Liselerdeki Yönetmelikte Yeni Karar

Türkiye Buket Cengizalp 02-Eyl-2020
Photo 180858670 © Nazife Hatipoglu - Dreamstime.com

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından lise yönetmeliği ile ilgili yeni bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemesine göre, Anadolu meslek liselerinde daha önce 10’uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçimleri artık 9’uncu sınıflarda yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, Anadolu meslek liselerinde daha önce 10’uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçimleri, artık rehberlik hizmetleri ile beraber 9’uncu sınıflarda yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü (2 Eylül) sayısında yayınlandı.
Öğrencinin iki dönem puanı alabilecek durumda olmasına rağmen öğretmenin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması ile öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hal ve benzeri sebeplerle işlenemeyen ders programları tamamlanacak.

Sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılması zorunluluğuna yönelik düzenlemeye son verilerek.
Ders seçimlerinin daha kolay yapılabilmesi için de yeni bir çözüm bulundu. Okullar tarafından sisteme girilen kitap taleplerinin önceden belirlenebilmesi amacı ile şubat ayı yerine aralık ve ocak aylarına alınmış durumda.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle okullarda öğrencilere, resmi tatil günlerinde puanla değerlendirilecek şekilde ödev olmayacak. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan eğitim, öğretim, yönetim ve diğer işleyiş ile ilgili bölümler ise aktarılmış durumda.