Kuran Niçin Nasıl Okunmalı? Rehberimiz Kur’an-ı Kerim

Kuran Contributor
Kuran niçin ve nasıl okunmalı, büyüteç ve Kur'an

Kuran niçin nasıl okunmalı sorusunun cevabı önemlidir. Bu imtihan dünyasında oradan oraya koşuşturan insan için huzur kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Zira asırlardır İslam dünyasının merkezinde olan bu ilahi kaynak, okunmayı ve anlaşılmayı beklemektedir. Bu okuma, sınırlı ve sorumlu olarak yaratılmış insanı karanlıktan aydınlığa çıkaracak yegane cevherdir.

İnsanın içinde bulunduğu imtihan olgusu ciddi bir durumken, modern hayat, anı yaşama mottosuyla bu durumu kotarma stratejisini gütmektedir. Günümüzün modern kargaşası içine düşürülmüş, durup düşünmeye vakitsiz bırakılmış insanın çıkış yolları, kişisel gelişim kitapları ile geçiştirilmeye çalışılmaktadır. Çünkü kapitalist düzenin kaygı ile kamçılanan, gözü dünya metaından başka yöne çevrilemeyen, içten içe aşağılanan, içi boş hayatları sömürmeye ihtiyacı vardır.

Kuran okumak insana ne kazandırır?

Kuran niçin nasıl okunmalı sorusunun cevabını aramak, dini vecibeleri yerine getirmek dışında önemli bir görevinin daha olduğunun farkına varmaktır. Bu görev, insanın kendi değerini bilmesi, geliş amacını anlaması ve sorumluluklarını yerine getirme çabası içinde yaşaması gerektiğini içselleştirmesi içindir. Kuran okuduğumuzda anlıyoruz ki mümin olmak, sadece ibadetlerimizi yerine getiriyor olmak değildir. Bu zor ve ciddi bir iştir.

Mümin olmanın gerektirdiği kişisel nitelikleri taşıyan, gereklerini yerine getirmeye çalışan bir mümin, modern hayatın asla görmek istemediği bir insan tipidir. Çünkü Kuran’dan aldığı ahlakla ahlaklanmış mümin sömürülemez, hakkı savunur, tüm zorluklara Allah’a güvenerek dayanır. Güce tapmaz, imanının verdiği güçle yaşar. Tek gayesi Allah rızası olan bir insanı yoldan çıkarmak, kendi emellerine alet etmek imkansızdır. Kuran okumak, insana Allah’ın verdiği değeri görmek ve bunun üstünde başka hiçbir değer olmadığını içselleştirme zenginliğini katar. Kuvvetlenen bu iman, yıkılmaz bir kale haline gelir.

Kur’an-ı Kerim’i düşüne düşüne okumak ne demektir?

Yüce Rabbimizin bize ilahi hitabı Kuran, insana maddi manevi tüm ferahlığı sunan bir nurdur. Bu nura nail olmak O’nu okumak ve anlamakla mümkündür. Kuran bunun yolunu açıkça bildirmiş ve insana  düşüne düşüne oku mesajını vermiştir. O halde her müminin kendi dilinde Kuran okuyup anlaması farzların en başında gelir. Zira ilk inen ayet “oku” emri ile başlar.

Okumadığınız bir mesajı cevaplamak nasıl imkansızsa okunmayan, anlaşılmayan bir Kuran’ın faydalandırması o kadar imkansızdır. Kuran bizden kendisini düşüne düşüne, ağır ağır okuyarak hayatı, insanı anlamamızı beklemektedir. Başımıza bir hal geldiğinde çözüm bulmak için nasıl düşünüp kafa yoruyorsak, en temel sorumuz olan hayat imtihanın da cevap anahtarının düşünerek Kuran okumak olduğunu bilmeliyiz.

Biz bu kitaptan sorumluyuz, ahiret sınavımızı bu kitaptan vereceğiz. O halde bir öğrencinin sınav kitabına çalışıp, anlamaya çalışması kadar basit bir mantıktır Kuran okuyup üzerinde düşünmek. Fakat bu öğüdün tesiri, hesaba çekileceğini idrak etmiş insanadır. Üzerinde düşüne düşüne, araştırarak Kuran okuyan bir insan, hesaba çekileceğini hiç aklından çıkarmayacak buna göre yaşayacaktır.

Bir yaşam kılavuzudur…

Hayat ve insan biri var olmadan diğerinin var olmayacağı gerçeğidir. Kendisine sunulmuş hayatı nasıl yaşayacağı iradesi ile kaim olan insana, erdemli bir hayatın nasıl olacağı Kur’an-ı Kerim’de sayısız örnekle anlatılmıştır. Sürekli izlenen, her yaptığı, her söylediğinin kayıt altına alındığı bildirildiği insan, bir imtihan projesidir. İmtihan olacağı kitabı okuyup anladığı ölçüde başarıya ulaşacaktır. Ödülünün de, ahiret hayatının nimetleri olacağı bildirilmiştir. Kılavuzu doğru seçtiği takdirde yüce Rabbinin rahmetine nail olacağı açıkça belirtilmiştir. O halde bu hayatın bahşedilme şerefine uygun yaşamanın kılavuzu elbette ilahi hitap Kur’an-ı Kerim olmalıdır.