Kutsal kitaplara iman nasıl olmalı?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor
kutsal kitaplara iman
Beyaz Cami, Tataristan, Rusya. Artemiy Sobov-Dreamstime.com

Bir Müslümanın için iman esaslarından olan kutsal kitaplara iman, öğrenilmesi, araştırılması gereken bir konudur. Zira ilahi kılavuzumuz Kur’an-ı Kerim’de yüce Rabbimiz ayetleri aracılığıyla bu imanın önemini belirtmiştir. İnsanın yaratıcısıyla olan iletişiminin en temel şekli peygamberler ve onlar aracılığıyla gelen kitaplardır.

Kutsal kitapların en temel ortak özelliği Allah katından Cebrail a.s aracılığıyla peygamberlere gönderilmiş olmalarıdır. Peygamberler aracılığıyla insanlığa tebliğ edilen kitaplarda, Yüce Rabbimiz emirlerini, yasaklarını, iradesini insanlığa bildirmiştir.

Kutsal kitaplara iman Kuran’da nasıl geçer?

Kuran’da kitapların varlığı çeşitli vesilelerle on üç ayette geçmektedir. Başlı başına Kur’an-ı Kerim’in indirilmesi, hikmetleri, korunmuş olduğu ve benzersiz olmasıyla ilgili ayetlerse çok daha fazla sayıdadır. Genel olarak Müminlerin özelliklerinden bahseden ayetlerde kendilerine indirilene ve ondan önce indirilmiş olan kitaplara iman ettiklerinden bahsedilir.

Kuran’da peygamberlere indirilmiş olan dört büyük kitap isimleri ve peygamberleriyle anılmıştır. Bunlar Hz. Musa’ya Tevrat, Hz. Davud’a Zebur, Hz. İsa’ya İncil ve Hz. Peygamberimiz Muhammed’e verilmiş olan Kuran’dır. Kur’an-ı Kerim ayetlerine göre kitapların reddi haşa Allah’ın reddiyle aynı manaya geleceğinden insanı dönüşü olmayan yollara sokan bir düşüncedir.

Çünkü kitaplarda yer alan hükümler, emirler yasaklar ve uyulması gereken kurallar, Allah’ın iradesini gösterir ayetleri oluşturur. Kitapları reddetmek tüm bunların gerçekliğini, ayetleri reddetmektir.

Kitap indirilmemiş peygamberler var mıdır?

Kuran ayetlerinde peygamberlerin bir kısmının adı anılırken birçoğundan da bahsedilmediği zikredilmektedir. Bunun yanında adı anılan peygamberlere indirilen kitaplar da zikredilmekte ancak bazı peygamberlerin adı anıldığı halde kitap adı anılmamaktadır. Bu durum bir kısım peygambere kitap indirildiği bir kısmına indirilmediği anlamına gelmemektedir. Bir peygamberin mutlaka bir vahye dayalı olarak tebliğ görevini yerine getirebileceği gerçeği göz önüne alındığında adı anılın ya da anılmasın bütün peygamberlere bir kitap indirildiği mantığı yürütülebilir.

Ya da kendisine kitap indirilmemiş peygamberler daha önce indirilmiş olan kitaplara bağlı kalarak tebliğ faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir de denilebilir. Tabi ki doğrusunu yüce Allah bilir. Bu durumda Kur’an-ı Kerim’in son kitap olması önemlidir. Çünkü o güne kadar gelmiş tüm kitapların kendisinde toplandığı bir kitaptır. Bu kitabın korunmuş olduğu da bizzat Kuran’nın kendi beyanıdır.

Diğer kitapların değiştirilmiş olması onlara iman etmeye engel midir?

Elbette ki Kur’an-ı Kerim’den önceki kitapların tümünde temel hüküm Allah’ın birliği yani tevhit inancıdır. Kuran’dan önceki kitapların tahrif edilmiş olması onların ilk indirildikleri zamanda tevhit inancına, Kuran’a aykırı hükümler içermediğine ve Allah katından olduklarına iman edilmesi bizden istenendir.  Bu minvalde kutsal kitaplara iman maddesinin ana ekseni Kuran’da belirtildiği şekilde Allah’ın birçok peygamber gönderdiği, bu peygamberlerin de vahye bağlı kalarak tebliğ görevlerini yerine getirdikleri inancıdır.

Bakara Suresi 136. Ayet ışığında müminlerin kendilerine indirilmiş Kuran’a, Allah’ın peygamberlere, onlara indirilenlere iman ettikleri ve bunların hiç birini diğerinden ayırmadıkları beyan ettirilmiştir. Bu beyanla Allah’a teslim olmuş Müslümanlar oldukları belirtilmiştir.

Yüce Rabbimiz imtihan sahası olan bu dünyaya insanı göndermiş, ancak onu yapa yalnız bırakmamıştır. İlahi bir kılavuz olarak peygamberlerini ve kitaplarını göndermiştir. İradeli bir varlık olarak yaratılan insan, fıtrat olarak hem günah hem sevap işlemeye meyillidir.

Bu bağlamda ilahi kılavuzumuzun en erdirici beyanlarından biri olan kim ki Kur’an-ı saf dışı bırakır görmezlikten gelirse, ona bir şeytanın dost edileceği ve onun kendisini doğru yolda sanacağı beyanıdır. Kitabımız Kuran’ı her an hayatımızda tutmalı hükümlerini hayatımıza uygulamaya çalışmalı, Kuran’la amel etmeliyiz.

YAZI: ŞEBNEM CENGİZALP

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.