Kuran’da geçen çocuk isimleri nelerdir?

Çocuklar Contributor
çocuk isimleri
Cristina Anne Costello-Unsplash

Ebeveynler tarafından konulan çocuk isimleri özenle seçilmelidir. Bu özenin ilk sebebi Allah’ın emri olması, diğer sebebiyse çocukların aynı ismi tüm ömür taşıyacak olmasıdır. Bu bağlamda, her yeni doğana anlamları güzel, Kuran’da geçen isimler tercih edilebilir.

Çocuklara isim konulurken nelere dikkat edilmelidir?

Bebeklere verilen isimler genellikle anne ve babaları ya da aile büyükleri tarafından seçilir. Bu kişiler isim seçerken bazı kurallara uyarsa, isim sahipleri sonraki yaşamlarını daha mutlu geçirirken. Bir ismi seçerken ilk olarak Kur’an-ı Kerim’e uygun olup olmadığı araştırılmalıdır.

İslam’a göre caiz olmayan isimleri koymak ailelerin sorumluluğundadır. Ayrıca anne ve babanın çocukları üzerinde bulunan üç haktan biridir. Ahiret yaşamında da kişiye doğum anında verilen isim kullanılır. Hz. Muhammed bu durumu şöyle açıklar:

“Kıyamette, kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleri ile çağrılacaksınız. O halde isminiz güzel olsun!” (Ebu Davud)

Hadisten de anlaşılacağı üzere, babalarıyla beraber kişilerin kendi ismi kullanılarak çağrı yapılır. Konulan isimlerin güzel olması iki dünya için de oldukça önemlidir.

İnsanlar iletişimlerini konuşarak sağladığı için bir ismin birden fazla dilde kullanılması mümkündür. Böyle anlarda ismin kullanıldığı her dilde güzel anlamı olmasına dikkat edilmelidir. Diğer dillerde tanrı, tanrıça gibi kullanımları varsa o isim değiştirilmelidir.

Kişinin yaşadığı ülkenin veya milletin durumuna bağlı olarak örf ve adetler de isim konulmasında etkilidir. İsim her ne kadar güzel olsa da o millet için kötü çağrışımlar yapıyorsa konulmaması gerekir. Kültür farklılığı oluşturmayan, herkes tarafından hoş görülen adların tercih edilmesi önemlidir.

Kur’an-ı Kerim’de geçen çocuk isimleri hangileridir?

Allah, çocuklara isim verilirken anlamı güzel, İslam’a uygun olan isimlerin verilmesini emreder. Bu nedenle pek çok kişi çocuklarına isim koyarken Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediğine bakar. Ancak Kuran’da geçen her ismin anlamı güzel olmadığı için yalnızca uygun olan isimler konulmalıdır.

Kız ve erkek isimleri arasında çocuklara konulabilecek pek çok ad bulunur. Bu adlar Acer, Azra, Arda, Büşra, Ceylin, Ecrin, Emin, Eslem, Feyza, Gürhan olarak sıralanabilir. Ayrıca peygamberlerin isimleri de çocuklara verilebilir. Ancak kullanılan peygamber isimlerinin yanında başka bir ismin konulması çocukların kullandıkları ismi taşımasını kolaylaştırır.

Yaygın olarak kullanılan ve Kuran’da geçen isimler arasında Gizem, Kaan, İrem, Kerem, Kübra, Mert, Nisa, Oğuz bulunur. Ayrıca Allah’ın Rahman ismi de başka isimlerle birleştirilerek çocuklara verilir. Ancak peygamber ve Allah’ın isimlerini taşıyan kimselerin İslam’a bağlı yaşaması gerekir. Onların adına edilen küfür ve hakaretler diğer kişileri de zor duruma düşürür.

Konulması caiz olmayan isimler nelerdir?

Konulacak çocuk isimleri seçilirken caiz olması oldukça önemlidir. Eğer çocuklara caiz olmayan isimler konulursa, isim koyan kişilerin helal olmayan bir iş yapmasına neden olur. Bu nedenle isim Kuran’da geçiyor olsa bile anlamına mutlaka bakılması gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in çocuklara güzel isim koyma tavsiyesi de bu yöndedir.

Caiz olmayan isimler arasında başlıca Resul ve 4 büyük meleğin isimleri bulunur. Ayrıca Allah’a özel sıfatlar kullanılmamalıdır. Ancak Allah’ın insanlara da verdiği özellikleri anlatan sıfatlar isimlerle birleştirilerek kullanılabilir.

Kısaca, isim seçiminde çocukların dünya ve ahirette bu isimleri kullanılacağı unutulmamalıdır. Onlara ahenkli, güzel anlamlı, Allah’ın uygun göreceği isimler verilmelidir. Caiz olmayan isimleri koymaktan uzak durulmalı, isim koyma kurallarına dikkat edilmelidir. Başka dillerde konulan isimlerin örf ve adetlere uygun olması oldukça önemlidir.

YAZI: İPEK ATACAN