Kur’an’da zalim kime denir?

Kuran Contributor

Zalimlik kavramına Kur’an’da zalim kime denir? çerçevesinden baktığımızda zalimlik ve zulmün ne kadar geniş kapsamlı olduğunu görürüz. Zalimin yanında olmamak, zulme karşı neye karşı çıkıp neyi savunacağımızı bilmek bizi zalim olmaktan kurtaracaktır. Kur’an-ı Kerim’de yüce Rabbimizin zalimlere sesleniş ayetlerine baktığımızda dehşete düşmemek imkansızdır. Bu ayetlerde Allah, zalimleri hidayete erdirmeyeceğini, lanetinin zalimler üzere olacağını, onları asla kurtuluşa erdirmeyeceğini, zulme karşı çıkmayanların da zalim olduğuna dair çarpıcı ifadelerle dikkat çekilmiştir. O halde biz kulların, zulme karşı çıkıp zalime karşı durmak gibi önemli bir görevi mevcuttur. Çünkü Allah zalimleri sevmez…

Zulüm yapan zalimin fiili, vicdana ve yasalara aykırı olan her türlü davranıştır. Sözlük anlamı olarak bir şeyi olması gereken yerin dışına koymaktır. Olması gereken yerden kasıt yaratılış düzenidir. Yaratılış düzenine aykırı her fiil, doğa ve toplum düzenini bozan, adaleti, barışı tehdit eden davranıştır.

Kur’an’da zalim kime denir? Nasıl tanımlanır?

Genel hatları ile Kur’an-ı Kerim’de zalim tipi üçtür. Bunlardan birincisi Allah’a ortak koşanlar, Allah’a isyan edenler zalimler olarak nitelenmiştir. Allah’a isyan edenden daha zalim kimse olabilir mi sorusu ile en zalim olan pekiştirilmiş, birinci sıraya oturmuştur. Çünkü Allah’a isyan ve inkar en kapsayıcı zalimliktir. Zulmün zirve noktasıdır. Zalimlerin her türlü zulmü bu zirvenin uzantısı, sonucudur.

İkinci sırada ise kişi ve kamu haklarına tecavüz edenler yer alır. Her türden hak ihlali, baskı, işkence ile kendini gösteren zalimlik yapan kişiler olduğu gibi, zalim toplumlar, zalim devlet otoriteleri de olabilmektedir. Her kim ki hakkın ve adaletin tesisinde, uygulanmasında vicdan ve adaletten saparsa zalim olur. Bu anlamda kişi ve kamu haklarını, rüşvet, baskı, şiddet, terör gibi fiillerle engelleyen, hakları gasp eden her kişi ya da toplum zalimdir.

Kur’an-ı Kerim’e göre üçüncü başlık altında kendi kendine zulmedenler yer alır. Günah ve inkarları sebebiyle kendilerine zulmedenler de zalimlerdir. Allah kimseye zulmetmeyeceğini, ancak kişinin kendi kendine zulmettiğini beyan etmektedir. Bahşettiği akılı kötüye kullanmak, kendi nefsine yenilmek, çirkinlik ve hayasızlık yapmak kendine zulmetmektir. Bu durumda kişi kendi kendinin zalimi olur. Kişisel sınırları içinde de olsa Allah’ın hükümlerine karşı gelmek, sınırları aşmak, eğer tövbe ile sonuçlanmaz ise azap ile sonuçlanacaktır.

Kur’an-ı Kerim’de bu sebep sonuç ilişkileri her konuda net şekilde açıklanmıştır. Bu perspektiften bakıldığında sebeple sonuçlar açıklanmamış, doğru yol gösterilmemiş, insan kendi haline bırakılmış olsaydı bu da zulüm olurdu. Zalimlik ve zulüm kavramının genişliğini kavramak, bu yollara sapmamak, insana azap kapılarını kapatan ufku açacaktır. Allah kuluna asla zulmetmez!

Allah’ın hükmünün dışında iş yapmak ne demektir?

Allah’ın ilk ve en temel hükmü ilahlığının kul tarafından teyididir. Aracılar koyarak, başkalarına ilahlık yakıştırmak yüce Rabbimizin ilahlık hakkını vermemektir. En büyük zalimlik bu sebeple isyan ve inkardır. Yaratılış esaslarına göre insanın fıtratına uygun olarak hak ve adaletten yana davranıp davranmaması iradesi dahilindedir. İrade ve idrak düzeyi kişinin iman düzeyi ile örtüşür. Allah’ın koyduğu yasakları, sınırları, haddi aşmamak için gerekli nefis terbiyesini gerçekleştirecek gücü yüce Rabbimiz irade bahşederek insana vermiştir.

Hz. Adem nefsine yenilerek yasak ağaca yaklaşmış kendi kendine zulmetmiştir. Fakat hemen sonra akıl, irade ve vicdan dairesinde olması gerekeni yapmış yüce Rabbinden af dilemiştir. Hükmün dışına çıkmak, Allah’ın koyduğu sınırları aşmakta ısrarcı olmak kafirliği, devamında da zalimlik fiillerinin sürekliliğini sağlayacaktır. Hükmün dışında iş yapmak yüce Zalimlik yapmak, Rabbimizin yaratılış nedenimiz ve olaylara gör dediği yerden bakmak yerine, körleşmek, sağırlaşmak, nefse yenilerek hem kendine hem başkalarına zulüm etmektir.

İman ve vicdan dairesinden sapmış her kişi ya da toplum zalimdir, zulümleri sonunda Allah’ın azabı ile karşılaşacaktır.

YAZI: ŞEBNEM CENGİZALP

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.