Kuran’ın Kalbi Olan Sure Hangisidir?

Kuran Contributor
dreamstime_s_15876850
Fotoğraf: ID 15876850 © Mohammad Awadallah | Dreamstime.com

Yüce kitabımız Kuran’ın kalbi olan sure hangisidir? Yasin Suresi, Mekke döneminde tebliğ edilmiştir ve toplamda 83 ayeti kerimeden oluşmaktadır. Peygamber Efendimiz bu sureyi Kur’an-ı Kerim’in kalbi olarak nitelendirir ve şöyle buyurur: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir. Kim Yasin’i okursa Allah onun okumasına, Kur’an-ı on kere okumuş gibi sevap yazar.” (Tirmizi) Buradan anlaşılacağı üzere Yasin Suresi’nin önemi ve faziletleri Peygamber Efendimiz tarafından açıkça belirtilir. Bu nedenle de Yasin-i Şerif, Müslümanlar tarafından sık sık okunur.

Kuran’ın kalbi olan sure Yasin Suresi’nde neler anlatılır?

Yasin Suresi’nin temel konuları İslam inancında yer alan; tevhid, nübüvvet ve ahirettir. Bu konularla anlatılırken kainatın mükemmelliği ve işleyişine dair deliller sunulur; dünyaya gelip geçmiş bazı kavimlerden de örnekler verilir. Bu bakımdan Yasin Suresi’ne ait bazı çarpıcı ayetler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

“(Bu kitap) izzeti büyük, rahmeti bol olan Allah tarafından ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir.” (Yasin Suresi, 6. Ayet)

“O kullara yazıklar olsun! Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onu mutlaka alaya alırlardı.” (Yasin Suresi, 30. Ayet)

“Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler.” (Yasin Suresi, 37. Ayet)

“Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda O’na döndürüleceksiniz.” (Yasin Suresi, 83. Ayet)

Yasin Suresi okumanın faziletleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Kur’an’ın kalbi olarak işaret ettiği Yasin Suresi’ni okumanın türlü faziletleri vardır. Bunların başında, bir kere Yasin okumanın on kere Kur’an-ı Kerim okumakla aynı sevaba sahip olduğu gelir. Yasin-i Şerif’in diğer faziletleri ise şu şekilde açıklanabilir: Yasin Suresi okumak her derde devadır. Bu sure hangi niyet ile okunursa, Allah’ın da izniyle niyet edilen şey olur. Aç olan kimseye ummadığı yerlerden rızık gelir, susuz olan kimse su bulur, bekar bir kişinin evliliği kolay olur, garip bir kişi kendine destek bulur, elbisesi olmayan giyinir ve kişi korktuğu her şeyden emin olur.

Allah’ın rızasına nail olmak için ihlaslı bir şekilde geceleri Yasin Suresi okuyan kişinin günahları affedilir. Cuma gecelerinde Yasin okuyan kimse, bu günün sabahına Allah’ın mağfiretine erişmiş halde uyanır. Sabah olduğunda Yasin okunursa, kişi gününü kolaylıkla atlatır.

Yasin Suresi, ölümü yaklaşmış bir hastanın üzerinde okunduğunda, Allahü Teala hastanın can vermesini kolaylaştırır. Başında Yasin Suresi okunan bir hasta suya doymuş bir şekilde vefat eder. Mezarlıkta Yasin Suresi okunduğunda, Allah bu sürenin hürmetine kabirde yatanların azaplarını hafifletir.

Yasin Suresi’nin ardından okunacak dua: Kur’an-ı Kerim okumak Müslümanların en fazla yaptığı ibadetlerin başında gelir. Herhangi bir niyet ile okunan Yasin Suresi’nin ardından Yasin duasını okumak da bu ibadeti pekiştiren ve sevabını artıran bir durumdur. Yasin Suresi, her derdin devası olmakla ve ölülere bile fayda sağlaması ile Müslümanlar açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Yasin Suresi ile edilen niyet ve duaların kabulü için Yasin duasından yararlanılır. Bu duanın anlamı: “Yasin Suresi’nin hürmetine dualarımı kabul ve ihtiyaçlarımızı eda buyur. Ey Rabbil Alemin! Yasin Suresi’nin faziletine bizi ateşten, kabir azabından ve sualin şerrinden koru. Ve peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin rabbi Allah’a mahsustur.” şeklindedir. Yani, Yasin duasının manasında duaların kabulü için Allah’a yalvarmak vardır. Bu duaya besmele çekerek başlanır ve “El Fatiha” çekildikten sonra da Fatiha Suresi okunarak tamamlanır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.