Küsuf ve husuf namazları nedir?

Namaz Contributor
Kuran ve tesbih
Hayati Kayhan-Dreamstime

Güneşle ayın tutulmalarına bağlı olarak küsuf ve husuf namazları kılınır. İki husuf veya iki küsuf namazları olarak da bilinirler. Bu namazlar, kişinin Allah’ın gücüne iman ettiğini gösteren özelliklere sahiptir. Yılın bazı dönemlerinde kılındığı için nafile namaz olarak kabul edilir. Küsuf namazı Hz. Muhammed’in zaman zaman cemaatle kıldırdığı namazların arasındadır. Ancak husuf namazının yalnız kılınması daha faziletli ve doğru kabul edilir.

Nafile kabul edilen küsuf ve husuf namazları nedir?

Küsuf namazı, Güneş tutulmasıyla beraber kılınan bir namazdır. Güneş açılana ve eski haline dönene kadar en az iki rekat namaz kılınması gerekir. Husuf namazıysa ay tutulması esnasında kılınan bir namazdır. Küsuf namazı cemaatle kılınabilen bir namaz olsa da husuf namazını evde tek başına kılmak daha doğrudur.

Vakit girdiği ve güneş tutulduğu zaman camide bulunan kimseler imamla beraber küsuf namazını kılabilirler. Bu namazın sünnet olduğu alimlerin görüşleri ve rivayetçiler tarafından kesin kabul edilir. Ancak husuf namazının kılınmasının sünnet olup olmadığı konusunda kesin bir görüş yoktur. Yine de, evde kılınması makbul olan nafile namazlar arasında bulunur.

Kılınan küsuf namazında ezan okunmasına ve kamet getirilmesine gerek yoktur. İbadetlerini yerine getirmekle yükümlü olan her müminin kılması gerekir. Toplu kılındığı gibi evde tek başına kılınması da mümkündür. Bu namazları acele kılmak yerine namazda uzun vakitler geçirmek, iki rekat olsa bile secdelerde fazladan durmak gerekir.

Güneş ve ay tutulmaları esnasında neden namaz kılınmalıdır?

Allah, evrenin tamamını yaratmasını sağlayan yüceliğini insanlara her zaman gösterir. Bu durumlara Güneş ve Ay tutulmaları da birer örnektir. Tüm düzenleri içinde belirli zamanlarda tutulan, yer değiştiren, hareket eden gezegenler Allah’ın nimetleri arasındadır. Tutulmalara denk gelen vakitlerde ibadet etmek de kişinin iman ettiğinin bir göstergesidir.

Hz. Muhammed tutulma vakitlerinde özellikle namaz kılar, kıldırırdı. Ancak namazla birlikte yapılabilecek başka ibadetler de vardır. O an namaz kılamayan kimseler Allah’ı anarak, şükrederek, dua ederek, tövbede bulunarak imanını gösterebilir. Yapılan her ibadet kişinin iman mertebesini yükseltmeye yardımcı olur.

Müminler, Güneş’i ve Ay’ı yaratanın Allah olduğunu kabul ederler. Bu sebeple kıldıkları namazlarda gezegenlere değil Allah’ın gücüne ettikleri imanı gösterirler. Namaz kılmak da kullarıyla Allah’ın buluştuğu, dua ve şükür dolu bir ibadettir. İmanın en net şekilde gösterilmesini sağladığı için bu vakitlerde namaz kılmak uygun bulunur.

Hz. Muhammed bu namazlar hakkında nasıl buyurur?

Müslümanlar Hz. Muhammed’den yalnızca namaz kılınması gerektiğini öğrenmedi. Namazların ne zaman, nasıl, neden kılınması gerektiğini de öğrendi. Bu sebeple sadece farz namazlar değil, nafile namazlar da İslam’ın bir parçası haline geldi. Hz. Muhammed küsuf ve husuf namazları hakkında şöyle buyurur:

“Bunlar, Allah’ın kendisiyle kullarını korkuttuğu belgelerdir. Bu gibi mucizeleri gördüğünüz zaman, farz namazlardan en yeni kıldığınız namaz gibi namaz kılınız.” (Buhari)

Hadisten anlaşıldığı gibi tutulmalar Allah’ın gücünün büyüklüğünü gösteren birer kanıttır. Birer mucize sayıldıkları için namaz kılmak, imanı göstermek gerekir.

Güneş’in ve Ay’ın tutulması yalnızca Allah’ın hikmetinden kaynaklı olan iki olaydır. Bazı dinlerde olduğu gibi yaşanan önemli olaylarla alakaları bulunmaz. İşaret ettiği, insanların anlaması gereken tek durum Allah’ın varlığı, birliği ve kudreti olmalıdır. Bu nedenle tutulma anlarında dua etmek, Allah’ın mucizelerini anlayacak akla ve mantığa sahip olunduğu için şükretmek gerekir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.