Kuran’da anne baba ayetleri nelerdir?

Kuran Şebnem Cengizalp
Yaşlı adam
Panco971-Dreamstime

Yüce Rabbimizin anne babaya verdiği önemi Kuran’da anne baba ayetleri bize açıkça göstermektedir. Anne ve babaya bu kadar vurgu yapılması Allah katında bu konuya verilen önemin bir göstergesi. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim içinde sıklıkla anne babaya iyi davranılması ve duacı olunmasını emretmiştir.

Kuran’da anne baba ayetleri nelerdir?

Anne ve babayla ilgili ilk ayet Bakara Suresi 83. Ayette geçer. Bu ayet içinde İsrail oğullarından zekat vermeleri, namaz kılmaları ve anne babaya iyi davranmaları konusunda söz alındığından, fakat onların çoğunun bundan yüz çevirdiğinden bahsedilir. Bundan başka Bakara Suresi içinde 180, 215 ve 233. Ayetlerde anne baba hakkına çeşitli konular içinde yer verilmiştir.

Nisa Suresi 11, 36 ve 135. Ayetlerde aile içinde miras, şahitlik etmedeki hakkaniyet ve yine anne babaya iyi davranılması konusunda atıfta bulunulur. Maide Suresi 104. Ayetteyse baba konusu farklı bir şekilde ele alınmıştır. Allah’a ve peygamberin yoluna gelin çağrısı yapılan müşriklerin babalarının tabi olduğu dinde ısrarcı oldukları, fakat babalarının yanlış yolda olabileceğini akıl etmeleri istenmektedir.

Bu anlamda anne babaya itaat din söz konusu olduğunda sorgulanması, doğru yolda değillerse bu yolda itaat edilmemesi gerektiği vurgulanır. Anne babaya itaat konusu bu haliyle net bir şekilde başka ayetlerde de belirtilmiştir. Örnek olarak Tövbe Suresi 23. Ayette iman edenlere hitaben babaları küfrü tercih etmişse zinhar dost edinilmemeleri konusunda uyarı vardır.

Genel olarak hangi başlıklar altında geçer?

Üzerinde çokça durulan anne baba hakkı, onlara davranışın nasıl olması gerektiği, başta iman olmak üzere miras durumları, nikah, boşanma, tesettür, kıyamet, şahitlik konuları altında geçmektedir. Genel olarak Allah’a ortak koşmadıkları sürece anne babaya iyi davranılması, evlatları tarafından merhamet kanadının üzerlerine gerilmesi, kötü söz söylenmemesi, azarlanmaması, sabırla yaklaşılması emredilmiştir.

Ebeveyn için dua ayetleri nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’de birçok dua örneği mevcuttur. Rızık isteme, hidayet isteme, günahların affını isteme, ilim isteme, nefse hakim olmayı isteme gibi birçok konuda Rabbimiz bizlerden dua istemektedir. Hatta bu konuda “duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın” gibi çarpıcı bir ayette mevcuttur.

Kur’an-ı Kerim’de anne baba için de birçok dua örneği bulunmaktadır. Bu kadar ehemmiyetle üzerinde durulan anne baba hakkı, dualarla perçinlenmiştir. Anne ve babaya dua edilmesi Kur’an-ı Kerim’de sıklıkla yer alır. Bu dualara birkaç örnek verecek olursak; İbrahim Suresi 41. Ayette şöyle buyrulur:

“Rabbim! Hesap görüleceği gün beni, anne babamı ve inanları bağışla” (İbrahim Suresi 41. Ayet)

Bu dua en bilinen dualardandır. İsra Suresi 24. Ayetteyse yüce Allah’tan anne ve babasına acıması ve merhamet etmesi istenir.

Ahkaf Suresi 15. Ayette anne babaya ve kendilerine verilen nimetlere şükretmenin öneminden bahsedilir. Anne babanın duasını almak ne kadar önemliyse evlatlarının da anne babasına dua etmesi o derece önemlidir. Yüce Rabbimizin kullarından istediği, onların dünyaya gelmesine vesile olan, büyütürken çeşitli zorluklara göğüs geren, onlar için kaygılanan ebeveynlerinin emeklerine hıyanet etmemeleri ve Allah’ın emrettiği saygı ve sevgiyi göstermeleridir.

Modern dünya düzeninde yılda bir kez anne ve babalar günü kutlaması yapılır. Oysa her gün hal hatır sormak, şefkat kanadımız altında ihtiyaçlarını görmek, hayır dualarını almak, hem bu dünyaları hem ahiretleri için duacı olmak sürekli olması gerekendir. Bizleri yetiştirirken türlü zorluklara göğüs geren anne babalarımızın üzerimizdeki hakkını gözetmek, ömürleri boyunca bizden razı olmalarını sağlamaya çalışmak en büyük bahtiyarlık olacaktır.

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.