Kur’an-ı Kerim’in dili nasıldır?

Kuran Contributor
Kur'an-ı Kerim'in dili
Salahudin-Dreamstime.com

Pek çok mucizeyi anlatan ve İslamiyet’in kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in dili hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Kuran’ı okumak için yalnızca Arapça bilmek yeterli değildir. Hem yazılış hem de edebi dil bilgisine sahip olan kişiler kitabı okuduklarında anlatılmak isteneni tam olarak anlarlar. Bu sayede hayatlarında da uygulayarak ahiret gününe hazırlık yaparlar.

Kur’an hangi dillerde yazılmıştır?

İslamiyet Arabistan’da başladığı gibi Kur’an-ı Kerim de o topraklarda indirilmiştir. Bu sebeple halkın anlayabileceği bir dil olan Arapça kullanılmıştır. Okuma yazma bilmeyen kişiler dahi kendi dillerinde anlatılanları kolayca kavrayabilmiştir.

Kur’an-ı Kerim Arapça kelimelerle yazılmıştır. Ancak diller birbiriyle sürekli etkileşim halinde olduğu için farklı dillerde kullanılan kelimeler de bulunmaktadır. Aynı kökten türeyen benzer isimler Kuran’da yer alsa bile Arapça anlamına göre yorumlanmaktadır.

Kuran kitap haline getirildikten ve dağıtıldıktan bir süre sonra diğer dillere çevrilmeye başlamıştır. İnsanların kendi dili olmayan bir kitabı okuyup anlaması zor olduğu için ülkelerin dillerine göre çevirmeler yapılmıştır. İslam alimleri ve dil hakkında bilgi sahibi olan alimler sayesinde bugün, Kur’an-ı Kerim’i her dilden okumak mümkündür.

Kur’an’da edebi özellikler ve üslup nasıldır?

Genelde Kur’an-ı Kerim’in dili yalnızca Arapça olarak düşünülür.  Ancak en kutsal ve değerli olan kitabın içinde hakkında bilgi sahibi olunması gereken bir edebi dil de bulunur. Bu sebeple Kuran’ı okumadan önce Arapça nasıl öğreniliyorsa, edebi dil de öğrenilmelidir.

Kur’an-ı Kerim’in en önemli özelliği Allah tarafından kullarına gönderilmiş olmasıdır. Kendisine benzeyen başka bir kitap veya sure getirilememiştir. Bu durum Allah’ın bir kelamı olduğunun göstergesidir.

Kuran’ın kendi içinde bir uyum vardır. Bu uyum kişilerin okumasını ve anlamasını kolaylaştırmaktadır. Birbiriyle bağlantılı ayetler, hikayeler, sureler bulunur. Bu durum Kuran’da bulunan düzenin bir göstergesidir.

Her bir sözün kullanıldığı yer özenle seçildiği için Kuran’ın anlatım dili oldukça etkilidir. İnsana ait sözler olmadığının bir göstergesi olan belagat, taklit edilememektedir. Ayrıca Kuran’ın ifade tarzı diğer kitaplara benzememektedir. Yapılan ses tekrarları ve oluşan ahenk, Kur’an-ı Kerim’in dinlenmesini kolaylaştırdığı gibi ezberlenmesine de yardımcı olur.

Kuran’da verilen her bilgi anlamlı olduğu için pek çok bilim dalına yardımcı olmaktadır. Ayrıca Kuran’da kıyamet günü gibi geleceğe dair, peygamberlerin hayatları gibi geçmişe dair bilgiler bulunur. Bu sayede özellikle tarih alanında değerlendirilmektedir.

Kuran ahengi tam sağladığı için okunan her olayı insana hissettirmektedir. Betimleyici unsurlara sıkça yer verilmesi sayesinde olaylara 3. kişi olarak bakmayı sağlar. Anlatılan kıssalarda olaylara her iki tarafın gözünden bakabilmeyi mümkün kılar.

Kur’an-ı Kerim’in sahip olduğu en önemli özelliklerden biri az kelimeyle çok şey anlatmasıdır. Verilen tüm bilgiler kısa ve öz olmasına rağmen tefsirleri oldukça uzundur. Bu sebeple bazı surelerin okunması Kur’an-ı Kerim’in büyük bir kısmını veya tamamını okumaya eşdeğer olabilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in dili öğrenildikten sonra okumanın insana sağladığı faydalar nelerdir?

Kuran’ı bir kitap gibi okumak yerine bir rehber gibi okumak gerekir. Anlattıklarını anlamak, inanmak ve yaşamak gerekir. Yalnızca Arapça öğrenilerek okunan ayetler kişide bazı eksikliklere yol açarak tam kavramayı engelleyebilir. Ancak Kuran’ı her yönüyle araştırıp öğrenen kişinin okuduğu her bir ayet tam olarak anlam kazanabilir.

Kur’an-ı Kerim yalnızca bir konudan bahsetmemektedir bu sebeple dilini öğrenmek gerekir. Yaşanan olayları anlayabilmek için tarihi araştırmak, canlıların yaratılışlarını öğrenebilmek için ilim bilmek gerekir. Hiçbir bilgiye sahip olmadan okunduğu zaman havada kalan, anlaşılmayan bilgiler olabilir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.