Kuran’daki bilimsel gerçekler neler?

Kuran Buket Cengizalp
Kuran'daki bilimsel gerçekler
Ayesha Firdaus-Unsplash

Yüce Allah tarafından son Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile indirilen Kur’an-ı Kerim tek bir kitabın içerisinde birçok disiplini barındırır. Kutsi ve aynı zamanda çok özel bir kitaptır şüphesiz. Peki, Kuran’daki bilimsel gerçekler nasıl yer alır? Bu konuyu gelin birlikte inceleyelim.

Kuran’daki bilimsel gerçekler nasıl ele alınmıştır?

Öncelikle şunu da hemen belirtmekte yarar var: Bizler aciz kullar olarak 6236 ayetten oluşan bu kutsi kaynağın tümünü derinlemesine bu kısacık yazımızda tabii ki inceleyemeyiz. Sadece bazı ayetlerden yola çıkarak örneklerle bu konuyu açıklamaya gayret edeceğiz.

Cenabı Hakk Kur’an-ı Kerim’i kullarına bu dünya ve ahiret hakkındaki gayelerini, inanan bir kul olarak yaşamı nasıl sürdürmeleri gerektiğini, doğruyu, güzeli, iyiyi buyurmuş, emretmiştir. Kur’an-ı Kerim’i okuyup, onun idrakıyla insan, hayatını kitabımız Kur’an’ın emrettiği üzere yaşarsa ne bu dünyada ne öteki dünyada sorun yaşar. Layıkıyla Kur’an-ı Kerim’in buyruk ve emirlerine itaat edebilmekse bir müminin asli görevlerindendir şüphesiz.

Kuran’da şöyle buyrulmuştur:

“Evreni gücümüzle kurduk, kuşkusuz ki onu genişletmekteyiz.” (Zariyat Suresi, 47. Ayet)

Bu ayet, bilim insanları tarafından kabul görmüş bir olayın açıklamasıdır aslında. Başta Albert Einstein olmak üzere Georges Lemaitre, Alexander Frieadmann ve Hubble gibi bilim adamlarının evrenin sürekli olarak bir genişleme döngüsünün içerisinde olduğu görüşünün bir açıklamasıdır adeta. Bilim insanları, uzun yıllar yaptıkları araştırmaların sonucu olarak kainatın devamlı olarak büyüdüğü sonucuna varmışlardır. Tıpkı, Zariyat Suresi, 47. Ayet’te buyrulduğu gibi!

Tuzlu su ve tatlı su arasındaki set Kur’an’da geçer

Aden Körfezi ve Kızıldeniz’in birleştiği nokta olan Mendep Boğazı’nda tatlı su ve tuzlu iç içe akar ancak birbirine karışmaz! Kızıldeniz’deki bu bilimsel bulguyu bilim insanları 1962 yılında keşfetmişlerdir. Bu bilim insanlarından biri de birçoğumuzun su altı belgeselleriyle tanıdığı Kaptan Cousteau’dur.

(Kaptan Cousteau’nun bu mucizeye Kızıldeniz’de tanık olduktan sonra Kur’an-ı Kerim’deki ayeti okumasıyla Müslüman olduğu söylense de bu haber asılsızdır. Cousteau Vakfı bu haberin asılsız olduğunu duyurmuştur).

Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve Kızıldeniz’de gerçekleşen tatlı su tuzlu su ayrışımını açıkça belirten ayet ise şu şekildedir:

“O (Allah)’dır ki iki denizi (birbirine) salmıştır. Bunlardan biri tatlı, susuzluğu keser, şu (diğeri) de tuzlu ve acıdır. (Allah) aralarına bir perde ve (karışmalarını) önleyen bir engel koymuştur.” (Furkan Suresi 53. Ayet)

Furkan Suresi, 53. Ayet’ten de anlaşılacağı üzere Kızıldeniz’deki tatlı su ve tuzlu suyun birbirleriyle karışmaması gibi mucizevi olay anlatılmıştır.

Demirin sırrı nedir?

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda demir elementi dünyada bulunmaz! Demir, yıldızlardan düşerek yerküreye ulaşmıştır. Aslında demir sadece dünyada değil tüm Güneş sisteminde de bulunmuyor. Dünyaya aslında bu maden, uzayda yer alan diğer yıldızlardan gelmiştir. Bu bilimsel veri, 20. Yüzyılın sonlarında ancak keşfedilmiştir. Oysa Kur’an-ı Kerim’de demirin dünyaya Yüce Allah tarafından indirildiğine dair bir ayet bulunmaktadır. O ayetse şu şekildedir:

“Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik“ (Hadid Suresi, 25. Ayet)

Hadid, Arapça “demir” anlamına gelir. Hadid Suresi’nin 25. Ayeti’nde de buyrulduğu üzere demir, dünyaya uzaydan indirilmiştir.

Dünyanın eksilmesi bilimsel gerçeği Kur’an’da nasıl geçer?

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Onlar görmüyorlar mı ki, gerçekten yeryüzüne yönelip onu uçlarından eksiltiyoruz.” (Rad Suresi, 41. Ayet)

Bu ayet de bize Amerikan Uzay Araştırmaları Derneği olan NASA’nın son yıllarda keşfettiği bir bilgiyi doğrulamaktadır: NASA, 1998 yılında dünyanın dış katmanlarından madde kaybettiğini tespit etmiştir. İŞte bu bilgiler, Kuran’daki bilimsel gerçekler kavramından sadece birkaçını oluşturuyor. Şüphesiz Kur’an biz müminler için her lahza bir yol gösterici

 

 

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.