Kuranın Diğer Kitaplardan Farkı Nedir?

Kuran Contributor
Photo 178480532 © Yalcinsonat - Dreamstime.com

Kuranın diğer kitaplardan farkı çok açık! İslamiyet’in temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından ve Cebrail’in aracılığı ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e iletilmiş bir kelamdır. Bunun benzerini bile getirmekten tüm varlık alemi acizdir. Allahü Teala tarafından gönderilen Kur’an temelde bazı özellikler taşır ve diğer kutsal kitaplardan ayrılır.

Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri nelerdir? Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiş bir kitaptır. Konuyla ilgili bir ayeti kerimede, “Şüphesiz bu Kur’an alemlerin rabbi tarafından indirilmiştir. Onu, senin kalbine uyarıcılardan olsun diye açık bir Arapça ile Ruhalemin indirmiştir.” (Şuara Suresi, 192, 193, 194 ve 195. Ayet) buyrulur. Buradan da anlaşılacağı üzere Kur’an’ın hangi dil ile indirildiği konusunda açık bir beyan bulunmaktadır.

Kuranın diğer kitaplardan farkı…

Kur’an-ı Kerim evrenseldir ve burada yer alan hükümler tüm insanlara hitap etmektedir. Bu bakımdan Kur’an’ın indirilme dilinin Arapça olması, onu tek bir zümreye özel yapmaz. Buradaki kurallar tüm insanlık için geçerlidir.

Kur’an-ı Kerim içerisinde işlenen konular nelerdir? Kur’an-ı Kerim içerisinde işlenen konuların amacı insanların hem dünya yaşamında hem de ahiret yaşamında mutluluğu yakalayabilmesidir. Bu bağlamda, Kur’an’da yer alan başlıca konular; iman, ibadet, ahlak, dua, ilmi gerçeklik ve kıssalardır.

Allah’a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, kadere ve ahirete iman; itikad olarak da isimlendirilir. İman ile alakalı olan bu konular Kur’an-ı Kerim içerisinde sık sık dile getirilir. İbadetlerle ilgili olan kısımda ise; namaz, oruç, zekat ve hac gibi Müslümanların yapmakla yükümlü olduğu ibadetler vardır.

Kur’an-ı Kerim içerisinde insanın kulluk vazifelerine yer verildiği gibi aile ve diğer insan ilişkilerine de yer verilir. Bu bağlamda kişinin; anne ve babasına saygılı olması, din kardeşleri ile iyi geçinmesi, adaletli olması ve haramdan kaçınması; ahlaki değerler arasındadır.

Allah’ yalvarmak, Allah’tan af dilemek için…

Kişinin sığınmak, şükretmek ya da tövbe etmek için başvurabileceği dualar ile ilmi gerçekler de burada yer alan konulardır. Kur’an-ı Kerim kainatın bilimsel bazı gerçekliklerine de yer vermesi açısından yalnızca dini değil; aynı zamanda ilmi bir kitaptır.

Son olarak da kitap içerisinde önceki toplumlardan ve peygamberlerden bahseden kıssalara yer verilir. Bu kıssalarda peygamberlerin hayatları ya da helak edilen kavimlerden örnekler verilir. Kıssaların üslupları ise insanların ibret almasına dikkat çekmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in diğer kutsal kitaplardan ayrılan yönleri: Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e indirilmiş mucizevi ve benzersiz bir kitaptır. Onu, daha önceki kutsal kitaplardan ayıran çok sayıda niteliği bulunur. Bunlardan ilki Kur’an-ı Kerim’in toplu bir biçimde değil, bölümler halinde indirilmesidir. Buna göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e nüzul edilen ayet ve sureler o dönemde yaşanan bazı olaylar neticesinde indirilmiştir.

Bir diğer özelliği de değiştirilmemiş olması ve benzerinin yazılamayacağı konusundadır. Buna göre ilgili ayeti kerimede, “De ki: Yemin ederim, bu Kur’an’ın benzerini ortaya koymak için insan ve şeytan bir araya gelip birbirlerine destek olsalar dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur’an-ı insanlara (gerçekleri anlatmak için) her türlü misali denedik.” (İsra Suresi, 88 ve 89. Ayet) buyrulur. Bu bakımdan Kur’an’ın benzeri yapılamaz ve üzerinde oynama yoktur.

Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in insanlara gösterdiği büyük mucizeler arasında yer alır. Günümüze kadar bozulmadan ulaşmış olan tüm ayetler kıyamet günü gelip çatıncaya kadar hükmünü koruyacaktır.

Bu kitapta yer verilen bilgiler de insanların gereksinimlerine deva olabilecek düzeydedir. Kur’an-ı diğer kutsal kitaplardan ayıran son özellik ise kolay bir biçimde ezberlenebilir olmasıdır.