Kuran Kurslarının Önemi

Kadın Contributor
Photo 119855439 © Rawpixelimages - Dreamstime.com

Kuran kurslarının önemi özellikle kadınlar için çok değerlidir. Ülkemizde Kuran kursları ilgi gören yaygın din öğretimi olarak faaliyet gösteriyor. Kuran kursları Müslüman bireylerin dini eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Kuran kurslarına kimler gidiyor? Kitle oldukça geniş bir yaş grubunu kapsıyor.

Temel eğitim çağındaki çocuklardan üniversite gençliğine kadar geniş bir yaş aralığına hizmet veren kurslara, yeni evliler kadar hayat tecrübesine sahip yaş almış yetişkinler de katılıyor. İstatistiklere bakıldığında Kuran kurslarındaki katılım yoğunluğunu oluşturanların kadınlar olduğu ortaya çıkıyor.

Kuran kurslarının önemi neden değerli? Bu durumun sebebi ülkemizde eğitime katılım seviyesinde erkek nüfusun ağırlıkta olması. Hala kırsal bölgelerimizde kız çocukları çeşitli sebeplerle eğitimden uzak tutuluyor. İşte Kuran kursları belli bir yaşa gelmiş genç kızların ve kadınların gönüllü olarak din eğitimi alabildikleri önemli bir kurum olma özelliğine de sahip.

Kuran kurslarının önemi; özellikle kadınlar için…

Farklı çevrelerden, farklı kültürel geçmişe sahip, ekonomik olarak da farklı koşullara sahip kişiler bu kursta bir araya geliyor. Kursta dini ve ahlaki konularda bilgi sahibi oluyorlar, bilinçlenerek toplumsal hayatta daha etkin bir rol almayı öğreniyorlar.

Kuran kursunun aile hayatına katkısı da yadsınamaz. Aile içi rollerin neler olduğu da Kuran kurslarında aktarılıyor. Yetişkin din eğitiminin en önemli görevlerinden biri, ferdin bireysel değerlerinin gelişmesine yardım etmesi.

Dini geleneğimiz hayatın içinde bizim için çok önemli olan değerleri bize aktarır. Bunlara örnek vermek gerekirse; kimlik, güçsüzlüğün idrakı, dürüstlük, güven, sevgi gibi önemli değerler katılımcılara dini gelenekle aktarılır.

Bireysel değerler kadar, toplumsal değerler ve onların aktarımı da ayrı önem taşır. Toplum huzurunu sağlamak için sadece kanunlar yeterli değildir. Ortak değerlerin ve geleneklerin birleştirici gücüne ihtiyaç duyulur.

İnsanı değerlerimiz toplumun huzurlu devamlılığı için büyük önem taşır

Tüm  dinlerde öldürmek, çalmak, başkasının hakkını çiğnemek, başkasının namusuna el uzatmak günah veya suç saymışlardır. Bunun yanında, doğruluk, konukseverlik, güçsüze el uzatma, saygı ve sevgi gibi değerler yasa gücüyle benimsetilemez. Yetişkinler Kuran kurslarında manevi olarak güçlenirler. “Kuran kurslarının öğretim programlarına bakıldığında, Kur’an-ı Kerim’in ve temel dini bilgilerin

öğretim konusu yapılmasının yanı sıra milli birlik ve beraberliği pekiştiren sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik, hoşgörü, vatan, millet, bayrak sevgisi gibi değerlerin işlendiği; kursiyerlere İslam dininin değerlerini, insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark ettirmenin ve öğrendiği değerlerden yardım alarak kendi çözümlerini üretebilmelerini sağlamanın amaçlar arasında yer aldığı görülür.”  ( İhtiyaç Odaklı Kuran Kursları Öğretim Programları )

Değer ve ahlak eğitimi ailede başlıyor. Ailede eğitimin temeli atılıyor daha sonra okul, akraba ilişkileri, arkadaş çevresi ve ortamı, din eğitimi, medya gibi etkenler bu gelişimi olumlu ya da olumsuz etkiliyor.

Ailede görülen davranışlar kişinin öğrendiği bu bilgilerin pekişmesini sağlıyor. Söylenen değerlerin aile yaşantısında uygulanması en önemli nokta. Birey ya da çocuk bilgi olarak öğrendiği değerlerin, aile içinde davranış olarak sergilendiğini gördüğünde bu onun hayatına kattığı bir kavram oluyor. Kendi yaşamında da bu değerleri benimsiyor.

Kuran kurslarında haftada bir gün, aile temalı seminerler verilmesi önemseniyor. Kuran-ı Kerim derslerinde okunan ayetlerin zaman zaman mealinden ve ezberlenen surelerin açıklanması, Kuran-ı Kerim’in daha iyi anlaşılmasına katkı sunuyor.

Kuran kursuna katılan çocuklardan yetişkinlere herkes için çeşitli faydalar sağlandığını biliyoruz. Dini konular ve değerler eğitimi ile de çekirdek aileye oradan da toplumun geneline yayılan manevi bir güç de oluşturuyor. Ailenin arka plandaki yöneticisi olan kadının ailesine ve kendisine faydalar sağladığını Kuran kursuna katılan kişilerin kendilerinin beyanlarından da biliyoruz.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.