Kuran’ın altı ciheti nedir?

Kuran Contributor
Kuran okuyan çocuk
Arapix-Dreamstime

Nurani olarak bakılan, kalpte hissedilen Kuran’ın altı ciheti vardır. Bu cihetler Kuran’ın Allah’ın kelamı olduğunu, yazarının ne kadar yüce olduğunu kanıtlar niteliktedir. İnsanların asla yazamayacağı kadar sır barındıran, evrensel olan, geçmiş ve gelecekle bağlantı kuran bir kitap olduğu görülür. Böylelikle her müminin Kuran’a sahip çıkması, değiştirilmesinden kaçınması gerektiği anlaşılır.

Cihet ne demek?

Kelime anlamına bakıldığında cihetin asıl anlamı yön demektir. Yan ve taraf sözcükleri de bu kelimeye anlam olarak kullanılabilir. Bir varlığın cihetleri altı tane olarak değerlendirilir. Yani, varlıkların yönlerini tanımlarken altı değerden yararlanılır. Bu değerler üst, alt, ön, arka, sağ ve sol olmak üzere belirlenir.

İslami olarak cihetin değerlendirilmesinde dikkat çeken en önemli konu Allah’tır. Allah’a nereden bakılırsa bakılsın, hangi cihetten yorum yapılırsa yapılsın insanlardan üstün olduğu görülür. Dünya varlıklarında olduğu gibi altı cihetten bakılması insanların aklının alacağı bir konu değildir. Bu nedenle, Allah’ın sonsuzluğu ve kudreti yalnızca cihetlerden bile anlaşılabilen bir konudur.

Nurani bakımdan Kuran’ın altı ciheti nedir?

Söz konusu cihet olduğu zaman üzerinde durulan konulardan biri Kuran’ın altı ciheti olur. Bu hususta, Kur’an-ı Kerim dünyada bulunan tüm kitaplardan üstün olduğunu bir kez daha gösterir. Hangi yönden bakıldığı önemli olmaksızın Allah’ın insanlara gönderdiği bir kitabın sıradan olduğu kanıtlanamaz. Aklını ve mantığını kullanarak Kuran’ın yanında duran herkes, onun sahip olduğu üstün özellikleri kabul eder.

Altı cihet hakkında yorum yapabilmek için öncelikle Kur’an-ı Kerim’in hangi yönlerinin neyi temsil ettiği bilinmelidir. Altında bulunan unsurlar Kuran’ın gösterdiği delillere işaret eder. Bu sebeple İslam’ın hayali olmadığı, Allah’ın varlığının kesin olduğu gösterilir. Sağında alimlerin gösterdiği delillerin bulunması akıl ve fikir sahibi olan insanların tuttukları safları işaret eder.

Sol tarafında vicdan ve kalbi işaret eden hükümler bulunur. İnsanların Kuran’a nasıl bağlı oldukları, onu nasıl sevdikleri anlatılır. Üstünden bakıldığı zaman az sözle ne kadar çok konunun yer aldığı görülür. Kur’an-ı Kerim’in önü, onun hedef aldığı hayırlı durumları ve verdiği saadeti gösterir. Arkadan bakıldığı zamansa onun değiştirilmediği; vahiylerle, Allah’ın hikmetiyle indirildiği görülür.

Tüm bu cihetler, yazılmış başka hiçbir kitapta bulunmayan özellikleri gösterir. Sahip olduğu mucizelerle, asırlar sonra bile yol göstermesiyle, insanların kalbini ferahlatmasıyla Kuran’ın üstünlüğü kanıtlanır. Dünyada ve ahirette mutluluğu tadabilmek için Kuran’a yakın yaşamak, Allah’ın kelamı olduğunu kabul etmek gerekir. Tüm insanlığa armağan edilmiş olması sebebiyle ondan faydalanmak, içindeki hikmetlerden yararlanabilmek önemlidir.

Kur’an-ı Kerim’in tüm kitaplardan üstün olmasındaki asıl sebep

Kitapların asıl yazarları insanlardır, Allah’ın kullarıdır. Ancak Kur’an-ı Kerim’in asıl sahibi gücü tüm varlıklardan üstün olan Allah’tır. Bu sebeple kitaplar arasında karşılaştırma yapılırken yazarına bakmak bile Kur’an-ı Kerim’in ne derece üstün olduğunu gözler önüne serer.

Bugüne kadar yazılan faydalı kitaplar insana dünya ve ahirette yardımcı olur. Allah’ın ilmini öğrettiği için kitapları yazan kimseler de yaptıkları işten dolayı fayda görürler. Fakat hiçbir kitabı okumak Kur’an-ı Kerim’i okumak kadar fazilet kazandırmamaktadır. Allah’ın kelamında bulunan bilgiler insanlara doğrudan yol göstericidir, doğrulukları kesindir.

Kısaca, Kuran sahip olduğu cihetlerle üstünlüğünü insanlara gösterir. Bu sebeple günümüze kadar korunarak değişime uğramadan gelmeyi başardı. Eğer diğer kitaplar gibi sıradan olsaydı bu özenle korunmaz, insanların ellerinde aslından uzaklaşmış olurdu. Kuran’ın sahip olduğu üstünlük ve nurani özellikler hangi yönden bakılırsa bakılsın tartışmasız bir şekilde görünür.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.