Kur’an’da Bahsi Geçen Haram Aylar Hangileridir?

Kuran Contributor
dreamstime_s_64924975

Haram aylar nelerdir? Kur’an-ı Kerim’in bir ayetinde şöyle buyurulur:

Doğrusu Allah’a göre ayların sayısı, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur.”  (Tevbe Suresi, 36. Ayet)

Buradan anlaşılacağı gibi sene içindeki bazı dönemlerde insanların kötü davranışlardan vazgeçmesi istenir.

Kur’an’da bahsi geçen haram aylar nelerdir? Ayeti kerimede belirlenen dört ay, insanlar için bazı konulara özel olarak haram kılınmıştır. Hz. İbrahim tarafından haram ayların kısıtlamaları konulmuştur. Cahiliye dönemindeyse asıl amacından şaşmış, haram aylar farklı anlamlar kazanmıştır. İslamiyet’le birlikte haram aylar yeniden özündeki davranışlara uygun olarak benimsenmiştir.

Haram aylar; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep olmak üzere toplamda dört aydan oluşur. Bu ayların varlığı Kur’an-ı Kerim ile birlikte Müslümanlara bildirilmiştir. Haram ayların üç tanesi birbirini takip ederken, diğer ay takip etmez. Birbirini takip eden bu aylara SERD, birbirini takip etmeyen ve ayrı olan aya ise FERD denir.

Haram ayların önemi

Haram aylar, dört ay boyunca insanları kötü işlerden uzak tutmak ve Allah’ın sevdiği işlere yöneltmek amacıyla belirlenmiştir. Bu sayede Müslümanlar dünya hayatında yaptıkları işler ile ahiret hayatını güzelleştirme imkanı bulur. Allah’a daha çok vakit ayrıldığı için de toplum içindeki suç oranı da azalır.

Belirlenen bu aylarda Allah’ın kullarına verdiği merhamet artar ve günahların affedilmesini sağlanır. Dört haram ay sayesinde Müslümanlara yasak kılınan davranışlar, güzel ahlakın oluşmasına yardımcı olur. İnsanlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirerek toplumsal huzuru sağlar. Çeşitli suçların işlenmesini azaltarak daha güvenli bir ortamın oluşmasına imkan tanır.

Haram ayların en önemli özelliği bu dört ay içinde savaşmanın yasaklanmasıdır. Savaşmanın yasak olması İslamiyet’in barışçıl bir din olduğunun, savaşsız yaşamanın da mümkün olduğunun göstergesidir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de haram aylar içinde savaşmamış, savaşa girmekten özellikle kaçınmıştır. Eğer bir savaş esnasında haram aylar başlamışsa savaşa ara vermiş ve Allah’ın savaşı yasak kıldığını sahabeye duyurmuştur. Savaşmak durumunda kaldığı dönemlerde de içinde bulunduğu aylara dikkat etmiş ve kararlarını büyük bir hassasiyetle vermiştir.

Haram aylarda yapılması gereken ibadetler: Haram aylar, hürmet gösterilmesi gereken, Allah’a samimiyet ile ibadet edilmesi gereken bir zaman dilimini kapsar. Bu dört ay içinde savaşmak yasak kılındığı için Müslümanlara da diğer dönemlere kıyasla daha çok ibadet edebilecekleri bir süre kalmıştır.

Allah’a dürüst ve şükranla yapılan her ibadet ahiret hayatını da dünya hayatını güzelleştirir. Allah’ın rahmetinin arttığı bu dönemlerde yapılan ibadetlerse günahların affına, ibadetlerden daha çok sevap almaya neden olur. Bu ayları güzel geçiren kimseler öncelikle savaşmaktan kaçınır, barış yolları izlerler. Zaten, bireysel ve toplumsal olarak yaşanan her sorunda savaş son çare kılınmış, belirli aylardan çıkana kadar da kesinlikle savaş yapılmamıştır.

Farkındalık ile geçen ömür

Haram ayların Müslümanlar için önemini bilen kimseler savaşa ara verildiği dönemlerde hileye başvurmuştur. Çeşitli savaş stratejileri benimsemiş ve haksız hareketlerde bulunmuşlardır. Allah, bu kimselerin yaptıklarının cezasını ahiret günü geldiğinde vereceğini bildirmiştir.

Haram aylarda yapılması gereken ibadetlerin başında farz kılınanlar gelir. Farzlarını yerine getiren kimselerse Hz. Muhammed’in sünnetlerine uygun olarak çeşitli iyilikler yaparak Allah’ın sevgisini kazanabilir. Kaçtıkları her günahtan dolayı hem sevap alır hem de günahlarının affedilmesini sağlarlar.

Sonuç olarak; Kur’an-ı Kerim’de Müslümanlara bildirilen dört aylar İslam’ın savaşı önermediğini ve barışçıl bir din olduğunu gösterir. Bu dönem içinde savaşmanın haram kılınması uygun görülmüştür. Hz. İbrahim tarafından düzenlenen bazı kurallarsa Hz. Muhammed ile doğru şekilde yeniden yaşatılmaya başlanmıştır.