Kur’an öğrenmek ve öğretmek neden çok kıymetli?

Kuran Contributor
öğrenmek ve öğretmek
Endonezya'da bulunan bu merkezde tüm duvarlarda Kur'an sayfaları asılıdır. Dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim'i olarak geçer. Dsaragih-Dreamstime.com

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Kur’an öğrenmek ve öğretmek konusunda insanlara yalnızca fayda olduğunu bildirmiştir. Bu bakımdan, ne şekilde olursa olsun Kur’an-ı Kerim ile alakalı işlerle meşgul olmakta büyük bir önem vardır. Hz. Muhammed, bu önemin farkında olarak Müslümanları yüzyıllar önce buna yönelmeye teşvik etmiştir.

Ayetlerde Kur’an-ı Kerim öğrenmenin önemi ne şekilde geçer?

Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan ayetler Müslümanlar için birer yol göstericidir. Bunlara uyan kimseler için şüphesiz türlü nimetler vardır. Kur’an içerisinde işlenen konulardan biri de Allah’ın kitabını okumaya yöneliktir. Buna göre, söz konusu ayette şöyle buyrulur:

“Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir.” (Fatır Suresi, 29 ve 30. Ayet)

Buradan da anlaşılacağı üzere Kur’an-ı Kerim okumak, özenle namaz kılmak ve cömert olmak; yan yana sıralanmıştır. Bunların her birinin karşılığı Allahü Teala’nın katındadır. Müslüman bir kimsenin O’nun rızasına nail olabilmek için Allah’ın emirlerine uygun şekilde hareket etmesi gerekir.

Kur’an öğrenmek ve öğretmek neden önemlidir?

İslam inancında insandan beklenen iki tür iş vardır: İbadet etmek ve salih amel işlemek. Buna göre farz ibadetlerin tümü yükümlü olarak anılan Müslümanlar üzerinde birer borçtur. Ancak Allah’ın rızasına erebilmek için yapılabilecek başka işler de bulunur.

İlim öğrenmek ve öğretmek dinimizde büyük bir öneme sahiptir. Bu bakımdan Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesi kadar, öğretilmesinde de türlü faziletler vardır. Sahih hadislerde geçtiği üzere ilim öğrenen ve bunu gelecek nesillere aktaran kimselerin amel defteri ölüm sonrasında dahi kapanmaz. Söz konusu ilimden faydalanıldığı müddetçe kişinin defterine sevap yazılmaya devam edilir. İşte ilimde yer alan en büyük manevi fazilet de budur.

Kur’an-ı Kerim öğrenmenin ve okumanın fazileti nedir?

Dünya yaşamının bir imtihan olduğu kabul edilirse Müslümanları öğrenci; Kur’an-ı Kerim-i ise kaynak olarak görmek mümkündür. Dolayısıyla Kur’an-ı okumak ve öğrenmek her Müslümanın üzerine düşen bir vazifedir. Hatta, anne ve babaların da uygun yaşa gelen çocuklarına Kur’an-ı Kerim’i öğretmesi gerekir.

İslam inancında Kur’an okumak, aynı zamanda bir ibadet yapmaktır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de türlü faydalar sıralayarak Müslümanları Kur’an öğrenme ve okuma yönünde teşvik etmiştir. Bu kapsamda Kur’an okumanın başlıca faziletlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Okunan eve bereket dolar, şeytanlar kaçar, melekler çoğalır, sıkıntı ve huzursuzluk kaybolur.

Kısacası, Kur’an-ı kerim Müslümanlara verilen en büyük nimettir. Bu zenginliğin üzerinde herhangi bir zenginlik bulunmasıysa mümkün değildir. Allahü Teala katında Kur’an-ı Kerim şefaatçidir. Müslümanların fani ömrünün çıkış noktası da şüphesiz bu kaynaktır. Bu bakımdan dünyadaki diğer işlerden önce okuyup anlamamız ve ardından da uymamız gereken yalnızca Kur’an-ı Kerim’dir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Kur’an öğrenip öğreten kimseleri en hayırlı Müslümanlar içerisine dahi etmiştir. Kendisi de bizlere Kur’an-ı öğretmiş ve içerisinde yer alanlara göre hareket etmemizi buyurmuştur. Bizlere düşen salih bir kul olma çabasıyla bu nimetten olabildiğince faydalanmaktır. Öyleyse Kur’an öğrenelim, evlerimizde bol bol Kur’an okuyalım ve çocuklarımızı da bunu yapmaya teşvik edelim. Dünya yaşamımız son bulduğunda yanımıza kalacak olanlar yalnızca ibadet ve amellerimizdir.

YAZI: İPEK ATACAN

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.