Helak Olan 5 Kavim Nedir?

Tarih Contributor

İnsanlık tarihi incelendiğinde Allah’ı reddeden ve peygamberlere karşı gelen çok sayıda kavimin helak olduğu görülür. Helak olan 5 kavim nedir? Bu kavimler; Allah’a isyan etmekten vazgeçmemiş, küfre girmişler ve peygamberleri de öldürmeye çalışmışlardır. Kur’an-ı Kerim içerisinde de Müslümanların ibret almaları için bu kavimlere yer verilir.

Kur’an’da adı geçen ve helak olan 5 kavim nedir?

Nuh Kavmi, Ad Kavmi, Semud Kavmi, İbrahim Kavmi ve Medyen halkıdır. Kur’an-ı Kerim’de bu kavimlerden şöyle söz edilir: “Bunlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud toplumlarının, İbrahim’in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberi gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi, asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi.” Bu Kavimleri Helak Olmaya Sürükleyen Davranışlar Nelerdi?

Nuh Kavmi: Nuh peygamber, şükredici bir kuldu. Hatta onun bu özelliği İsra Suresi’nin 3. ayetinde de bildirilir. Buna rağmen kavmi Hz. Nuh’a karşı açıkça küfür içerisindeydi. Nuh kavmi; peygamberlerini inkâr ediyor, putlara tapınıyor ve şirke koşuyorlardı. Hz. Nuh ne yaparsa yapsın kavmi onu dinlemedi. Hz. Nuh’u küçümsediler, fakirlerle alay ettiler ve iffetli davranışlar sergilemediler. Bunun üzerinde Ankebut Suresi’nde geçtiği üzere kavmin inanmayanları büyük bir tufanla helak oldular.

Ad Kavmi neden helak oldu?

Toplamda 23 kabileden oluşan Ad Kavmi, Arap kökene sahiptir. Ad, Hz. Nuh’un torunlarından bir kimsedir. Ad Kavmi de Nuh tufanı sonrasında putperestliğe geri dönen ve fitneyle dinlerinden uzaklaşan ilk topluluktur. Ad Kavmi Hz. Nuh’tan yaklaşık 800 yıl sonra yaşamaya başlamıştır. Ad Kavmi ile ilgili bu bilgi kesin değil; bir rivayettir. Ad Kavmi, zalim ve gaddar olmasıyla tanınır. Ad Kavmi ileri gelenleri, zayıflara eziyet eder ve onları yüksek bir yerden atarak eğlenirlerdi.

Hz. Hud’a peygamberlik tebliğ edildikten sonra, kendisi Ad Kavmi ileri gelenlerini bu davranışlarından ötürü uyarmış ve iman etmeye davet etmiştir. Ancak Ad Kavmi, Hz. Hud’un uyarılarını dikkate almamış ve eziyetlerine devam etmiştir. Bunun üzerine Allah, inanmayanları önce kuraklıkla, ardından da günler süren bir rüzgar ile cezalandırmıştır.

Semud Kavmi neden helak oldu?

Semud Kavmi, Salih Aleyhisselam’ın tebliğde bulunduğu bir topluluktur. Kur’an-ı Kerim’de genelde Ad ve Semud kavimlerinden birlikte bahsedilir. Çünkü Semud Kavmi, Ad Kavmi nimetlerine sahip olmuştur. Ancak Semud Kavmi de tıpkı Ad Kavmi gibi gaflete düşer. Daha önce yapılmamış büyüklükte putlar yapar ve onu değerli eşyalarla süslerler. Sonra, Semud Kavmine ibret olsun diye kayadan dişi bir deve çıkarılır ve onların sorumluluğuna verilir. Bunun üzerine kavim hem dişi deveyi öldürür hem de Hz. Salih’i öldürme teşebbüsünde bulunur. Bunun üzerine Semud kavmi; şiddetli sarsıntı, korkunç bir ses ve yıldırım ile cezalandırılır ve üç günün sonunda da helak olur. Onlar içerisinden yalnızca Hz. Salih ve ona inanan küçük bir grup kurtulur.

İbrahim Kavmi: Hz. İbrahim’in peygamberliğine itaat etmeyen Nemrut ve kavmi de helak olan toplumlar arasındadır. Nemrut; kötülüğü teşvik eden bir kimsedir, başına ilk taç giyendir. Kendisi ateşe taptığı gibi, insanları da kendine tapmaya davet etmiştir. Nemrut ile büyük mücadeleler eden Hz. İbrahim en sonunda kendine inanan grupla birlikte hicret etmiştir. Gurur ve kibri sebebiyle hicret etmeyen kavmi ise üzerlerine toz halinde inen sinekler sonucunda helak olmuştur.

Medyen Halkı: Medyen halkı; ticarete hile karıştırmasıyla, alışverişte ölçüye dikkat etmemesiyle ve iyi malı kötü göstererek ucuza almalarıyla tanınır. Bu kavim, Hz. Şuayb tarafından iman etmeye çağrılmıştır. Ancak halkın ileri gelenleri, geri kalan halkın Hz. Şuayb’ı dinlemesine engel oluyor ve onları “Eğer Şuayb’a uyarsanız o taktirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız.” (Araf Suresi, 90. Ayet) diyerek tehdit ediyorlardı. Bu sebeple Medyen halkı da diğer kavimler gibi helak edildi. Medyan halkının sonu da tıpkı Semud kavmininki gibi korkunç bir gürültü ile olmuştur.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.