerinden, yeşil örtüler üstünde olduklarından bahsedilmiştir. Yeşil rengin Kur’an-ı Kerim anlatımlarında özel bir yeri vardır. Algıladığımız dünya hayatımızda da öyle değil midir? Bilimsel olarak rahatlatıcı etkisi kanıtlandığından batı da birçok işyerinde yeşil ışıklar yansıtılmış dinlenme odaları oluşturulmuştur.

İslam’da renklerin önemi nedir?

İslam dini için yeşil rengin önemi Kur’an-ı Kerim’deki anlatımlarından gelmektedir. Cennet tasvirlerinde sıkça kullanılmasının yanında, Yusuf suresinde anlatılan kralın gördüğü rüyada yedi yeşil başak ile yedi kuru başaktan bahsedilir. Hz. Yusuf bu rüyayı yorumlarken yedi yeşil başağın bolluk bereket yılları, yedi kuru başağınsa kuraklık yılları olacağını söyler. Buradaki anlamıyla yeşil, hayattır, canlılık, bolluk, berekettir. Rüyada yeşil renk görmek de bolluğa, berekete, hayırlara yorulur. Kırmızı, sarı ya da mavi renklerin insanda yarattığı histe bir bolluk, bereket ya da cennet algısı yoktur. Sanki yeşil dışındaki renkler sadece dünya hayatını algılamamıza fayda ederken yeşil renk öte alemle bir bağ kurmamızı sağlar gibidir. Dört mevsim yapraklarını dökmeden bizlere yeşili unutturmayan ağaçlar bu bağın hiç kopmamasına aracılık eder adeta.

Cennet rengi olarak da tabir edilen yeşil renk, dünya hayatının debdebesi içinde insana huzur veren, çabalarının karşılığını cennet ile alacağı müjdesini hatırlatan bir renk olarak vardır hayatımızda. Bilimsel olarak renklerin insan hissiyatındaki yeri üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucu yeşil rengin insanda yarattığı hiçbir olumsuz duyguya rastlanmamıştır. Tazeliği, doğallığı çağrıştırdığından birçok gıda ürününün logosunda kullanılır. Algı yaratmada renklerin gücü araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Hz. Peygamberimiz Muhammet (sav)’in de en sevdiği rengin yeşil olduğu rivayet edilmiştir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.